Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17884

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПетрик, Михайло Романович-
dc.contributor.authorМихалик, Дмитро Михайлович-
dc.contributor.authorКінах, Ярослав Ігорович-
dc.contributor.authorГладьо, Сергій Володимирович-
dc.contributor.authorЦуприк, Галина Богданівна-
dc.date.accessioned2016-09-16T09:55:55Z-
dc.date.available2016-09-16T09:55:55Z-
dc.date.issued2016-09-16T09:55:55Z-
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17884-
dc.descriptionСхвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя протокол № 6 від 31.03.2016р.uk
dc.descriptionМетодичні вказівки розглянуто й затверджено на засіданні кафедри програмної інженерії протокол No 5 від 22.02.2016р. Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя протокол No 6 від 31.03.2016р.-
dc.description.tableofcontents1 Загальні вимоги до розробки дипломної роботи бакалавра 4 2 Вимоги до змісту та структури дипломної роботи бакалавра 7 3 Правила оформлення пояснювальної записки 9 Додатки 20-
dc.titleМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи освітнього рівня “магістр” студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 121 – “Інженерія програмного забезпечення”uk
dc.typeLearning Objectuk
dc.rights.holder© Петрик М.Р., Михалик Д.М., Кінах Я.І., Гладьо С.В., Цуприк Г.Б., 2016 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk
dc.format.pages27-
dc.subject.udc681.3(07)uk
dc.subject.bbk32.973-01uk
dc.identifier.citationenМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи освітнього рівня “магістр” студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 121 – “Інженерія програмного забезпечення” / Укладачі : Петрик М.Р., Михалик Д.М., Кінах Я.І., Гладьо С.В., Цуприк Г.Б. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 – 26 с.uk
dc.contributor.affiliationМ.Р. Петрик, докт. фіз.-мат. наук, професор Д.М. Михалик, канд. техн. наук, доцент Я.І. Кінах, канд. техн. наук, доцент С.В. Гладьо, канд. техн. наук, доцент Г.Б. Цуприк, асистент-
Appears in Collections:Навчальна література кафедри програмної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_dyplom_magistr_2016_new.pdf408,82 kBAdobe PDFView/Open
MV_dyplom_magistr_2016_new.djvu314,55 kBDjVuView/Open
MV_dyplom_magistr_2016_new__COVER.png78,67 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools