Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17884

Title: Методичні вказівки до виконання магістерської роботи освітнього рівня “магістр” студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 121 – “Інженерія програмного забезпечення”
Authors: Петрик, Михайло Романович
Михалик, Дмитро Михайлович
Кінах, Ярослав Ігорович
Гладьо, Сергій Володимирович
Цуприк, Галина Богданівна
Affiliation: М.Р. Петрик, докт. фіз.-мат. наук, професор Д.М. Михалик, канд. техн. наук, доцент Я.І. Кінах, канд. техн. наук, доцент С.В. Гладьо, канд. техн. наук, доцент Г.Б. Цуприк, асистент
Bibliographic description (International): Методичні вказівки до виконання магістерської роботи освітнього рівня “магістр” студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 121 – “Інженерія програмного забезпечення” / Укладачі : Петрик М.Р., Михалик Д.М., Кінах Я.І., Гладьо С.В., Цуприк Г.Б. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 – 26 с.
Issue Date: 16-Sep-2016
Date of entry: 16-Sep-2016
UDC: 681.3(07)
BBK: 32.973-01
Number of pages: 27
Description: Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя протокол № 6 від 31.03.2016р.
Методичні вказівки розглянуто й затверджено на засіданні кафедри програмної інженерії протокол No 5 від 22.02.2016р. Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя протокол No 6 від 31.03.2016р.
Content: 1 Загальні вимоги до розробки дипломної роботи бакалавра 4 2 Вимоги до змісту та структури дипломної роботи бакалавра 7 3 Правила оформлення пояснювальної записки 9 Додатки 20
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17884
Copyright owner: © Петрик М.Р., Михалик Д.М., Кінах Я.І., Гладьо С.В., Цуприк Г.Б., 2016 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри програмної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_dyplom_magistr_2016_new.pdf408,82 kBAdobe PDFView/Open
MV_dyplom_magistr_2016_new.djvu314,55 kBDjVuView/Open
MV_dyplom_magistr_2016_new__COVER.png78,67 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools