Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2607

Title: Розробка інноваційних стратегій покращення діяльності підприємства (на прикладі ПАТ «Тернопіль Авто»)
Other Titles: Development of innovative strategies to improve the enterprise as an example of PJSC “ Ternopil Auto”
Authors: Герасименко, Зоряна Василівна
Herasymenko, Zoryana
Bibliographic description (Ukraine): Герасименко З. В. Розробка інноваційних стратегій покращення діяльності підприємства (на прикладі ПАТ «Тернопіль Авто»): анотація на дипломну роботу магістра за спеціальністю «8.03060102-менеджмент інноваційної діяльності»/З. В., Герасименко; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 2 с.
Issue Date: 21-Dec-2013
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 338.47
Keywords: стратегія
стратегічне управління
інновація
інноваційна стратегія
strategy
strategic management
innovation
innovation strategy
Abstract: В магістерській роботі розглянуто теоретико-прикладні аспекти впровадження інноваційних стратегій. Основна увага приділена розробці проекту впровадження стратегії для покращення діяльності підприємства. Проаналізовано теоретичні аспекти сутності поняття «стратегія» та її особливості, типи інноваційних стратегій, а також розроблення та обґрунтування інноваційної стратегії. Наведено аналіз фінансового стану підприємства та тенденцій розвитку автомобільного ринку України. Проведено дослідження доцільності впровадження інновацій на підприємстві ПАТ «Тернопіль Авто». Запропоновано стратегії щодо покращення діяльності підприємства та шляхи підвищення ефективності інноваційних стратегій
In the master work the theoretical and applied aspects of the implementation of innovative strategies. The main attention is paid to the drafting of the implementation of the strategy to improve the enterprise. In this paper, the theoretical aspects of nature the term "strategy" and its characteristics, types of innovation strategies, and the development and study of innovation strategies. The analysis of the financial condition of the company and trends in the automotive market of Ukraine. A feasibility study of innovation at PJSC "Ternopil 'Auto'. A strategy for improving the enterprise and ways to improve innovation strategies
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2607
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools