Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18260
Title: Програма переддипломної практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг»
Authors: Краузе, Ольга Ігорівна
Оксентюк, Богдана Андріївна
Рожко, Наталія Ярославівна
Федорович, Роман Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Програма переддипломної практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг»: [методичні вказівки] / укл. : О. І. Краузе , Б. А. Оксентюк , Н. Я. Рожко , Р. В. Федорович. – Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016. – 41 с.
Issue Date: 28-Nov-2016
Date of entry: 28-Nov-2016
Keywords: переддипломна практика
база практики та обов’язки сторін
переддипломна практика
структура та зміст програми практики
Abstract: Переддипломна практика студентів за напрямом підготовки «Маркетинг» є невіддільною складовою навчального процесу, логічним продовженням навчальних курсів, що розглядають питання організації діяльності, технології та управління підприємством та складовою частиною процесу підготовки майбутніх бакалаврів з маркетингу.
Description: Програмою встановлено цілі, завдання і зміст переддипломної практики, визначено форми і методи контролю, основні вимоги до складання звіту.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18260
References (Ukraine): Економіка підприємства: Навчальний посібник / Під ред. С.Ф. Покропивного. – К.: Наукова думка, 2000. – 528 с.
Завгородняя А.В. Маркетинговое планирование / А.В. Завгородняя, Д.О. Ямпольская. – С.Пб.: Питер, 2002. – 352 с.
Зубовський В.М. Економіка підприємства / В.М. Зубовський. – К.: Укр. фін. Інститут менеджменту та бізнесу, 2001. – 286 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Передипломна практ_бакалаври.doc344 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools