Ⅳ Міжнародна науково–методична конференція „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“ (2013) : [109] Collection home page

ІV Міжнародна науково-методична конференція
Форум молодих економістів-кібернетиків
«Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»

24 жовтня 2013 року в читальному залі бібліотеки університету відбулося відкриття ІV Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід».

Серед її організаторів — Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська асоціація економічної кібернетики», Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Львівський національний університет імені Івана Франка, Ягелонський університет (Польща), Могилівський державний університет продовольства (Білорусь), Технологічний університет Таджикистану (Таджикистан), Тернопільська обласна організація Українського союзу науково-технічної інтелігенції.

Понад 70 учасників зібралися задля обговорення актуальних питань розвитку економіки як в Україні, так і за її межами. Відкривав конференцію проректор з наукової роботи ТНТУ, зав. кафедрою економічної кібернетики, професор Рогатинський Роман Михайлович. До вітального слова Рогатинський Р.М. запросив засновника конференції, співголову оргкомітету, завідувача кафедри економічної кібернетики ЛНУ ім.І.Франка, д.е.н., професора Вовка Володимира Михайловича. «Сьогодні кібернетика — це авангард науки. Виш, у якому навчаються кібернетики має відшліфовувати інструментарій мислення цих молодих людей та бути активним у завоюванні території, де можна впроваджувати цей інструментарій» — зазначив професор Вовк В.М. Про важливість співпраці та обміну досвідом ВНЗ у сфері економічної кібернетики наголосила завідувач кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету, д.е.н., професор Коляденко Світлана Василівна. Ці та інші питання знайшли відображення у доповідях під час пленарного засідання, зокрема:

 • Доповідь д.е.н., проф. Вовка В.М. «Проблеми економічної кібернетики на сучасному етапі розвитку економіки України».
 • Доповідь д.е.н.. проф. Ляшенко О.М. «Питання вдосконалення стандарту вищої освіти з підготовки фахівців з економічної кібернетики».
 • Доповідь заступника декана ФПД, к.е.н. Співака С.М. «Особливості та проблеми використання інформаційних систем в процесі підготовки фахівців фінансово-економічного напряму».

Робота конференції тривала впродовж трьох днів. За результатами конференції планується видати збірник тез конференції, а також збірник наукових статей («Вісник Львівського університету. Серія економічна», листопад — грудень 2013 р.).

На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами:

 1. Моделювання економіко-виробничих систем.
 2. Економетричні моделі та методи прогнозування.
 3. Моделі синергетичної економіки.
 4. Інформаційні технології в моделюванні економіки.
 5. Комунікації та якість в управлінні.
 6. Актуальні задачі теоретичної економіки.
 7. Методологічні та прикладні аспекти функціонування та розвитку економіки підприємств.
 8. Проблеми підготовки фахівців з економічної кібернетики.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Для участі в конференції необхідно надіслати наступні супровідні документи:

 • заявку про участь у конференції (приклад див. в інформаційному листі табл. 1); (приклад назви файлу — zayav_Ivaniv) — не пізніше 06 жовтня 2013 р. поштою або konf.ek.kibern@gmail.com;
 • тексти тез (1–2 сторінки, назва файлів, наприклад, tez_Іvaniv) подати не пізніше 13 жовтня 2013 р. поштою або на konf.ek.kibern@gmail.com;
 • роздруковану статтю, підписану авторами та її електронну версію (назва файлів, наприклад, stat_Іvaniv), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог, подати до початку конференції (допускається подання тексту статті з оплатою під час проведення конференції).

Інформація для контактів: кафедра економічної кібернетики ТНТУ ім. І. Пулюя; наукові секретарі Захаревич Оксана Ігорівна, Потіха Оксана Богданівна тел.: (0352) 43-06-73, т/факс: (0352) 25-36-74; konf.ek.kibern@gmail.com

Поштова адреса: Завідувачу кафедри економічної кібернетики проф. Рогатинському Р.М. ТНТУ ім. І. Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001.

Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досві: Тези доповідей ІV Міжнародної науково–методичної конференції, 24-26 жовтня 2013 року, Тернопіль / відпов.ред Р.М.Рогатинський. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім.І.Пулюя. – 216 с.

Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»

Зміст


1
2
3
СЕКЦІЯ 1. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
10
12
14
17
18
20
21
23
26
27
29
31
33
35
36
39
41
43
45
48
49
СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ
52
53
55
57
59
61
63
65
67
СЕКЦІЯ 3. МОДЕЛІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
69
71
СЕКЦІЯ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
97
99
101
103
106
109
111
СЕКЦІЯ 5. КОМУНІКАЦІЇ ТА ЯКІСТЬ В УПРАВЛІННІ
114
116
117
СЕКЦІЯ 6. АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
120
121
123
125
127
129
131
133
135
136
138
140
141
143
146
148
150
152
153
155
СЕКЦІЯ 7. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ
157
159
160
161
163
164
166
168
169
171
173
175
177
180
182
183
185
187
189
190
193
195
197
198
199
201
203
205
СЕКЦІЯ 8. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
208
209
211
 
215

Content


1
2
3
SEKTSIIA 1. MODELIUVANNIA EKONOMIKO-VYROBNYCHYKH SYSTEM
10
12
14
17
18
20
21
23
26
27
29
31
33
35
36
39
41
43
45
48
49
SEKTSIIA 2. EKONOMETRYCHNI MODELI TA METODY PROHNOZUVANNIA
52
53
55
57
59
61
63
65
67
SEKTSIIA 3. MODELI SYNERHETYCHNOI EKONOMIKY
69
71
SEKTSIIA 4. INFORMATSIINI TEKHNOLOHII V MODELIUVANNI EKONOMIKY
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
97
99
101
103
106
109
111
SEKTSIIA 5. KOMUNIKATSII TA YAKIST V UPRAVLINNI
114
116
117
SEKTSIIA 6. AKTUALNI ZADACHI TEORETYCHNOI EKONOMIKY
120
121
123
125
127
129
131
133
135
136
138
140
141
143
146
148
150
152
153
155
SEKTSIIA 7. METODOLOHICHNI TA PRYKLADNI ASPEKTY FUNKTSIONUVANNIA TA ROZVYTKU EKONOMIKY PIDPRYIEMSTV
157
159
160
161
163
164
166
168
169
171
173
175
177
180
182
183
185
187
189
190
193
195
197
198
199
201
203
205
SEKTSIIA 8. PROBLEMY PIDHOTOVKY FAKHIVTSIV Z EKONOMICHNOI KIBERNETYKY
208
209
211
 
215

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 109
TypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article24-Oct-2013Застосування нечіткої логіки для вирішення економічних задачБільовський, К. Е.; Матковська, О. В.; Belovsky, C. E.; Matkovska, O. V.
Article24-Oct-2013Основні напрями покращення ефективності використання основних засобівПроскурович, О. В.; Рудик, В. Л.; Proskurovich, O. V.; Rudyk, V. L.
Article24-Oct-2013Проблеми та шляхи вирішення венчурного бізнесу в УкраїніПроскурович, О. В.; Бєлашова, К. О.; Proskurovich, O. V.; Belashova, K. O.
Article24-Oct-2013Методи регресійного аналізу в наукових дослідженняхЮрків, М. М.; Yurkiv, M. M.
Article24-Oct-2013Капіталізація українських фондових біржРізник, Е. О.; Машлій, Галина Богданівна; Riznuk, E. O.; Mashliy, G. B.
Article24-Oct-2013Розвиток підприємництва в УкраїніЛисаковський, О. Я.; Lysakovskyi, O.
Article24-Oct-2013Оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності малих підприємствПроскурович, О. В.; Каденчук, О. Ю.; Proskurovych, O.; Kadenchuk, O.
Article24-Oct-2013Прогнозування розвитку кредитного ринку УкраїниАртим-Дрогомирецька, З. Б.; Дацко, М. В.; Artym-Drogomyretska, Z. B.; Datsko, M. V.
Article24-Oct-2013Напрямки та показники розвитку житлового будівництва в Тернопільській області на 2013 рікБагрій, М. П.; Bahriy, M.
Article24-Oct-2013Моделі управління державним боргом: європейський досвідГринчуцький, Р. В.; Grynchytsky, R. V.
Article24-Oct-2013Моделювання показників ефективності використання основних фондівSadykov, D. F.
Article24-Oct-2013Формування механізму покращення використання основних фондів підприємстваКрекотень, К. І.; Galushchak, O.; Krekoten, K.
Article24-Oct-2013Аналіз особливостей розвитку енергоринку УкраїниShaihen, N. A.
Article24-Oct-2013Оптимізація зон транспортного обслуговування поштового відділенняBobryk, I. I.
Article24-Oct-2013Роль економіко-математичного моделювання при дослідженні економіко-виробничих системBrunets, M. R.
Article24-Oct-2013Інформаційні системи та технології в муніципальному управлінніTereshchenko, O. Yu.
Article24-Oct-2013Формування категорії собівартості продукції в ринковій економіціBerestetska, O. M.
Article24-Oct-2013Рефінансування як сучасний метод управління дебіторською заборгованістюШведа, Наталія Михайлівна; Hural, I. M.; Shveda, N. M.
Article24-Oct-2013Роль та особливості ділової комунікаціїYuryk, N.
Article24-Oct-2013Формування системи стратегічного розвитку економічної системиKaminska, N.
Article24-Oct-2013Теоретичні засади моделювання фінансового стану підприємстваБабій, С. Л.; Proskurovich, O. V.; Babij, S. L.
Article24-Oct-2013Динамічна модель оподаткування туристичної галузіZomchak, L. M.
Article24-Oct-2013Система підтримки прийняття рішень щодо планування цінової політики підприємстваKhoroshun, V. V.
Article24-Oct-2013Особливості використання OLTP і OLAP-технологій у підтримці прийняття рішеньРогатинська, Олена Романівна; Rogatynska, L.; Rogatynska, O.
Article24-Oct-2013Методичні аспекти використання системи MOODLE у процесі підготовки фахівців з економічної кібернетикиKopniak, K. V.
Article24-Oct-2013Прогнозування імовірності банкрутства методами нечіткої логікиЗавгородня, Т. П.; Проскурович, О. В.; Paliychuk, V. S.; Zavgorodnyaya, T. P.; Proskyrovich, O. V.
Article24-Oct-2013Ефективність управління фінансовими ресурсами підприємстваStefaniv, O.
Article24-Oct-2013Етапи розрахунку інтегрального показника мотивацій трудових факторів ділової активності підприємстваHats, L.
Article24-Oct-2013Механізм діагностики діяльності підприємства з врахуванням ризикуHrynchutska, S. V.
Article24-Oct-2013Дослідження взаємозв’язку між поняттями «інновація» та «інноваційний процес»Марчук, Н. П.; Sorokivska, O. A.; Marchuk, N. P.
Article24-Oct-2013Оптимізаційна модель для управління транспортним паркомРогатинська, Олена Романівна; Рогатинська, Лілія Романівна; Dmytriv, D. V.; Rogatynska, O. R.; Rogatynska, L. R.
Article24-Oct-2013Аналіз інноваційної складової інвестиційної діяльності підприємстваKovalyuk, O. S.
Article24-Oct-2013Оптимізація використання коштів автодорожнього підприємства на дорожні роботиKovalchyk, O. A.
Article24-Oct-2013Сучасні тенденції українського біржового ринку акційМашлій, Галина Богданівна; Libus, T. I.; Mashliy, G. B.
Article24-Oct-2013Модель співвідношення страхового тарифу та ймовірності страхового випадкуGalaieva, L.
Article24-Oct-2013Державне регулювання біржової діяльності в УкраїніМашлій, Галина Богданівна; Yaremchuk, Y. A.; Mashliy, G. B.
Article24-Oct-2013Моделювання соціально-економічних процесів на базі нечіткої логікиГарматій, Наталія Михайлівна; Rogatunski, R.; Garmatiy, N.
Article24-Oct-2013Розробка ефективної збутової політики підприємстваKrekoten, A. I.
Article24-Oct-2013Models depending on purchasing power of generalized demand functionsGrygorkiv, M. V.
Article24-Oct-2013Моделювання інноваційного розвитку економіко-виробничих системZakharevich, O.
Article24-Oct-2013Сучасні тенденції та проблеми розвитку фондового ринку УкраїниШевчук, Я. М.; Kuchabska, O. A.; Shevchuk, Y. M.
Article24-Oct-2013Титульна сторінка-
Article24-Oct-2013Застосування скорингових моделей у споживчому кредитуванніДацко, О. В.; Nehrey, M. V.; Datsko, O. V.
Article24-Oct-2013Моделювання фрактальних характеристик фінансових ринківЗомчак, Л.; Myronova, O.; Zomchak, L.
Article24-Oct-2013Особливості розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції в УкраїніМашлій, Галина Богданівна; Lendyruk, P. M.; Mashliy, G. B.
Article24-Oct-2013Моделювання процесу ціноутворення на ринку нафтопродуктівMykhasiak, I. P.
Article24-Oct-2013Редакційна сторінка-
Article24-Oct-2013Просування товарів і послуг у соціальних мережахРабада, С. А.; Harmatiy, S.; Rabada, S.
Article24-Oct-2013Роль маркетингового стратегічного планування в управлінні підприємствомNazarenko, M. O.
Article24-Oct-2013Онтології узгодження властивостей структури доменного простору економічної безпеки підприємстваIvanchenko, N. O.
Article24-Oct-2013Диагностические экспертные системы с бинечеткими входными даннымиГоловко, В. А.; Katkova, T. I.; Golowko, V. A.
Article24-Oct-2013Моделювання процесу прийняття управлінських рішеньVovk, V. R.
Article24-Oct-2013Організація взаємодії неформалізованих інформаційних потоків інтегрованої логістизації процесів на підприємствахVolosnikova, N.
Article24-Oct-2013Підвищення ефективності виробничої діяльності аграрних лізингоодержувачів за допомогою механізму оптимізаційного моделюванняBerezovska, O. R.
Article24-Oct-2013Необхідність впровадження CRM у компаніях сфери послугГлуховецька, М. Б.; Gevko, V. L.; Gluhovetska, M. B.
Article24-Oct-2013Расщепление неоднородного нечетко заданного потока на составляющиеStarova, M. N.; Хазим, Ямен; Старова, М. Н.
Article24-Oct-2013Електронний документообіг та його вплив на підвищення якості прийняття управлінських рішеньІвашко, Л. М.; Diorditsa, S.; Ivashko, L.
Article24-Oct-2013Моделювання впливу доходів населення на індекс споживчих цінShesternyak, V. M.
Article24-Oct-2013Методологічні та прикладні аспекти інноваційної діяльності на підприємствах галузі тваринництваСторожук, Г. В.; Kolyadenko, S. V.; Storozyuk, G. V.
Article24-Oct-2013Прогнозування категорії якості кредиту домогосподарства за допомогою економетричних моделей мультиваріантного порядкового виборуЗдрок, В. В.; Zhuk, M. O.; Zdrok, V. V.
Article24-Oct-2013Прогнозування рівня безробіття молоді в Україні за допомогою економетричних методівPanasenko, Z. O.
Article24-Oct-2013Функціонально-вартісний аналіз як інструмент підвищення ефективності виробництваДовгань, В. І.; Захаркевич, Н. П.; Gashchin, E.; Dovgan, V.; Zakharkevich, N.
Article24-Oct-2013Застосування методу моделей задач прогнозування соціально – економічного розвитку регіонуУшкаленко, І. М.; Vovk, V. M.; Ushkalenko, I. M.
Article24-Oct-2013Моделирование нестационарных временных рядов экономической динамики на основе уравнения фоккера-планкаИсаенко, А. А.
Article24-Oct-2013Сучасні методи оптимального управління суб’єктами господарюванняHoynyak, N. R.
Article24-Oct-2013Тренди сучасної купівельної поведінки клієнтівДовгошия, І. В.; Gevko, V. L.; Dovhoshyya, I. V.
Article24-Oct-2013Моделювання системи узагальнюючих показників ефективності діяльності підприємстваПроскурович, О. В.; Bass, A. Yu.; Proskurovych, O. V.
Article24-Oct-2013Особливості фінансування сфери ритуальних послугRuda, I. I.
Article24-Oct-2013Прогнозування обсягів виробництва продукції ВАТ «Чортківський цукровий завод» із використанням методики трендового аналізуSharka, M. V.
Article24-Oct-2013Концепції створення ефективного інформаційного середовищаKovalenko, O. A.
Article24-Oct-2013Економічна безпека підприємстваMiskevych, N. M.
Article24-Oct-2013Застосування програмного комплексу “Audit Expert”для аналізу фінансово–господарської діяльності підприємстваКареліна, О. В.; Povroznyy, A. B.; Karelina, O. V.
Article24-Oct-2013Умови розвитку підприємств в сучасному ринковому середовищіRuda, O. V.
Article24-Oct-2013Методи економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційним розвитком підприємстваBurdenyuk, I. I.
Article24-Oct-2013Моделювання розвитку будівельного комплексу на основі використання системного аналізуRiznyk, N. M.
Article24-Oct-2013Основні стратегії поводження підприємства на ринкуPotiuk, V. M.
Article24-Oct-2013Порівняння програм формування та подачі електронної звітностіSpivak, S. M.
Article24-Oct-2013Податкове навантаження як критерій ефективності податкової політикиКараман, Х. І.; Derbizh, I. V.; Karaman, K. I.
Article24-Oct-2013Проблеми та перспективи розвитку українського біржового аграрного ринкуМандзин, Ірина Василівна; Машлій, Галина Богданівна; Mandzyn, I. V.; Mashliy, G. B.
Article24-Oct-2013Визначення оптимальної стратегії торгівлі на валютному ринку ForexБожко, О. А.; Bozhko, O. A.
Article24-Oct-2013Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікоюБєлова, І. І.; Belova, I. I.
Article24-Oct-2013Використання математичних моделей стосовно прогнозу водневого показника у гідроекосистемахГарматій, Наталія Михайлівна; Гуменюк, Г. Б.; Garmatiy, N.; Humenyuk, H.
Article24-Oct-2013Моделювання впливу взаємозамінності проектів на стратегічний розвиток підприємстваАнтонів, В. Б.; Antoniv, V. B.
Article24-Oct-2013Моделювання приросту населення УкраїниКипибіда, У. Р.; Kypybida, U. R.
Article24-Oct-2013Світовий та вітчизняний неприбутковий сектор: тенденції та перспективи розвиткуБорисова, Тетяна Михайлівна; Borysova, T. M.
Article24-Oct-2013Експертні системи в управлінні підприємствомКовель, О. О.; Бурденюк, І. І.; Kovel, O. O.; Burdenyuk, I. I.
Article24-Oct-2013Проектування науково-дослідницької роботи студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика»Половенко, Л. П.; Polovenko, L. P.
Article24-Oct-2013Оценка эффективности функционирования системы обслуживания с нечетким входящим потокомJaschuk, N. I.; Ящук, Н. И.
Article24-Oct-2013Управління економічною рентабельністю підприємства на основі детермінованої факторної моделі «DuPont»Химич, Ірина Григорівна; Khymych, I. G.
Article24-Oct-2013Роль податкових стратегій в управлінні підприємствомІващук, І. В.; Ivashchuk, I. V.
Article24-Oct-2013Інформаційна система оцінки якості електронних виданьОгірко, І.; Паславська, І.; Пілат, О.; Ogirko, I.; Paslavska, I.; Pilat, O.
Article24-Oct-2013Моделювання розвитку малого підприємництва на основі взаємодії з іншими суб’єктами бізнес-середовищаДануца, Т. І.; Danutsa, T. I.
Article24-Oct-2013Фінансові ризики підприємства та методи їх нейтралізаціїБойчук, М. Г.; Машлій, Галина Богданівна; Boychuk, M. H.; Maschliy, H. B.
Article24-Oct-2013Ефективність комунікацій в прийнятті управлінських рішеньНіколайчук, В. В.; Кирич, Наталія Богданівна; Nikolaychuk, W. W.; Kyrych, N. B.
Article24-Oct-2013Інформаційне забезпечення управління підприємством в інформаційних системахМельничук, А. Б.; Бурденюк, І. І.; Melnychuk, A. B.; Burdenyk, I. I.
Article24-Oct-2013Дослідження можливостей використання генетичних алгоритмів для побудови оптимізаційних моделей виробничих підприємствМазарчук, А. Ю.; Більовська, Г. С.; Mazarchuk, A. Y.; Bilovska, A. S.
Article24-Oct-2013Комплексна оцінка ризиків впровадження виробництва біоетанолу на спиртових заводахБондаренко, О. В.; Bondarenko, O.
Article24-Oct-2013Роль і місце факторного аналізу у прибутку підприємстваКовальчук, П. П.; Kovolchyk, P. P.
Article24-Oct-2013Проблеми розвитку та перспективи фондового ринку УкраїниКолодзій, Ю. М.; Kolodziy, Y. M.
Article24-Oct-2013Видавничі сторінки-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 109