Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19076
Title: Аналіз засобів компенсації реактивної потужності в системі електропостачання інструментального цеху механічного заводу
Authors: Гудзь, Володимир-Максим Олегович
Bibliographic description (Ukraine): Гудзь В. О. Аналіз засобів компенсації реактивної потужності в системі електропостачання інструментального цеху механічного заводу : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.05070103 — електротехнічні системи електроспоживання (за видами)“/ В. О. Гудзь ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2017 РІК. — 10 с.
Issue Date: Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: 8.05070103
електротехнічні системи електроспоживання (за видами)
УДК 621.9
Abstract: У дипломній роботі проведено огляд та виконаний аналіз засобів компен¬сації реактивної потужності, розглянуто алгоритми управління і функціонування систем управління. Показано, що конденсаторні батареї мають переваги над синхронними двигунами, тому вони набули найбільшої популярності. Останніми роками у зв'язку із значним прогресом у створенні швидкодіючих силових напівпровідникових приладів з’явилася тенденція до створення досконаліших структур перетворювачів змінного струму. Зокрема, для керування рівнем реактивної потужності.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19076
Copyright owner: Гудзь
References (Ukraine): Гудзь В.-М.О Компенсація реактивної потужності в системі електропостачання. Актуальні питання розвитку агропромисло¬вого комплек-су: зб. тез доповідей студентської науково-практичної конференції (Бережани, 22–24 листоп. 2016) // Бережани: ВП НУБІП України «Бережанський агротех¬нічний інститут», 2016. – С. 87.
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.05070103 — електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Autoref_Gudz.docx108,53 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools