Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15622

Назва: «В ім’я великого слова любові і братерства» (творчість Тараса Шевченка в рецепції Антоні Ґожалчинського)
Автори: Гудима, Арсен Арсенович
Коломийчук, Василь
Приналежність: Інститут економіки і підприємництва (м. Тернопіль)
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Бібліографічний опис: Гудима А. А. «В ім’я великого слова любові і братерства» (творчість Тараса Шевченка в рецепції Антоні Ґожалчинського) / Арсен Гудима, Василь Коломийчук // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Рада, 2007 — Том 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні. — С. 233-238. — (Українсько-польські культурні зв’язки).
Bibliographic description: Hudima A. A., Kolomiichuk V. (2007) "V imia velykoho slova liubovi i braterstva" (tvorchist Tarasa Shevchenka v retseptsii Antoni Gozhalchynskoho). Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 3, pp. 233-238 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні
Дата публікації: 27-лис-2007
Видавництво: Рада
Rada
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Діапазон сторінок: 233-238
Початкова сторінка: 233
Кінцева сторінка: 238
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано міркування А. Ґожалчинського про творчість Т. Шевченка, виражені в передмові до польського перекладу творів Кобзаря (1862). Висвітлюючи правдиво постать народного поета України, цей польський письменник сплачує «борг і своїй нації. Бо хто не вміє належно шанувати чужі національності, не здатний шанувати свою і є найбільшим деспотом - деспотом мислі!».
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15622
ISBN: 966-8818-01-6
Власник авторського права: © ТМО НТШ, 2007
Перелік літератури: 1. Вовк Я.Г. Історичне минуле в поемах «Конрад Валлекрод» А.М. Міцкевича і «Гайдамаки» Т. Шевченка II Всесвітня література. - 2004. - № 1 0.- С. 29-30.
2. Гуменюк Віктор. Гомони й відгомони історії (до проблеми: Т. Шевченко й А. Міцкевич) // Слово і час. - 1999. - № 2. - С. 19-22.
3. Gorzałczyńskiego A.J. Przekłady pisarzów małorossyjskich. I. Taras Szewczeuko / Przedmowa. - T.l. - Kijów: Nakładem T.Maracewicza, 1862. - І-ХХ, 149 s.
4. Mickiewicz A. Dzieła wszystke.- Lwów, 1923. - T. 4. - S. 7 // Цит. за Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті. - Т. 1. - К.: Наук, думка, 1987. - 502 с.
5. Нахлік Євген «Подай же руку козакові» // Дзвін. - 2003. - Ч. 3. - С. 140-144.
6. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному к о н т е к ст і.-Т.1.-К.: Наук, думка, 1987.- 5 0 2 с.
7. Шевченко Т. Єретик // Кобзар. - К.: Художня література, 1956. - С. 591.
8. Шевченківський словник. Том перший. - К.: Голов, ред. УРЕ, 1978. - 415 с.
9. Шевченківський словник. Том другий. - К.: Голов, ред. УРЕ, 1978. - 410 с.
References: 1. Vovk Ya.H. Istorychne mynule v poemakh "Konrad Vallekrod" A.M. Mitskevycha i "Haidamaky" T. Shevchenka II Vsesvitnia literatura, 2004, No 1 0, P. 29-30.
2. Humeniuk Viktor. Homony y vidhomony istorii (do problemy: T. Shevchenko y A. Mitskevych), Slovo i chas, 1999, No 2, P. 19-22.
3. Gorzałczyńskiego A.J. Przekłady pisarzów małorossyjskich. I. Taras Szewczeuko, Przedmowa, T.l, Kijów: Nakładem T.Maracewicza, 1862, I-KhKh, 149 s.
4. Mickiewicz A. Dzieła wszystke, Lwów, 1923, T. 4, S. 7, Tsyt. za Ukrainska literatura v zahalnoslovianskomu i svitovomu literaturnomu konteksti, V. 1, K., Nauk, dumka, 1987, 502 p.
5. Nakhlik Yevhen "Podai zhe ruku kozakovi", Dzvin, 2003, Ch. 3, P. 140-144.
6. Ukrainska literatura v zahalnoslovianskomu i svitovomu literaturnomu k o n t e k st i.-V.1.-K., Nauk, dumka, 1987, 5 0 2 p.
7. Shevchenko T. Yeretyk, Kobzar, K., Khudozhnia literatura, 1956, P. 591.
8. Shevchenkivskyi slovnyk. Tom pershyi, K., Holov, red. URE, 1978, 415 p.
9. Shevchenkivskyi slovnyk. Tom druhyi, K., Holov, red. URE, 1978, 410 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні, 2007Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.