Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13103

Назва: Особливості законодавчого регулювання державно-приватного партнерства в України
Інші назви: The features of legislative regulation of public-private partnership in Ukraine
Автори: Вакуленко, Віталій
Vakulenko, Vitalii
Бібліографічний опис: Вакуленко В. Особливості законодавчого регулювання державно-приватного партнерства в України / Віталій Вакуленко // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 48. — № 1. — С. 5-9. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description: Vakulenko V. (2015) Osoblyvosti zakonodavchoho rehuliuvannia derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukrainy [The features of legislative regulation of public-private partnership in Ukraine]. Galician economic bulletin (T.), vol. 48, no 1, pp. 5-9 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 48
Дата публікації: 6-бер-2015
Дата подання: 18-бер-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 338.242
334
Теми: державно-приватне партнерство
інвестиції
інвестиційний клімат
закон
постанова
законодавство
державне управління
public-private partnerships
investments
investment climate
laws
decrees
legislation
public administration
Діапазон сторінок: 5-9
Початкова сторінка: 5
Кінцева сторінка: 9
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано особливості законодавчого регулювання державно-приватного партнерства. Наведено основи його реалізації в частині часткового передавання приватному партнеру права на операційне управління об’єктами інвестицій. Визначено проблеми реалізації державно-приватного партнерства в умовах сьогодення та необхідність удосконалення чинного законодавства задля покращення інвестиційної привабливості України. Наразі постає нагальна необхідність чіткого законодавчого затвердження надання приватними інвесторами державних гарантій та фінансової підтримки. Реалізація положень державно-приватного партнерства дозволяє створити довготривалі дипломатичні відносини.
The article analyzes the features of legislative regulation of public-private partnerships. It shows the implementation of problems for today's conditions. The necessity is improving the current legislation to improve the investment attractiveness of Ukraine nowadays. The article analyzes the features of legislative regulation of public-private partnerships. It shows the basis implementation of partial transfer of the right to private partner investing in operational management. In article detected problems of implementation of public-private partnerships in conditions of nowadays and necessity is improving the current legislation to improve the investment attractiveness of Ukraine. Currently, there is an urgent necessity of legislative approval for private investors to provide government guarantees and financial support. The implementation of public-private partnership creates a long-term diplomatic relations. The creation of this public-private partnership should be mutually beneficial long term cooperation in the creation or modernization existing facilities, which need investment. Submission of proposals of implementation public-private partnerships, analyze the efficiency of the implementation of public-private partnerships, identify risks associated with public-private partnership, training and the competition to determine the private partner determined by regulations approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine and Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Creation and development of public-private partnership has positive effects for investors and for state development.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13103
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.niss.gov.ua/articles/816
http://www.ukrppp.com/present/Day_1_Panel4Ministry_of_Economy.pdf
http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/normatyvni%20Akty%20New/PP/Analisys%20of%20Legisl%
http://center-dpp.com.ua/index.php/uk/derzhavno-privatne-partnerstvo
http://rada.gov.ua
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show
http://www.uintei.kiev.ua/foresight/ua/monitoring
http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc354c59-cb8f-4660-b7d5-acdf35f0ab7&title=InformatsiiaSchodoStanuZdiisnenniaDerzhavnoprivatnogo
Перелік літератури: 1. Щодо розвитку державно-приватного партнерства як механізму активізації інвестиційної діяльності в Україні. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/816
2. Державно-приватне партнерство в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrppp.com/present/Day_1_Panel4Ministry_of_Economy.pdf
3. Аналіз законодавства. Що регулює державно-приватне партнерство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/normatyvni%20Akty%20New/PP/Analisys%20of%20Legisl%
4. Державно-приватне партнерство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://center-dpp.com.ua/index.php/uk/derzhavno-privatne-partnerstvo.
5. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.
6. Концепція розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013-2018 роки від 14 серпня 2013 р. № 739-р http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show.
7. Моніторинг законодавчої і нормативно-правової бази інноваційної діяльності в цілому і за стратегічними пріоритетними напрямами науково-технологічного розвитку та інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uintei.kiev.ua/foresight/ua/monitoring
8. Інформація щодо стану здійснення державно-приватного партнерства ( Департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc354c59-cb8f-4660-b7d5-acdf35f0ab7&title=InformatsiiaSchodoStanuZdiisnenniaDerzhavnoprivatnogo
References: 1. Shchodo rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva yak mekhanizmu aktyvizatsii investytsiinoi diialnosti v Ukraini. Analitychna zapyska [Electronic resource], Access mode: http://www.niss.gov.ua/articles/816
2. Derzhavno-pryvatne partnerstvo v Ukraini [Electronic resource], Access mode: http://www.ukrppp.com/present/Day_1_Panel4Ministry_of_Economy.pdf
3. Analiz zakonodavstva. Shcho rehuliuie derzhavno-pryvatne partnerstvo [Electronic resource], Access mode: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/normatyvni%20Akty%20New/PP/Analisys%20of%20Legisl%
4. Derzhavno-privatne partnerstvo [Electronic resource], Access mode: http://center-dpp.com.ua/index.php/uk/derzhavno-privatne-partnerstvo.
5. Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo: Zakon Ukrainy vid 01.07.2010 No 2404-VI [Electronic resource], Access mode: http://rada.gov.ua.
6. Kontseptsiia rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini na 2013-2018 roky vid 14 serpnia 2013 y. No 739-r http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show.
7. Monitorynh zakonodavchoi i normatyvno-pravovoi bazy innovatsiinoi diialnosti v tsilomu i za stratehichnymy priorytetnymy napriamamy naukovo-tekhnolohichnoho rozvytku ta innovatsiinoi diialnosti v Ukraini [Electronic resource], Access mode: http://www.uintei.kiev.ua/foresight/ua/monitoring
8. Informatsiia shchodo stanu zdiisnennia derzhavno-pryvatnoho partnerstva ( Departament investytsiino-innovatsiinoi polityky ta rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva). [Electronic resource], Access mode: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc354c59-cb8f-4660-b7d5-acdf35f0ab7&title=InformatsiiaSchodoStanuZdiisnenniaDerzhavnoprivatnogo
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2015, № 1 (48)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.