Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18257
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Контрактне право та діловий етикет» для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та менеджменту спеціальності 075 «Маркетинг»
Authors: Краузе, Ольга Ігорівна
Bibliographic description (Ukraine): Краузе О.І. «Контрактне право та діловий етикет» : консп. лекц. для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та менеджменту спеціальності 075 «Маркетинг» / укл. : О. І. Краузе. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 98 с.
Issue Date: 28-Nov-2016
Date of entry: 28-Nov-2016
Keywords: організаційно-правові засади підприємницької діяльності
принципи підприємницької діяльності
правочин
умови дійсності правочинів
загальні положення зобов’язального права
принципи зобов’язального права
динаміка (стадії) договору
порядок і способи укладення договору
недійсність правочинів
Abstract: Контрактне право регулює різноманітні й динамічні відносини економічного обороту, цивільні права та обов’язки, які виникають в результаті цілеспрямованих, заснованих на домовленості, правомірних дій осіб та інших суб’єктів цивільного права. Цивільно-правові договори мають надзвичайно широку сферу застосування, оскільки регулюють майнові й частину особистих немайнових відносин у будь-яких сферах їхньої діяльності приватного характеру.
Description: Лекційний матеріал розрахований розрахований на студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 075 "Маркетинг"
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18257
References (Ukraine): 1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
2. Законодавство України про нотаріат //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – №6. – 1994. – 400 с.
3. Цивільний кодекс України. – К.: Школа, 2004. – 384 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
лекції Контрактне право.doc677 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools