Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32943

Title: ХІ регіональна науково-практична інтернет - конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Bibliographic description (Ukraine): Маркетингові технології підприємств в сучасному науково- технічному середовищі. – Матеріали XІ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль, ТНТУ, 2020. – 196 c.
Conference/Event: ХІ регіональна науково-практична інтернет - конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Issue Date: 16-Nov-2020
Date of entry: 17-Nov-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 339.138
BBK: 65.291.3
Keywords: права споживачів
маркетинг
SWOT-аналіз
сегментація
клієнт
маркетингові комунікації
товар
попит
реклама
бюджет
ефективність
інтернет-маркетинг
SMM-маркетинг
маркетинговий аналіз
ланцюг поставок
аромамаркетинг
Page range: 196
Abstract: В сучасних складних економічних умовах основною проблемою на підприємствах є збут продукції та його стійкість. Як привабити Споживача? Як визначити тенденції ринку і спрогнозувати попит, ціни і, в цілому – своє майбутнє? Створення розгалуженої системи маркетингу на підприємстві дозволяє вирішити окреслені і багато інших питань саме силами підприємства. Роль маркетингу в підприємництві може бути різноплановою, але все більше підприємств звертають увагу на задоволення специфічних потреб споживача і намагаються регулювати ставлення споживача до своєї продукції.Застосування маркетингових технологій надає можливість підприємствам забезпечити продажі на цільовому сегменті за рахунок глибокого розуміння потреб споживачів, успішно конкурувати з іншими підприємствами завдяки кращому розумінню тенденцій розвитку ринку, підвищити прибутковість або завоювати більшу частку ринку в залежності від визначених цілей. Знання маркетингових технологій дозволяє вести бізнес більш впевнено, з меншими ризиками.
Description: У тезах висвітлено результати наукових досліджень з проблем: маркетингові інновації: теоретико-методичні засади та досвід; Інтернет технології як основа та рушійна сила розвитку сучасного підприємництва, маркетингові технології в контексті забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств, стратегічні маркетингові пріоритети розвитку бізнесу та маркетингові технології підприємств сфери послуг
Content: Передмова 3
СЕКЦІЯ «Маркетингові інновації: теоретико-методичні засади та досвід» 4
Боднар Діана, Бурліцька Оксана Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Конс’юмеризм як концепція захисту прав споживачів 4
Бодрух Ірина Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Еволюція розвитку маркетингу 6
Буранич Олег, Бурліцька Оксана Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Упаковка як елемент мерчандайзингу 8
Джерелейко Мар’яна Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Формування та дослідження попиту на інновації в Україні 10
Дручків Ганна Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Особливості життєвого циклу товару в умовах кризи 12
Котик Ірина Західноукраїнський національний університет Інноваційність соціальних заходів у сфері здоров’я 14
Оксентюк Богдана, Грабовський Андрій Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Інноваційні засоби реклами 16
Пашко Юлія Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Інноваційні процеси на підприємствах харчової промисловості: сучасний погляд 18
Сарабун Наталія Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Аспекти формування бренду промисловими підприємствами України 20
Свергун Людмила Західноукраїнський національний університет Інноваційно-наукові підходи до вивчення соціальної роботи 22
Флісак Віталій Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Поняття інноваційного маркетингу як інструменту розвитку підприємства 24
Чорномаз Соломія Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Маркетингові інновації в діяльності підприємства 26
Чорноус Іванна Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Маркетинг 3.0 – нова парадигма маркетингу 28
Секція «Інтернет технології як основа та рушійна сила розвитку сучасного підприємництва» 30
Грабовський Андрій Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Банерна реклама як інструмент просування в мережі інтернет 30
Грaбовський Вячеслaв Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Створення мaркетингових служб в системі упрaвління інтернет-мaркетингом фірми 32
Демків Павло ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» Особливості інтернет-маркетингу 34
Лавро Надія Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Вплив сучасних маркетингових інтернет технологій на розвиток підприємництва 36
Міщук Оксана Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Інформаційний дизайн як комунікативний інструмент 38
Ожібко Мар’яна Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Інтернет-технології в туризмі 40
Піняк Ірина, Федай Юлія Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Ключові тренди розвитку інтернет провайдерів 42
Свергун Микола Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя SMM-маркетинг як інструмент просування продукту підприємства 44
Свергун Михайло Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Cучасні тренди інтернет-маркетингу 46
Сукач Галина ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» Використання інтернет-технологій в маркетингу підприємств сфери послуг 48
Чеченюк Ірина ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» Афіліативний маркетинг 51
Чабан Тетяна Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Стратегія удосконалення іміджу підприємства та SMM-маркетинг 53
Шпилик Світлана, Чабан Тетяна Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Ремаркетинг 55
Секція «Маркетингові технології в контексті забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств» 57
Башинський Андрій Західноукраїнський національний університет Система стимулювання персоналу на підприємстві та значення його оцінки 57
Березівська Надія ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» Оцінка конкурентоспроможності підприємства 60
Боднар Дмитро, Бурліцька Оксана Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Сутність купівельної поведінки споживача 62
Бурліцька Оксана Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя SHELF READY PACKING в мерчандайзингу 64
Волинець Михайло Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Маркетингові інструменти забезпечення конкурентоспроможності підприємства 66
Гавура Сергій Західноукраїнський національний університет Система мотивації до праці як умова ефективної діяльності організації за сучасних умов 68
Гораль Олег Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Конкуренція в умовах маркетингової орієнтації підприємств 70
Дручків Ганна Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Особливості попиту на промисловому ринку 72
Корбило Олена Західноукраїнський національний університет Деякі аспекти управління інтелектуальним капіталом 74
Краузе Ольга Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Технології продажів як елемент підвищення конкурентоспроможності підприємства 77
Курій Наталія Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 79
Михалович Катерина Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Інноваційні технології в контексті забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств 81
Паламарчук Наталія Західноукраїнський національний університет Розвиток працівників як невід’ємна частина стратегії управління персоналом 83
Пастухевич Назар Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Значимість іміджу для успіху організації 85
Робак Петро Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Підвищення конкурентоспроможності підприємств в контексті їх стратегічного розвитку 87
Рудчик Владислав Західноукраїнський національний університет Управління персоналом як фактор реалізації стратегії підприємства 89
Сарабун Наталя Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Джерела формування цінності бренду 91
Цимбал Лілія Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Напрями підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства 93
Чорнописька Світлана Західноукраїнський національний університет Особливості мотивації персоналу на підприємствах гірничої промисловості 95
Володимир Фалович, Павло Ядчишин Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Особливості маркетингового дослідження конкурентної стратегії підприємства 98
Шеремета Ольга Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Значення маркетингового аналізу в діяльності підприємства 100
Шпилик Світлана Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Конкурентна розвідка чи промисловий шпіонаж 102
Шундаревська Христина Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Брендинг як спосіб підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства 104
Ядчишин Павло Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Роль маркетингової служби на підприємствах західного регіону України 106
Якимів Микола Західноукраїнський національний університет Сучасні підходи до мотивації персоналу 108
Ясиновський Іван Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Специфіка маркетингових досліджень на промисловому ринку 110
Секція «Стратегічні маркетингові пріоритети розвитку бізнесу» 112
Бучинський Валентин Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Управління маркетингом рекламного агентства 112
Гладюк Юлія, Бурліцька Оксана Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Ризики в купівельній поведінці споживачів 114
Гораль Олег Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Формування стратегії конкурентних переваг промислового підприємства 116
Івасик Катерина Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя стратегічне планування маркетингової діяльності в соцмережах 118
Малюта Людмила, Пончик Мар’яна Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Маркетингова стратегія як важливий елемент стратегічного набору для забезпечення розвитку агробізнесу і впровадження агротехнологій 120
Новік Яна Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Методика побудови стратегії просування бренду в інтернеті 122
Саламон Антон, Бурліцька Оксана Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Методики модифікації поведінки споживачів 124
Піняк Ірина Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Стратегічні рішення щодо маркетингового комплексу інтернет провайдерів 126
Фалович Володимир, Бакуліна Наталія Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Західноукраїнський національний університет Реалізація комунікаційної стратегії при формуванні репутації компанії в умовах кризи 128
Федай Юлія Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Стратегічні напрямки маркетингової діяльності інтернет провайдерів 130
Шморгун Віталій Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Маркетинг цінностей 132
Якимишин Лілія Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Особливості виникнення ризиків у ланцюгах поставок 134
Янковська Влада Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Стратегія розвитку бізнесу: підхід високого зростання 136
Секція «Маркетингові технології підприємств сфери послуг» 138
Андрейків Оксана, Латюк Олена Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Технології підвищення рівня комфорту у готельному бізнесі 138
Андрейків Оксана, Левкович Руслана Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Аеропорти як транспортно-логістичні хаби в туристичній індустрії 140
Андрейків Оксана, Пащак Оксана Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Аромамаркетинг в готельному бізнесі 142
Береза Віталій Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Синтетичні маркетингові комунікації як основа формування ринкової позиції підприємства 144
Бучинський Валентин Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Тенденції розвитку рекламного бізнесу 146
Голда Надія, Кулик Юлія Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Туристичний продукт як об'єкт маркетингових досліджень 148
Голова Віталій Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Роль упаковки при реалізації товару
Дябло Марія Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Прихований маркетинг 152
Зяйлик Марія Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Різнопланова діяльність по наданню комунікативних послуг в суспільстві 154
Івасів Ольга, Бурліцька Оксана Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Особливості функціонування ринку міжнародних транспортних перевезень 156
Каліщук Владислав Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Технологія крауд-маркетингу у сфері послуг 168
Кміта Тетяна Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Мерчандайзинг – сучасна маркетингова технологія у роздрібній торгівлі 160
Острожинський Руслан Західноукраїнський національний університет Соціально-актуалізаційний потенціал зеленого туризму 162
Нагорняк Галина, Малюта Людмила, Кузь Тетяна Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Основні засади регулювання діяльності з надання туристичних послуг у міжнародному розрізі 164
Островська Галина, Веретик Андрій, Садова Оксана Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Програми лояльності клієнтів як інструмент розвитку готельного бізнесу 166
Маркович Марія Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка Естетична виразність логотипів туристичних фірм 168
Микитюк Софія Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Унікальність туристичних об’єктів України 170
Паньків Дарина Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Взаємозв'язок асортиментної політики та ефективності діяльності торгового підприємства 172
Поліщук Наталія Вінницький фінансово-економічний університет Туристично-рекреаційна діяльність 174
Пульків Ірина Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Реклама в сучасному суспільстві 176
Рабий Віктор Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Управління маркетинговою діяльністю підприємств послуг 178
Рожко Наталія Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Основні підходи до визначення ролі і місця експортно-кредитних агентств в Україні 180
Семеген Олексій Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Особливості роздрібної торгівлі 182
Стеців Ярослав Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Людський ресурс у виробництві послуг 184
Чубак Богдан Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Особливості консалтингових послуг 186
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32943
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
References (Ukraine): Хмизова О.В., Cисан О.М. Напрями розвитку інноваційного потенціалу підприємства. Наукові праці. Економіка. 2016. № 273. С. 83-88.
Одотюк І.В., О.М. Фащевська, С.М. Щегель. Сучасна інноваційна політика України: передумови, основні підходи та напрями реформування. Вісник НАН України. 2012. №. 7. С. 32–46.
Балабанова Л.В. Маркетинг: [Учебник] / Л.В. Балабанова. – Донецк: ГНОМ-ПРЕСС, 2002. – 462 с.
Матвіїв М. Я. Інноваційний маркетинг як засіб підвищення [Текст] / М. Я. Матвіїв // Інноваційний маркетинг підприємств: монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 71-85.
Костина О.П. Маркетинг инноваций в промышленности / О.П. Костина // Вестник ТИСБИ. – 2003. – № 3. – С. 45-56.
Котлер Ф. Маркетинг 3.0. От продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе / Филип Котлер, Хермаван Картаджайя, Айвен Сетиаван. – М.:Изд-во «Альпина Бизнес Бук», 2012. – 240с.
Семенюк С.Б.; Фалович В.А. Сучасні тенденції використання маркетингу в діяльності підприємств. / С.Б. Семенюк, В.А. Фалович / Маркетинг і цифрові технології. – №1. – С.61-72.
Ковбас І.М. Формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства / І.М. Ковбас // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал.- 2015.- № 3 [28]: Менеджмент, маркетинг, підприємництво. – С. 260-267
Записки маркетолога – Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_i/internet_mark eting/
ІТ блог про: заробіток в інтернеті, інвестиції, бізнес, трейдинг, сайти та їх просування в пошукових системах – Електронний ресурс – Режим доступу: https://itstatti.in.ua/internet-marketing/51-shcho-take-internetmarketing-povnij-oglyad-dlya-novachkiv-osnovni-instrumenti-i-strategijiprosuvannya.html
Ненси Д. Slide:ology. Искусство выдающихся презентаций / Д. Ненси. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 288 с.
Friendly Michael. A Brief History of Data Visualization / Michael Friendly // Psychology Department and Statistical Consulting Service York University, 2006. – 43 p.
Джеф Раскін (Jef Raskin) «Интерфейс».
Соболєв О. В. Харківська державна академія дизайну і мистецтв. Методика проектування об’єктів інформаційного дизайну.
Шпилик С.В. Інтернет як ефективний маркетинговий інструмент сучасного підприємства / С.В.Шпилик // Галицький економічний вісник. — Тернопіль : ТНТУ, 2015. — № 2. — С. 206-217
Грищенко О. Ф., Нєшева А. Д. Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. №4. С. 86-98.
Турчин Л., Островерхов В. Сучасні тренди інтернет маркетингу. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2019, Вип. 24.- С. 75-85.;
Райс Е., Траут Дж. Маркетингові війни. Харків: Вид-во «Ранок» : Фабула, 2019. – 240 с.
Маркетинг: Підручник / А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленко; Кер. авт. кол. д-р. екон. наук, проф. І.Л. Решетнікова — К.: КНЕУ, 2008. — 600 ст.
Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посіб. /Київський нац. економічний ун-т. - К., 2001. - 139с. - ISBN 966-574-170-5
Заплатинський В.М. INTERNET-сучасна інформаційна технологія для маркетингу /В.М. Заплатинський// Маркетинг та логістика в системі менеджменту. - Львів, 1998. - С.181–182. - ISBN 978-966-553-743-4
Маркетинг в Україні // Ірина Решетнікова. Використання Інтернеттехнологій в маркетингу/ [Електронний ресурс] – 2014. – режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/Mvu_2014_5_12.pdf
Романова І.К. Аналіз методу оцінки персоналу організації на підприємстві: ІХ Міжнародна науково-практична інтернетконференція «Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив» (24-26 січня 2012 р.) [Електронний ресурс]/І.К. Романова. – Режим доступу: http://intkonf.org/romanova-ik-analiz-metodu-otsinki-personalu -organizatsiyina-pidpriemstvi/. 2. Механізм мотивації управлінського персоналу : наук. вид. / М. С. Дороніна, Л. О. Сасіна, В. М. Лугова, Г. М. Надьон. – Харків : АдвА , 2010. – 240 с.
Механізм мотивації управлінського персоналу : наук. вид. / М. С. Дороніна, Л. О. Сасіна, В. М. Лугова, Г. М. Надьон. – Харків : АдвА , 2010. – 240 с
Колот А. М. Мотивація персоналу : підруч. / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2002. – 337 с.
Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. / Р. Л. Лупак, Т. Г. Васильців. – Львів : Видавництво ЛКА, 2016. – 484 с
Данилевич Н. Шляхи вдосконалення системи мотивування в процесі управління персоналом підприємства. Психологічні виміри культури, економіки, управління, 2018. С. 102−118. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/42254/2/2018v11_Danilevich_NShliakhy_vdoskonalennia_102-118.pdf
Korzynski, P. Employee Motivation In New Working Environment. Iternational Journal of Academic Research. Part B. 2013, 5(5). 184-188. URL: https://www.researchgate.net/publication/259618544_Employee_Motivation_In_New_Working_Env ironment. DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-5/B.28
Житченко Г. О. Роль інтелектуального капіталу у розвитку інноваційної економіки / М. А. Коваленко, Г. О. Житченко // Фінансові дослідження. – «Регулювання фінансового обороту в умовах поточної економічної рецесії»: матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених. (м. Херсон, 24 листопада 2015 р.). – Херсон : ХНТУ, 2015. – С. 148-151.
Ілляшенко С. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С. Ілляшенко // Економіка України. – 2008. – № 11. – С. 16-26
Ковтуненко К. В. Сутність та роль інтелектуального капіталу /В.Ковтуненко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – Вип. 1. – Т. 1. – С. 61-65
Кудирко О. В. Нематеріальні активи та інтелектуальний капітал: порівняльний аналіз економічних категорій / О. В. Кудирко // Академічний огляд. – 2013. – № 2(39). – С. 30-35.
Маркетингові технології для забезпечення конкурентоспроможності URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Маркетинг; 2) Конкурентоспроможність підприємства URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Конкурентоспроможність
Портер М. Конкуренція [пер. з англ. / під ред. Я.В. Заблоцького]. – М.: Вільямс, 2001. – 495 с.;
Шумпетер Йозеф. Теорія економічного розвитку / Й. Шумпетер. – М.: Прогрес, 1982. – 455 с.; 3) Бойко І.М. Вплив інноваційної діяльності підприємства на рівень його конкурентоспроможності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/91.pdf
Вінтсі Жое Розевельт Ідрісса. Підвищення конкурентоспроможності підприємства та забезпечення його економічної безпеки. Європейські перспективи № 6, 2015. С. 60-67
Готь О. Я., Бондаренко С. М. Стратегія підприємства як чинник його конкурентоспроможності. Ефективна економіка № 6, 2017.
Виноградський М. Д. Управління персоналом : навч. посібн. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – 2-ге вид. – К. : Центр навч. літератури, 2009. – 502 с.
Бериславська Г.В. Крутій І.А. Мотивація управлінського персоналу в сучасних економічних умовах //Вісник Хмельницького національного університету, 2016. – 215 c
Ядранський Д.М. Мотивація праці на гірничому підприємстві. Кривий Ріг: КТУ, 2004. 159 с.
Липчук В. В. Маркетинговий аналіз : навч. посіб. /В. В. Липчук, І.Г. Яців, Б. М. Гошко, О. Й. Гошко. - К. : Академвидав, 2008. – 216 c.;
Сергеев К. В. Промышленный шпионаж или бизнес-разведка [Електронний ресурс] / Константин Витальевич Сергеев. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://z-filez.info/story/promyshlennyy-shpionazh-ili-biznes-razvedka.
Семенюк С. Брендинг вищого навчального закладу //Галицький економічний вісник, 2013. – №3. – С.133-138.
Фалович В.А. Перспективи залучення промислових підприємств України до міжнародних ланцюгів поставок / В.А. Фалович. – Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. – № 487. – С. 170-177. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34898/1/27_170- 177.pdf
Бойчук І.В. Маркетинг промислового підприємства /І.В. Бойчук. UTL: https://pidru4niki.com/1225071962422/marketing/marketing_promislovogo_pid priyemstva
Кравчук М. Н. Комплексне онлайн-просування - шлях до лідерства на ринку / М. Н. Кравчук // Інтернет-маркетинг. - 2013. - № 5. - С. 262-268.
Семенюк С.Б., Фалович В.А. Сучасні тенденції використання маркетингу в діяльності підприємств. / С.Б. Семенюк, В.А. Фалович / Маркетинг і цифрові технології. - №1. – С.61-72
Семенюк С. Планування рекламної діяльності закладів вищої освіти /С.Семенюк // Галицький економічний вісник, 2015.- №1. — с.155-161
References (International): Christine Corelli. Managing & Motivating Young Employees. – CFMA, 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cfma.org/news/content.cfm?ItemNumber=2737.
Ma. Heliza Gay C. Ariola. Factors Affecting Young Workers’ Motivation and Commitment to Stay: The Context of the Philippine IT-BPO Industry. - The Hague, The Netherlands, 2017. – 67р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://thesis.eur.nl/pub/41664/Ariola-Ma.-Heliza-Gay-C.-.pdf.
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:XІ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zbirnyk.pdf1,86 MBAdobe PDFView/Open
zbirnyk__COVER.png210,34 kBimage/pngView/Open
zbirnyk.djvu1,86 MBDjVuView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.