Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19088
Title: Аналіз втрат електроенергії та розробка заходів по їх зниженню в електричних мережах РТП 35/10 кВ «Деражня»
Authors: Польний, Тарас Вікторович
Bibliographic description (Ukraine): Польний Т. В. Аналіз втрат електроенергії та розробка заходів по їх зниженню в електричних мережах РТП 35/10 кВ «Деражня» : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.05070103 — електротехнічні системи електроспоживання (за видами)“/ Т. В. Польний ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2017 РІК. — 8 с.
Issue Date: Feb-2017
Submitted date: 20-Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Буняк, Олег Андронікович
Committee members: Савків, Володимир Богданович
UDC: 8.05070103
Keywords: електротехнічні системи електроспоживання (за видами)
УДК 621.311.1
Abstract: У дипломній роботі проведено аналіз втрат електроенергії в електричних мережах трансформаторної підстанції 35/10 кВ та проведена реконструкція підстанції та електричних мереж 10 кВ для їх зниження й підвищення надійності системи електропостачання. Проведені розрахунки електричних навантажень на прогнозовану перспективу 10 років виходячи з існуючих навантажень на високовольтних лініях 10 кВ та коефіцієнту росту навантаження на розрахунковий період. Проведено обґрунтування заміни трансформаторів підстанції на більшу потужність. Запропонована спрощена формула розрахунку технічних втрат у колах 10 кВ за методом еквівалентного опору. Проведені розрахунки короткого замикання та здійснено вибір засобів автоматики захисту електричного обладнання для забезпечення надійності роботи. Проведена заміна повітряних проводів на ділянках 10 кВ системи електропостачання трансформаторної підстанції. Обґрунтовано та здійснено заміну масляних вимикачів на вакуумні типу ВU/TEL в ланках 10 кВ.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19088
Copyright owner: Польний
References (Ukraine): Розробка заходів по зниженню втрат електроенергії в електричних мережах трансформаторних підстанцій. / Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 17–18 листоп. 2016.) // М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – С. 189.
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.05070103 — електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат-Польний.docx34,82 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools