Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35994
Title: Еколого-економічні тренди ХХІ століття
Other Titles: Еколого-економічні тренди ХХІ століття
Authors: Химич, Ірина
Владимир, Ольга
Голойда, Олександр
Affiliation: ТНТУ, каф. ЕФ
Bibliographic description (Ukraine): Химич І., Владимир О., Голойда О. Еколого-економічні тренди ХХІ століття. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 05 листопада 2021 р. / за заг. ред. О.В. Панухник. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2021. С. 49-54.
Conference/Event: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 05 листопада 2021 р.
Issue Date: Nov-2021
Submitted date: Oct-2021
Date of entry: 24-Nov-2021
Publisher: ФОП Паляниця В.А., 2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2021
UDC: 330:336:338
338
Keywords: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТРЕНДИ
природоохоронні питання
екологічна ситуація
Європейський Союз (ЄС)
«Європейський зелений курс»
кліматична нейтральність
«Зелена угода»
«Декарбонізація та чистий розвиток»
Page range: 49-54
Abstract: Протягом тривалого часу природоохоронні питання висвітлювалися на певних виступах, полягали в гучних закликах, згадувалися в політико-наукових розмовах, проте, не в таких масштабах як на даний час: відбуваються певні конкретні дії, адже, екологічна ситуація надзвичайно загострилася в світі та має безліч суттєво негативних, а по декуди й катастрофічних наслідків для світу. Тому, на даний час тема екології стала надзвичайно актуальною та відображається як один із важливих чинників щодо трансформаційних процесів світової економіки в цілому.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35994
ISBN: 978-617-7875-24-5
Copyright owner: © Химич І., Владимир О., Голойда О., 2021
References (Ukraine): 1. «Декарбонізація економіки»: Мінекоенерго презентувало Концепцію зеленого енергетичного переходу (2020). URL: https://glavcom.ua/new_energy/news/dekarbonizaciya-ekonomiki-minekoenergo-prezentuvalo koncepciyu-zelenogo-energetichnogo-perehodu-658848.html 2. Декарбонізація та ГТС майбутнього (2021). URL: https://tsoua.com/pro-nas/upravlinnya kompanieu/dekarbonizatcia-ta-gts-maibutniogo/# 3. Зміна клімату та економічний розвиток: тренди 2021 року (2021). URL: https://www.eurointegration.com.ua/project/2021/glasgow/g_article1.html?fbclid=IwAR1LbF4g583l9VuQbQ0qwQf25 7NcHCFZ3sqow42OP8JWjLSMSA3kh-zbkZw 4. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України: офіційний портал: Національно визначений внесок України (26 липня, 2021). URL: https://mepr.gov.ua/news/33080.html 5. UBTA (Ukrainian Business & Trade Assoсiation): офіційний портал. URL: https://ubta.com.ua/
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези_05112021.pdf2,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools