Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1752

Title: Розробка методу аналізу електроенцефалографічного сигналу для виявлення епілептиформної активності головного мозку
Authors: Фостяк, Тарас Олегович
Issue Date: 10-Sep-2012
Keywords: епілептиформна активність
електроенцефалографічний сигнал
метод аналізу
нейронні мережі
Abstract: Кваліфікаційну роботу присвячено розробці методу аналізу електроенцефалографічного сигналу для виявлення епілептиформної активності мозку людини. Згідно розробленого плану досліджень, розглянуто існуючі методи аналізу електроенцефалографічного сигналу, обґрунтовано метод аналізу на основі штучної нейронної мережі, який забезпечує виявлення епілептиформної активності з точністю 75,5% враховуючи нестаціонарність сигналу і вплив артефактів. Обґрунтовано архітектуру нейронної мережі у вигляді двошарового персептрона. Описано алгоритм навчання нейронної мережі для виявлення епілептиформної активності головного мозку. Навчання, тестування мережі та верифікація експериментальних даних проводились в середовищі Python на основі сукупностей медичних баз даних відібраних від пацієнтів медичного закладу та матеріалів з клініки епілептології Бонського університету.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1752
Content type: Other
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи магістрівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools