Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35987

Title: Шнековий транспортер з криволінійною формою поверхні зони з'єднання завантажувального патрубка бункера та направляючого кожуха
Authors: Гевко, Роман Богданович
Ткаченко, Ігор Григорович
Рогатинський, Роман Михайлович
Брич, Василь Ярославович
Олексюк, Василь Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Шнековий транспортер з криволінійною формою поверхні зони з'єднання завантажувального патрубка бункера та направляючого кожуха : пат. 124604 Україна, МПК B65G 33/16 (2006.01), B65G 33/24 (2006.01), B65G 47/18 (2006.01) / Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, Р. М. Рогатинський, В. Я. Брич, В. П. Олексюк (Україна); заявник та патентовласник Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – № a202003161; заявл. 26.05.2020; опубл. 13.10.2021, бюл. № 41. 3 с. : іл.
Issue Date: 13-Oct-2021
Submitted date: 26-May-2020
Date of entry: 16-Nov-2021
Publisher: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»
Country (code): UA
Place of the edition/event: Київ
Keywords: транспортер
шнек
B65G 33/16
B65G 33/24
B65G 47/18
Abstract: Винахід належить до галузі піднімально-транспортного машинобудування, а саме стосується гвинтових конвеєрів, що забезпечують транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів з мінімальними їх пошкодженнями в замкнутих кожухах. Шнековий транспортер з криволінійною формою поверхні зони з'єднання завантажувального патрубка бункера та направляючого кожуха містить бункер із завантажувальним патрубком, що з'єднаний з направляючим кожухом, в якому розташований шнек, згідно з винаходом, зона з'єднання завантажувального патрубка бункера з направляючим кожухом шнека, у напрямку транспортування сипкого матеріалу, має вигляд криволінійної поверхні, причому у площині, що проходить через осі завантажувального патрубка та направляючого кожуха, радіус криволінійної поверхні у зоні з'єднання має максимальне значення, яке поступово зменшується до нуля у міру наближення до точок з'єднання завантажувального патрубка з направляючим кожухом у площині, яка проходить через центральну вісь завантажувального патрубка та перпендикулярно до центральної осі обертання шнека. Запропонована конструкція шнекового транспортера дає можливість забезпечити плавний вхід сипкого матеріалу в зону направляючого кожуха без його надмірних пошкоджень.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35987
Copyright owner: © Гевко Роман Богданович, Ткаченко Ігор Григорович, Рогатинський Роман Михайлович, Брич Василь Ярославович, Олексюк Василь Петрович, 2021.
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021.
Content type: Patent
Appears in Collections:2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent_UA_No_124604.pdf250,42 kBAdobe PDFView/Open
Patent_UA_No_124604_COVER.png1,61 MBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.