Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18874

Назва: Імітаційна модель пульсового сигналу для тестування алгоритмів опрацювання фотоплетизмографічних систем
Інші назви: The pulse signal simulation model to test processing algorithms photoplethysmograph systems
Автори: Поврозник, Наталія Іванівна
Povroznyk, Natalia
Bibliographic description: Povroznyk Natalia. The pulse signal simulation model to test processing algorithms photoplethysmograph systems. – Manuscript. Thesis work of master's degree after speciality 8.05090204 are the Biotechnical and medical vehicles and systems, Ternopil national technical university of the name of Ivan Pylyy, Ternopil, 2017.
Дата публікації: 25-січ-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль
Теми: 8.05090204
біотехнічні та медичні апарати і системи
пульсовий сигнал
математична модель
імітаційна модель
алгоритм та метод імітаційного моделювання
фотоплетизмографічна система
pulse signal
Matlab
software
mathematical model
simulation model
photoplethysmograph systems
method and algorithm simulation
verification
Короткий огляд (реферат): У дипломній роботі розроблено комп’ютерну імітаційну модель пульсового сигналу у вигляді періодично подовжених сум двох функцій нормального розподілу із урахуванням випадковості, періодичності та зміни фази коливання. Імітаційна модель дає можливість за відомими медичними параметрами моделювати сигнали патологій і норм для задачі для задачі верифікації методів опрацювання сигналів в фотоплетизмографічних системах. Розроблено програмне забезпечення в середовищі Matlab з метою автоматизації процесу імітування пульсових сигналів.
In the thesis work developed a computer simulation model of pulse signal as periodically extended amounts of two functions of normal distribution, taking into account the randomness, periodical and phase change fluctuations. A simulation model enables the known medical model parameters and signals pathologies and norms rules for task verification methods processing in fotopletyzmohrafichnyh signal processing systems. The software is developed in Matlab environment to automate the process of imitation pulse signals.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18874
Перелік літератури: Хвостівська Л.В. Аналіз математичних моделей пульсового сигналу /Л.В.Хвостівська / Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. присвяченої 55-річчю заснування ТНТУ та 170- річчю з дня народження І. Пулюя, (Тернопіль, 19–20 травня. 2015.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – С.158-159
Акулов В. А. Модель пульсовой волны и её реализация в среде Excel. Труды третей Всероссийской научной конференеции. Ч.4. Математические модели в информационных технологиях. – Самара: СамГТУ, 2006. – С. 13–16.
Математична модель поширення пульсового сигналу у великих кровоносних судинах / Б. Благітко, І. Заячук, О. Пирогов // Фіз.-мат. моделювання та інформ. технології. — 2006. — Вип. 4. — С. 7-11.
Михайлов Н.Ю. Математическая модель пульсовой волны [Текст] / Н.Ю. Михайлов, Г.Н. Толмачев // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. – 2003, – №6, – C.3-9.
Нікітчук Т.М. Порівняльний аналіз методів реєстрації пульсової хвилі / Т.М.Нікітчук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – Хмельницький, 2013. – № 1. – С. 183-186.
Самков C.B. Сверхширокополосный радар для измерения параметров сердечно-сосудистой системы человека при физических нагрузках [Текст] / С.В.Самков, А.И.Черненко // II Всерос. научная конф.-семинар, 20 июня 2006 г., Муром. – 2006 – С.475- 479.
Хвостівська Л.В. Аналіз математичних моделей пульсового сигналу /Л.В.Хвостівська / Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. присвяченої 55-річчю заснування ТНТУ та 170- річчю з дня народження І. Пулюя, (Тернопіль, 19–20 травня. 2015.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – С.158-159.
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:8.05090204 — біотехнічні та медичні апарати і системи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aref_Povroznyk.pdf366,71 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
aref_Povroznyk.djvu66,63 kBDjVuПереглянути/відкрити
aref_Povroznyk__COVER.png77,11 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора