Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18262
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Контрактне право та діловий етикет» спеціальності 075 «Маркетинг»
Authors: Краузе, Ольга Ігорівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Контрактне право та діловий етикет» спеціальності 075 «Маркетинг» / укл. : О.І. Краузе. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 116 с.
Issue Date: 28-Nov-2016
Date of entry: 28-Nov-2016
Keywords: контрактне право
структура договору
Description: Метою викладання дисципліни „контрактне право та діловий етикет” є формування вмінь та навичок складання юридичних документів (контрактів) необхідних для практичної діяльності в реальних ринкових умовах. Знання контрактного права та ділового етикету необхідні всім студентам вищих навчальних закладів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18262
References (Ukraine): 5. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія. – Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
самостійна Контрактне право.doc649 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools