Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17829
Title: Методичні вказівки та практичні завдання з англійської мови «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів I-ІІ курсу «факультету підприємницької діяльності»
Authors: Кухарська, Вікторія Богданівна
Плавуцька, Ірина Ростиславівна
Bibliographic description (Ukraine): Запропоновані методичні вказівки «Англійська мова за професійним спрямуванням» призначений для студентів І-ІІ курсу економічних спеціальностей та містить оригінальні тексти, що висвітлюють основи економічної теорії. У посібнику знаходять відображення традиційні і сучасні методи навчання англійської мови, успішна реалізація яких сприяє формуванню мовної компетенції економіста. Зміст посібника забезпечує засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Післятекстові вправи спрямовані на опрацювання та засвоєння глосарію, активізацію стійких словосполучень та прийменникових конструкцій.
Issue Date: 2016
Date of entry: 14-Sep-2016
Publisher: Вектор
UDC: 378+42
Keywords: money
service
Abstract: У посібнику знаходять відображення традиційні і сучасні методи навчання англійської мови, успішна реалізація яких сприяє формуванню мовної компетенції економіста. Зміст посібника забезпечує засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Післятекстові вправи спрямовані на опрацювання та засвоєння глосарію, активізацію стійких словосполучень та прийменникових конструкцій.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17829
Copyright owner: Кухарська В.Б., Плавуцька І.Р.
Appears in Collections:Навчальна література кафедри української та іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОД З В.КУХАРСЬКА_new2-2016.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools