Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19399
Title: Аналіз засобів опрацювання інформаційних ресурсів систем електронної контент-комерції
Authors: Мартинов, Сергій Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Мартинов С. В. Аналіз засобів опрацювання інформаційних ресурсів систем електронної контент-комерції дипломна робота магістра за спеціальністю „8.05010101 — інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)“Мартинов С.В; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, РІК. — 2017 .
Issue Date: 21-Feb-2017
Submitted date: 21-Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Гром'як, Роман Сільвестрович
Keywords: інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)
Number of pages: 133
Abstract: Дипломна робота присвячена питанням дослідження методів і засобів опрацювання інформаційних ресурсів систем електронної контент-комерції. В першому розділі проведено аналіз сучасних досліджень і публікацій в розрізі електронної контент комерції. В другому розділі здійснено постановку завдання та обґрунтовано математичну модель дослідження. В третьому розділі описано процедуру розробки інформаційної системи електронної-контент комерції (СЕКК). В четвертому розділі роботи наведено практичне використання системи.
Description: В роботі побудовано архітектуру та моделі систем електронної контент- комерції, сформульовано новий підхід застосування та впровадження бізнес-процесів для побудови систем електронної контент-комерції, введена нова класифікація систем електронної комерції та систем електронної контент-комерції, викладено теорію побудови, проектування та реалізації систем електронної контент-комерції, визначена математична модель систем електронної контент-комерції та математична модель керування контентним потоком, узагальнено поняття системи електронної контент-комерції, розроблено методи проектування та реалізації системи електронної контент-комерції на прикладі Інтернет-газети, розроблено інформаційну систему електронної контент-комерції – Інтернет-газету «Прес-тайм», яка на практиці відображає результати теоретичних досліджень
Content: У вступі наведено актуальність впровадження систем електронної контент-комерції. В першому розділі проведено аналіз сучасних досліджень і публікацій в розрізі електронної контент комерції. В другому розділі здійснено постановку завдання та обґрунтовано математичну модель дослідження. В третьому розділі описано процедуру розробки інформаційної системи електронної-контент комерції. В четвертому розділі роботи наведено практичне використання системи. В спеціальній частині описано розглянуто платіжні системи з використанням кредитних карт, зокрема звернуто увагу на системи CyberPlat та Assist В частині «Обґрунтування економічної ефективності» проведено економічні розрахунки, спрямовані на визначення економічної ефективності аналізу засобів опрацювання інформаційних ресурсів систем електронної контент-комерції, а також прийнято рішення щодо подальшого розвитку і впровадження даної розробки. Розраховане значення економічної ефективності становить 0,56, що є високим значенням. Так само нормальним є термін окупності. Для даного дослідження він становить 1.78 року. В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» описано першу допомогу при ураженні електричним струмом; пожежну безпеку та підвищення стійкості роботи об'єктів господарської діяльності у воєнний час. В частині «Екологія» розглянуто ряд питань, пов’язаних із екологічними аспектами навколишнього середовища. Зокрема, звернуто увагу на: програмне забезпечення еколого-статистичних досліджень; зведення та первинне опрацювання статистичних даних екологічної інформації. У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в роботі технічні рішення. В графічній частині приведено інтеграцію внутрішніх інформаційних систем з онлайн-системами електронної комерції, класифікацію систем електронної комерції, Інтернет-ринок та типологію систем електронної контент-комерції (СЕКК), процес функціонування СЕКК, типову структуру СЕКК, порівняння СЕКК.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19399
Copyright owner: Мартинов Сергій Володимирович
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.05010101 — інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Martinov.docДипломна магістерська робота на тему "АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ"78,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools