Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35324
Title: Облік і звітність в молочній промисловості
Authors: Катерина, Дацишин
Ольга, Крупа
Bibliographic description (Ukraine): Облік і звітність у молочній промисловості : Метод. вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності “Харчові технології”, спеціалізації "Технології зберігання, консервування та переробки молока" / Уклад.: О. М. Крупа, К. Є. Дацишин. – Т. : ТНТУ, 2020. – 70 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 13-Jun-2021
Country (code): UA
Abstract: Облік і звітність у молочній промисловості : Метод. вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності “Харчові технології”, спеціалізації "Технології зберігання, консервування та переробки молока" . / Уклад.: Крупа О.М, Дацишин К.Є. – Т.: ТНТУ, 2020. – 70 с.
Content: Формування та контроль облікової і звітної документації під час приймання молочної сировини.. Правила ціноутворення для молока незбираного під час його приймання на підприємства молочної промисловості. Основні поняття і терміни матеріального балансу у молочній промисловості. Методика розрахунку витрат при виробництві молочних продуктів. Визначення витрат складових компонентів, сировини, готового і побічного продукту під час процесу сепарування молока незбираного. Основні поняття та визначення у обліку витрат сировини. Методика розрахунку норми витрат сировини у показниках молока фактичної жирності на виробництво молочних продуктів. Методика розрахунку норми витрат сировини у показниках молока базисної жирності на виробництво молочних продуктів. Основні положення нормативного обліку сировини. Облік і звітність при виробництві назбирано молочних продуктів. Облік і звітність при виробництві сирів сичужних та вершкового масла. Рекомендована література
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35324
References (Ukraine): Рекомендована література 1. ГРУ 46.018-2002 Галузеві рекомендації. Визначення порядку оплати за молоко залежно від сортової структури, вмісту жиру та білка відповідно до вимог ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі». – К.: Мінагрополітики України, Департамент ринків продукції тваринництва з головною державною племінною інспекцією, 2002, 15 с. 2. Наказ Міністерствоа аграрної політики та продовольства України від 01.12.2015 № 457 "Про затвердження форм первинного обліку та інструкцій щодо їх заповнення". 3. Інструкція щодо заповнення Спеціалізованої товарної накладної на перевезення молочної сировини (форма № 1-ТН (МС)), 2015. 4. Інструкція про проведення закупівлі молочної сировини у сільгоспвиробників усіх форм власності та господарств населення. – К.: Мінагрополітики України, 2002, 30 с. 5. Методичні рекомендації про порядок приймання, передачі та обліку незбираного коров'ячого молока-сировини, Мін.аграрної політики України, Київ, 2007. – 19с. 6. Закону України «Про молоко і молочні продукти». 7. ДСТУ 3662 – 97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі.» 8. Методические указания о порядке ведения первичного учета и осуществления оперативного контроля за расходом сырья на производство готовой продукции и полуфабрикатов на предприятиях молочной промышленности от 14.04.1981 N 1-10-2449. 9. Люблинская Е.Н., Черенкова Ю.Г. Учет и отчетность на предприятиях молочной промышленности. – М.:Агропромиздат, 1990. – 207с. 10. Васильева Р.А. Производственный учет и отчетность на предприятиях молочной промышленности. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006. – 170с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри харчової біотехнології і хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка_брошура Облік і звітність_Атутор.pdf492,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools