Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35712
Title: Аналіз та розробка програмного забезпечення з відкритим кодом для опрацювання та передачі телемедичних даних по каналу WiFi
Other Titles: Analysis and development of open source software for processing and transmission of telemedicine data via WiFi
Authors: Крот, Вадим Ігорович
Krot, Vadym
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Крот В. І. Аналіз та розробка програмного забезпечення з відкритим кодом для опрацювання та передачі телемедичних даних по каналу WiFi : кваліфікаційна робота освітнього рівня „Магістр“ „122 — комп’ютерні науки“ / В. І. Крот. — Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 141 с.
Issue Date: 29-Jun-2021
Submitted date: 15-Jun-2021
Date of entry: 5-Jul-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Литвиненко, Ярослав Володимирович
Committee members: Пастух, Олег Анатолійович
UDC: 004.415.5
Keywords: 122
комп’ютерні науки
дані
data
збирання
collection
зберігання
storage
опрацювання
processing
платформа
platform
передача
transfer
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена розробці програми для обробки та передачі телемедичних даних. Метою даної кваліфікаційної роботи є розробка та реалізація програми, основними функціями якої є зв'язок між пацієнтом і медичним закладом і передача даних. В першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто поняття телемедицини та її використаня. В другому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто стандарти передачі телемедичних даних. В третьому розділі описана безпосередньо розробка програми. В розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» розглядається питання загальних вимог безпеки охорони праці для користувачів ПК та психофізіологічні розвантаження для працівників. А також вимоги до пожежної безпеки на підприємствах.
Qualification work is devoted to the development of a program for processing and transmission of telemedicine data. The purpose of this qualification work is the development and implementation of the program, the main functions of which are the relationship between the patient and the medical institution and data transmission. The first section of the qualification work considers the concept of telemedicine and its use. In the second section of the qualification work the standards of telemedicine data transmission are considered. The third section describes the development of the program directly. The section "Occupational health and safety in emergencies" addresses the general safety requirements for occupational safety for PC users and psycho-physiological relief for employees. And also requirements to fire safety at the enterprises.
Content: Вступ...7 1 Огляд існуючих даних...8 1.1 Поняття телемедицини...8 1.2 Історія появи та розвитку телемедицини...14 1.3 Аналіз складових частин телемедицини...15 1.4 Загрози для телемедицини та її розвитку в Україні...18 1.5 Законодавча база телемедицини в Україні...25 1.6 Існуючі телемедичні рішення в Україні...27 1.7 Телемедицина за кордоном...33 2Робота з телемедичними даними...37 2.1Типи телемедичних даних...37 2.2 Способи передачіданих...43 3 Розробка програми на мові програмування С++….47 3.1 Вибір мови програмування...47 3.2 Розробка програми...50 3.3 Експлуатація програми...54 4 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях...60 4.1 Ергономіка робочого місця розробника програм...60 4.2 Основні вимоги щодо організації евакуації людей при пожежі на виробництві...64 Висновок...67 Перелік використаних джерел...68 Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35712
Copyright owner: © Крот Вадим Ігорович, 2021
References (Ukraine): 1.Що таке телемедицина.[Електронний ресурс] Режим доступу:https://telemed.od.ua/ru/what-is-telemedicine 2.Телемедицина в епоху COVID-19.[Електронний ресурс] Режим доступу:http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34420 3.Телемедицина по українськи. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://medstar.ua/ru/telemedicina-po-ukrainski-opyt-i-primery-vnedrenija/ 4. Як застосовувати телемедицину лікарям первинної ланки. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://moz.gov.ua/article/for-medical-staff/jak-zastosovuvati-telemedicinu-likarjam-pervinnoi-lanki-metodichni-rekomendacii 5.Телемедицина в Україні. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://www.medsprava.com.ua/article/ru/1199-telemeditsina-v-ukraine-rus 6.Що таке телемедицина та як зросла її роль в умовах пандемії. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://suspilne.media/68648-telemedicina-tse-ta-rol-v-umovah-pandemii/ 7. Що таке телемедицина та як вона працює на Вінниччині. [Електронний ресурс] Режим доступу:http://www.vin.gov.ua/departament-okhorony-zdorovia/22219-shcho-take-telemedytsyna-ta-iak-vona-pratsiuie-na-vinnychchyni 8.Cучасні технології в телемедицині.[Електронний ресурс] Режим доступу:http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23876 9.Що таке телемедицина та які її можливості. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://www.apteka.ua/article/533622 10.Що таке телемедицина, яку пообіцяв президент. Пояснює МОЗ. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://life.pravda.com.ua/health/2017/09/13/226425/ 11.Телемедицина. Світовий досвід та впровадження в Україні. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://emci.ua/statti/telemedytsyna-v-sviti-ta-ukrayini/ 12.Право на телемедицину. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://eba.com.ua/pravo-na-telemedytsynu/ 13.Телемедицина в світі та можливості її застосування. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://medinet.com.ua/telemedytsyna-y-sviti 14.Телемедицина як форма якісного надання медичних послуг. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/view/10492 15.Телемедицина в Україні: реалії та перспективи.[Електронний ресурс] Режим доступу:http://nbuviap.gov.ua 16.Телемедицина. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://www.kmu.gov.ua/news/telemedicina-ce-absolyutno-nova-yakist-medichnoyi-poslugi-na-seli-gennadij-zubko 17.Законодавча база телемедицини. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1400-15#Text 18.Сучасні технології в телемедицині.[Електронний ресурс] Режим доступу:http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23876 19.Телемедицина. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B 20.eHealth. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://uk.wikipedia.org/wiki/EHealth 21.Медичний моніторинг. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0) 22.Законодавча база телемедицини. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0269282-07#Text 23.Перше застосування телемедицини в Україні. [Електронний ресурс] Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ujtm_2012_10_1_5.pdf 24.Законодавча база телемедицини. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2206-19#Text 25.Телемедична система Telemed24. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://telemed24.ua/ 26.Право на телемедицину. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://platforma-msb.org/pravo-na-telemedytsynu/ 27.Телемедицина. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://euroderm.com.ua/ru/methods/telemedicina.html 28.Телемедицина в Україні та світі. Можливості та перспективи розвитку. https://euroderm.com.ua/ru/methods/telemedicina.html 29.Телемедицина. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://euromed.ua/trends/telemedicina 30.Телемедицина. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://www.mtb.ua/ru/telemedicine 31.Центр телемедичних технологій. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://gpmu.org/treatment/telemedicine/ 32. Чим насправді займається телемедицина. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://ain.ua/special/telemedicine-faq/ 33.Телемедицина. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://www.europeanlung.org/assets/files/ru/publications/telemedicine-ru.pdf 34.Телемедицина стає musthaveдля страхових компаній. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://mind.ua/ru/publications/20212751-telemedicina-stanovitsya-must-have-dlya-strahovyh-v-ukraine 35.Телемедицина. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://uniqa.ua/blog/telemedytsyna-oglyad-eksperta-pwc-ukraina/ 36.Телемедицина в Україні. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://www.medsprava.com.ua/article/ru/1199-telemeditsina-v-ukraine 37.Лікар в смартфоні. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://happymonday.ua/ru/5-prichin-pochemu-kompanijam-nuzhna-telemedicina 38.Послуги телемедицини від VISA.[Електронний ресурс] Режим доступу:https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with-visa/promotions/telemedicine.html 39.Сучасні телемедичні системи. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/firen/3zlepko_osnovy_biomedychnogo_radioelektronnogo_aparatobuduvannya/13.html 40.Телекардіологія. [Електронний ресурс] Режим доступу:http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/Vladzh_2012_116.pdf 41.Медична інформатика. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://medinformatic.umsa.edu.ua/storage/resources/docs/NLDdqmB4C2fxUxt7M7OYq2pAXlpVzAWkhLTQaiHg.pdf 42.Стандарти передачі медичної інформації в телемедичних системах. [Електронний ресурс] Режим доступу:www.hups.mil.gov.ua%2Fperiodic-app%2Farticle%2F10630%2Fsoi_2013_2_59.pdf&usg=AOvVaw2MpOBy72qLNglGEVR-Q226 43.Медико-фізіологічні дослідження. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://www.inneco.org 44.Медична інформатика. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://med.cc.ua/wp-content/uploads/2014/ 45. Клінічна інформатика. [Електронний ресурс] Режим доступу:http://kit-journal.com.ua/uk/article_uk.html?article/013-010 46.С++. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://ravesli.com/uroki-cpp/ 47. Основи програмування С++. [Електронний ресурс] Режим доступу:http://cppstudio.com/ 48. Програмування на С++. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://acode.com.ua/uroki-po-cpp/ 49.Основи програмування на С++, детальні інструкції, приклади простих кодів. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://purecodecpp.com 50.Портал з кодами та поясненнями. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://code-live.ru/tag/cpp-manual 51. Огляд телемедичних технологій. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30417 52. Дослідження проблем розвитку телемедицини в Україні. Електронний ресурс] Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30416
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:122 — комп’ютерні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mag_Krot_2021.pdf2,76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools