Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35677
Title: Основи геометричного креслення: методичний посібник та завдання для самостійної роботи й виконання графічних робіт з курсу «Інженерна графіка та CАD системи» (перевидання) для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання
Authors: Ковбашин, Василь Іванович
Пік, Андрій Іванович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Основи геометричного креслення: методичний посібник та завдання для самостійної роботи й виконання графічних робіт з курсу «Інженерна графіка та CАD системи» (перевидання) для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання / Укладачі : Ковбашин В. І., Пік А. І. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021. – 84 с.
Issue Date: 2021
Date of entry: 1-Jul-2021
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 744 (07)
Number of pages: 84
Description: Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної ради факультету інженерії машин, споруд та технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 8 від 26 травня 2021 р.
Content: 1. Загальні вказівки до вивчення курсу... 3 1.1. Мета й завдання курсу „Інженерна графіка”... 3 1.2. Загальні рекомендації до виконання креслень... 3 1.3. Основні вимоги до оформлення креслень... 5 1.4. Геометричні побудови... 32 2. Методичні вказівки до виконання завдання „Геометричне креслення”... 70 Додатки ... 74 Рекомендована література... 83
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35677
Copyright owner: © Ковбашин В.І., Пік А.І., 2021
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
References (Ukraine): 1. Інженерна та комп’ютерна графіка [Текст] / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан. – Київ: Вища школа, 2001. – 350 с.
2. Михайленко, В.Є. Інженерна графіка [Текст] / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, Ю.С. Ковальов. – Київ: Каравела, Львів: Піча Ю.В., Львів: Новий Світ, 2000. – 336 с.
3. Збірник задач з інженерної та комп’ютерної графіки [Текст] / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан. – Київ: Вища школа, 2002. – 159 с.
4. В.Є. Михайленко. Інженерна та комп’ютерна графіка [Текст] / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, Ю.С. Ковальов. – Київ: Каравела, 2002. – 358с.
5. В.В. Ванін. Оформлення конструкторської документації [Текст] / В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька. – Київ: Каравела, 2003. – 157с.
6. В.С. Левицкий. Машиностроительное черчение [Текст] / В.С. Левицкий. – М.: Высшая школа, 1988. – 351с.
7. А.Н. Лагерь. Инженерная графика / А.Н. Лагерь, Э.А. Колесникова. – М.: Высшая школа, 1985. – 176с.
8. Е.И. Годик. Техническое черчение / Е.И. Годик, В.М. Лысянский, В.Е. Михайленко.– Київ: Вища школа, 1983. – 440с.
9. Единая система конструкторской документации (ГОСТы 2.301-68, 2.302-68, 2.303-68, 2.304-81, 2.306-68, 2.307-68). – М: Издат. стандартов, 1979. –164с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osnovy_ heometrychnoho_ kreslennya_2021.pdf3,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools