Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32947
Title: Soft skills як професійна необхідність в сучасному бізнес-середовищі
Other Titles: Soft skills як професійна необхідність в сучасному бізнес-середовищі
Authors: Химич, Ірина Григорівна
Affiliation: ТНТУ, каф. ЕФ
Bibliographic description (Ukraine): Химич І.Г. Soft skills як професійна необхідність в сучасному бізнес-середовищі. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Луцьк, 30 жовтня 2020 р.). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 84-86.
Conference/Event: Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Луцьк, 30 жовтня 2020 р.)
Issue Date: Nov-2020
Submitted date: Oct-2020
Date of entry: 20-Nov-2020
Publisher: Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020
UDC: УДК 658.8:004.67 (043.2)
Keywords: вміння
навички
бізнес-середовище
soft skills
бізнес-ситуація
м’які навички
гнучкі навички
життєві навички
когнітивні та інформаційні навички
організаційні навички
комунікативні навички
підприємницькі навички
технічні та медіа навички
громадські навички
мовні навички
трикутник розвитку
мотивація
розвиток особистості
власна справа
набуті знання
Page range: 84-86
Abstract: Вміння та навички для здійснення ефективної професійної діяльності необхідні завжди. Проте, сучасний розвиток бізнес-середовища вимагає від фахівця певних знань для вирішення конкретних завдань з якнайменшими ресурсними затратами та отриманням якнайкращих результатів у цілому.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32947
Copyright owner: © Химич І.Г., 2020
URL for reference material: https://mk.lntu.edu.ua/naukovo-praktychni-konferentsiyi/
References (Ukraine): 1. Муромець В. Top-5 soft skills для успішності у житті та кар’єрі. URL: https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/02_17_konferenciya_molodizhna_nauka_v_ukr/7_To p5_Soft_Skills.pdf 2. Шипилов В. Перечень навыков soft-skills и способы их развития. URL: https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft-skills.shtml.
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Луцьк, 2020.pdf1,82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools