Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18180
Title: Навчання студентів проведенню технічних розрахунків під час виготовлдення деталей і виробів
Authors: Бочар, Ігор Йосипович
Ковбашин, Василь Іванович
Issue Date: 31-Oct-2016
Date of entry: 31-Oct-2016
UDC: 37:377
BBK: 74.46
Keywords: навчання, технічні розрахунки, деталі
вироби
Abstract: Запропонована методика навчання студентів проведенню технічних розрахунків деталей та виробів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18180
Copyright owner: (©/®) Бочар І. Й., Ковбашин В.І.
References (Ukraine): Бочар І. Й. Формування практичних умінь студентів інженерно-педагогічних факультетів під час розрахунку посадок підшипників кочення. / І. Й. Бочар, І. В. Гевко // Молодь іринок. - 2010. - №5(64). - С. 48-52.
Content type: Other
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри будівельних конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
С1.pdf1,65 MBAdobe PDFView/Open
С2.pdf393,28 kBAdobe PDFView/Open
С3.pdf641,26 kBAdobe PDFView/Open
С4.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open
С5.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open
С6.pdf600,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools