Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18095

Назва: Маркетинговий аналіз товарної інноваційної політики
Інші назви: Marketing analysis of product innovation policy
Автори: Дячун, Ольга Дмитрівна
Dyachun, Olga
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна
Бібліографічний опис: Дячун О. Д. Маркетинговий аналіз товарної інноваційної політики / Дячун Ольга // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“, 22-24 вересня 2016 року — Т. : Крок, 2016 — С. 141-144. — (Маркетингові підходи адаптації економічних систем до умов інноваційно-конкурентного простору функціонування).
Bibliographic description: Dyachun O. (2016) Marketynhovyi analiz tovarnoi innovatsiinoi polityky [Marketing analysis of product innovation policy]. Proceedings of the International Scientific-Practical Conference “Formation of the mechanism of national economic systems competitive positions strengthening in global, regional and local dimensions” (Tern., 22-24 September 2016), pp. 141-144 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“
Proceedings of the International Scientific-Practical Conference “Formation of the mechanism of national economic systems competitive positions strengthening in global, regional and local dimensions”
Конференція/захід: Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“
Журнал/збірник: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“
Дата публікації: 22-вер-2016
Видавництво: Крок
Krok
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 22-24 вересня 2016 року
22-24 September 2016
УДК: 339.13
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 141-144
Початкова сторінка: 141
Кінцева сторінка: 144
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18095
ISBN: 978-617-692-371-8
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. Штефанич Д. А., Братко О. С., Дячун О. Д., Лагоцька Н. З. Маркетинговий аналіз: Навчальний посібник /За редакцією д.е.н., професора Штефанича Д.А. – Тернопіль: Економічна думка, ТНЕУ, 2012, 296 с.
2. Мошенський С. З., Олійник О. В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економіч. спеціальностей ВНЗ /За редакцією Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ПП Рута, 2007,704 с.
References: 1. Shtefanych D. A., Bratko O. S., Diachun O. D., Lahotska N. Z. Marketynhovyi analiz: Navchalnyi posibnyk /Za redaktsiieiu d.e.n., profesora Shtefanycha D.A, Ternopil: Ekonomichna dumka, TNEU, 2012, 296 p.
2. Moshenskyi S. Z., Oliinyk O. V. Ekonomichnyi analiz: Pidruchnyk dlia studentiv ekonomich. spetsialnostei VNZ /Za redaktsiieiu Butyntsia F.F, Zhytomyr: PP Ruta, 2007,704 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Конференція „Формування механізму зміцнення конк. позицій націон. екон. систем у глоб., регіональному та локальному вимірах“ (2016)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.