Ⅳ Міжнародна науково–методична конференція „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“ : [109] Домівка зібрання

ІV Міжнародна науково-методична конференція
Форум молодих економістів-кібернетиків
«Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»

24 жовтня 2013 року в читальному залі бібліотеки університету відбулося відкриття ІV Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід».

Серед її організаторів — Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська асоціація економічної кібернетики», Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Львівський національний університет імені Івана Франка, Ягелонський університет (Польща), Могилівський державний університет продовольства (Білорусь), Технологічний університет Таджикистану (Таджикистан), Тернопільська обласна організація Українського союзу науково-технічної інтелігенції.

Понад 70 учасників зібралися задля обговорення актуальних питань розвитку економіки як в Україні, так і за її межами. Відкривав конференцію проректор з наукової роботи ТНТУ, зав. кафедрою економічної кібернетики, професор Рогатинський Роман Михайлович. До вітального слова Рогатинський Р.М. запросив засновника конференції, співголову оргкомітету, завідувача кафедри економічної кібернетики ЛНУ ім.І.Франка, д.е.н., професора Вовка Володимира Михайловича. «Сьогодні кібернетика — це авангард науки. Виш, у якому навчаються кібернетики має відшліфовувати інструментарій мислення цих молодих людей та бути активним у завоюванні території, де можна впроваджувати цей інструментарій» — зазначив професор Вовк В.М. Про важливість співпраці та обміну досвідом ВНЗ у сфері економічної кібернетики наголосила завідувач кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету, д.е.н., професор Коляденко Світлана Василівна. Ці та інші питання знайшли відображення у доповідях під час пленарного засідання, зокрема:

 • Доповідь д.е.н., проф. Вовка В.М. «Проблеми економічної кібернетики на сучасному етапі розвитку економіки України».
 • Доповідь д.е.н.. проф. Ляшенко О.М. «Питання вдосконалення стандарту вищої освіти з підготовки фахівців з економічної кібернетики».
 • Доповідь заступника декана ФПД, к.е.н. Співака С.М. «Особливості та проблеми використання інформаційних систем в процесі підготовки фахівців фінансово-економічного напряму».

Робота конференції тривала впродовж трьох днів. За результатами конференції планується видати збірник тез конференції, а також збірник наукових статей («Вісник Львівського університету. Серія економічна», листопад — грудень 2013 р.).

На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами:

 1. Моделювання економіко-виробничих систем.
 2. Економетричні моделі та методи прогнозування.
 3. Моделі синергетичної економіки.
 4. Інформаційні технології в моделюванні економіки.
 5. Комунікації та якість в управлінні.
 6. Актуальні задачі теоретичної економіки.
 7. Методологічні та прикладні аспекти функціонування та розвитку економіки підприємств.
 8. Проблеми підготовки фахівців з економічної кібернетики.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Для участі в конференції необхідно надіслати наступні супровідні документи:

 • заявку про участь у конференції (приклад див. в інформаційному листі табл. 1); (приклад назви файлу — zayav_Ivaniv) — не пізніше 06 жовтня 2013 р. поштою або konf.ek.kibern@gmail.com;
 • тексти тез (1–2 сторінки, назва файлів, наприклад, tez_Іvaniv) подати не пізніше 13 жовтня 2013 р. поштою або на konf.ek.kibern@gmail.com;
 • роздруковану статтю, підписану авторами та її електронну версію (назва файлів, наприклад, stat_Іvaniv), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог, подати до початку конференції (допускається подання тексту статті з оплатою під час проведення конференції).

Інформація для контактів: кафедра економічної кібернетики ТНТУ ім. І. Пулюя; наукові секретарі Захаревич Оксана Ігорівна, Потіха Оксана Богданівна тел.: (0352) 43-06-73, т/факс: (0352) 25-36-74; konf.ek.kibern@gmail.com

Поштова адреса: Завідувачу кафедри економічної кібернетики проф. Рогатинському Р.М. ТНТУ ім. І. Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001.

Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досві: Тези доповідей ІV Міжнародної науково–методичної конференції, 24-26 жовтня 2013 року, Тернопіль / відпов.ред Р.М.Рогатинський. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім.І.Пулюя. – 216 с.

Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»

Зміст


1
2
3
СЕКЦІЯ 1. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
10
12
14
17
18
20
21
23
26
27
29
31
33
35
36
39
41
43
45
48
49
СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ
52
53
55
57
59
61
63
65
67
СЕКЦІЯ 3. МОДЕЛІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
69
71
СЕКЦІЯ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
97
99
101
103
106
109
111
СЕКЦІЯ 5. КОМУНІКАЦІЇ ТА ЯКІСТЬ В УПРАВЛІННІ
114
116
117
СЕКЦІЯ 6. АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
120
121
123
125
127
129
131
133
135
136
138
140
141
143
146
148
150
152
153
155
СЕКЦІЯ 7. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ
157
159
160
161
163
164
166
168
169
171
173
175
177
180
182
183
185
187
189
190
193
195
197
198
199
201
203
205
СЕКЦІЯ 8. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
208
209
211
 
215

Content


1
2
3
SEKTSIIA 1. MODELIUVANNIA EKONOMIKO-VYROBNYCHYKH SYSTEM
10
12
14
17
18
20
21
23
26
27
29
31
33
35
36
39
41
43
45
48
49
SEKTSIIA 2. EKONOMETRYCHNI MODELI TA METODY PROHNOZUVANNIA
52
53
55
57
59
61
63
65
67
SEKTSIIA 3. MODELI SYNERHETYCHNOI EKONOMIKY
69
71
SEKTSIIA 4. INFORMATSIINI TEKHNOLOHII V MODELIUVANNI EKONOMIKY
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
97
99
101
103
106
109
111
SEKTSIIA 5. KOMUNIKATSII TA YAKIST V UPRAVLINNI
114
116
117
SEKTSIIA 6. AKTUALNI ZADACHI TEORETYCHNOI EKONOMIKY
120
121
123
125
127
129
131
133
135
136
138
140
141
143
146
148
150
152
153
155
SEKTSIIA 7. METODOLOHICHNI TA PRYKLADNI ASPEKTY FUNKTSIONUVANNIA TA ROZVYTKU EKONOMIKY PIDPRYIEMSTV
157
159
160
161
163
164
166
168
169
171
173
175
177
180
182
183
185
187
189
190
193
195
197
198
199
201
203
205
SEKTSIIA 8. PROBLEMY PIDHOTOVKY FAKHIVTSIV Z EKONOMICHNOI KIBERNETYKY
208
209
211
 
215

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення електронною поштою про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 109
Попередній переглядДата публікаціїНазваАвтор(и)
IVMNK_2013_Belovsky_C_E-Application_of_fuzzy_logic_14-16__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Застосування нечіткої логіки для вирішення економічних задачБільовський, К. Е.; Матковська, О. В.; Belovsky, C. E.; Matkovska, O. V.; Хмельницький національний університет
IVMNK_2013_Proskurovich_O_V-Basic_directions_101-103__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Основні напрями покращення ефективності використання основних засобівПроскурович, О. В.; Рудик, В. Л.; Proskurovich, O. V.; Rudyk, V. L.; Хмельницький національний університет
IVMNK_2013_Proskurovich_O_V-Problems_and_ways_190-192__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Проблеми та шляхи вирішення венчурного бізнесу в УкраїніПроскурович, О. В.; Бєлашова, К. О.; Proskurovich, O. V.; Belashova, K. O.; Хмельницький національний університет
IVMNK_2013_Yurkiv_M_M-Methods_for_regression_analysis_67-68__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Методи регресійного аналізу в наукових дослідженняхЮрків, М. М.; Yurkiv, M. M.; Львівський національний університет імені Івана Франка
IVMNK_2013_Riznuk_E_O-Capitalization_of_the_148-149__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Капіталізація українських фондових біржРізник, Е. О.; Машлій, Галина Богданівна; Riznuk, E. O.; Mashliy, G. B.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
IVMNK_2013_Lysakovskyi_O-Business_development_183-185__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Розвиток підприємництва в УкраїніЛисаковський, О. Я.; Lysakovskyi, O.; Львівський національний університет імені Івана Франка
IVMNK_2013_Proskurovych_O-Evaluation_of_industrial_193-195__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності малих підприємствПроскурович, О. В.; Каденчук, О. Ю.; Proskurovych, O.; Kadenchuk, O.; Хмельницький національний Університет
IVMNK_2013_Artym-Drogomyretska_Z_B-Forecasting_52-53__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Прогнозування розвитку кредитного ринку УкраїниАртим-Дрогомирецька, З. Б.; Дацко, М. В.; Artym-Drogomyretska, Z. B.; Datsko, M. V.; Львівський національний університет імені Івана Франка
IVMNK_2013_Bahriy_M-Directions_and_indexes_of_120-121__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Напрямки та показники розвитку житлового будівництва в Тернопільській області на 2013 рікБагрій, М. П.; Bahriy, M.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
IVMNK_2013_Grynchytsky_R_V-Management_model_127-129__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Моделі управління державним боргом: європейський досвідГринчуцький, Р. В.; Grynchytsky, R. V.; Національний університет водного господарства та природокористування
IVMNK_2013_Sadykov_D_F-Modeling_of_performance_198-199__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Моделювання показників ефективності використання основних фондівSadykov, D. F.; Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
IVMNK_2013_Galushchak_O-Forming_of_mechanism_160-161__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Формування механізму покращення використання основних фондів підприємстваКрекотень, К. І.; Galushchak, O.; Krekoten, K.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
IVMNK_2013_Shaihen_N_A-Analysis_of_the_features_153-155__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Аналіз особливостей розвитку енергоринку УкраїниShaihen, N. A.; Львівський національний університет імені Івана Франка
IVMNK_2013_Bobryk_I_I-Optimization_of_transport_53-55__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Оптимізація зон транспортного обслуговування поштового відділенняBobryk, I. I.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
IVMNK_2013_Brunets_M_R-Role_of_economics_and_mathematical_17-18__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Роль економіко-математичного моделювання при дослідженні економіко-виробничих системBrunets, M. R.; Львівський національний університет імені Івана Франка
IVMNK_2013_Tereshchenko_O_Yu-Information_systems_109-111__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Інформаційні системи та технології в муніципальному управлінніTereshchenko, O. Yu.; Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка
IVMNK_2013_Berestetska_O_M-Categories_of_unit_157-159__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Формування категорії собівартості продукції в ринковій економіціBerestetska, O. M.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
IVMNK_2013_Hural_I_M-Refinansing_as_modern_management_129-131__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Рефінансування як сучасний метод управління дебіторською заборгованістюШведа, Наталія Михайлівна; Hural, I. M.; Shveda, N. M.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
IVMNK_2013_Yuryk_N-Role_and_features_of_business_117-119__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Роль та особливості ділової комунікаціїYuryk, N.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
IVMNK_2013_Kaminska_N-Formation_of_system_of_strategic_33-35__COVER.jpg.jpg24-жов-2013Формування системи стратегічного розвитку економічної системиKaminska, N.; Львівський національний університет імені Івана Франка
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 109