Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36762
Title: Розробка та проєктування веб-платформи для електронної комерції із застосуванням WooComerce на основі PHP
Other Titles: Development and design of a web platform for e-commerce using Woocommerce based on PHP. - Manuscript.
Authors: Ониськів, Любов Мирославівна
Onys'kiv, Liubov
Bibliographic description (Ukraine): Ониськів Л. М. Розробка та проєктування веб-платформи для електронної комерції із застосуванням Woocommerce на основі PHP : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „121 — інженерія програмного забезпечення“ / Л. М. Ониськыв. — Тернопіль: ТНТУ, 2021. — 82 с.
Bibliographic description (International): Onys'kiv L.M. Development and design of a web platform for e-commerce using Woocommerce based on PHP : diploma thesis for the qualification level of master of specialty "121 — Software Engineering"/ L.M. Onys'kiv— Ternopil: TNTU, 2021. — 82 pp.
Issue Date: 23-Dec-2021
Submitted date: 23-Dec-2021
Date of entry: 23-Dec-2021
Publisher: ТНТУ ім. І Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя
Supervisor: Пастух, Олег Анатолійович
UDC: 004.422.81
Keywords: 121
інженерія програмного забезпечення
Wordpress
веб-сайт
Abstract: Ониськів Л.М. Розробка та проєктування веб-платформи для електронної комерції із застосуванням Woocommerce на основі PHP. – На правах рукопису. Кваліфікаційна робота на здoбуття освітньoго ступеня магістр за спеціальністю 121 – Інженерія прoґрамного забезпечення. – Тернопільський націoнальний технічний університет імені Івана Пулюя, Центр перепідготовки та післядипломної освіти, кафедра прoґрамнoї інженерії, група СПд-2 // м.Тернoпіль, 2021 // C. , рис. – , табл. – , додат. – , бібліогр. –
Description: Метою дипломної роботи виступає створення магазину електронної комерції для підприємства з виготовлення меблів за допомогою платформи Wordpress. Здійснено опис проєктування та розробки магазину електронної комерції на базі Woocomerce. Проаналізовано аналоги відповідних сайтів та здійснено харакетристику сервісів по створенню магазинів електронної комерції. З метою розробки графічного інтерфейсу, в роботі викорситовувались HTML, CSS, JavaScript, PHP, база даних будувалась на основі MySQL. Сайт має інтуїтивнозрозумілу, логічнопобудовану структуру, вдале розміщення кнопок з метою найшвидшого пошуку продукції та доступу до потрібної інформації. В дипломній роботі одержані результати щодо практичної реалізації мети, продемонстровані в онлайновому режимі, зокрема магазин електронної комерції розміщений на хостингу, йому присвоєне доменнне імя та він може бути готовим до використання клієнтом. Він цілком та повністю відповідає вимогам замовника, володіє унікальним авторським дизайном, що дозволить збільшити клієнтську базу власника сайту, а відтак і підвищити рівень його прибутковості.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36762
References (Ukraine): 1. .NET Framework – Вікіпедія. Дата оновлення: 19 серпня 2020 https://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework (дата звернення: 25.11.2020).
2. Payments and transfers [Електронний ресурс] // PrivatBank – Режим доступу до ресурсу: https://en.privatbank.ua/payments-and-transfers.
3. Salesforce [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Salesforce
4. ISO/IEC 9126-2001 Software engineering – Product quality (Part 1 – 4).
5. Dooley, J. Software Development and Professional Practice [Text] – 2011 – 193 p.
6. Introducing JSON, онлайн документація, URL: https://www.json.org/json-en.html (дата звернення: 25.09.2020).
7. JavaScript [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.tutorialspoint.com/javascript/index.htm
8. CSS Tutorial [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.tutorialspoint.com/css/index.htm
9. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів [Текст] : ДНАОП 0.00-1.21-98. - Київ : Держнаглядохоронпраці, 2003. - 383 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:121 — інженерія програмного забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Onyskiv_.pdf6,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools