Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32769
Title: Нарисна геометрія
Authors: Ковбашин, Василь Іванович
Пік, Андрій Іванович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Нарисна геометрія : навчальний посібник для загальнооствітніх технічних закладів нового типу, а також студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / Укладачі : Ковбашин В. І., Пік А. І. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. – 204 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 5-Oct-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 515
Number of pages: 204
Abstract: Навчальний посібник для загальноосвітніх технічних закладів нового типу, а також студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання.
Content: Вступ ...3 Прийняті позначення та символіка ...3 1. Метод проекцій ...5 1.1. Способи проектування ...5 2. Проекції точки ...10 2.1. Задавання точки на кресленні. Лінії зв’язку ...10 2.2. Взаємне положення двох точок. Конкуруючі точки ...24 2.3. Побудова безосного епюра точки ...25 3. Пряма ...28 3.1. Задавання прямої на кресленні ...28 3.2. Класифікація прямих. ...29 3.3. Взаємне положення точки і прямої. Поділ відрізка прямої у заданому відношенні ...34 3.4. Взаємне положення двох прямих ...35 3.5. Паралельні прямі ...36 3.6. Мимобіжні прямі ...36 3.7. Сліди прямої ...39 3.8. Побудова дійсної величини відрізка прямої способом прямокутного трикутника ...39 4. Зображення площини ...42 4.1. Способи задавання площин на кресленні ...42 4.2. Класифікація площин ...43 4.3. Проекції плоских фігур ...49 4.4. Належність прямої і точки площині ...52 4.5. Головні прямі площини ...53 5. Взаємне положення двох площин ...57 6. Взаємне положення прямої та площини ...64 7. Побудова прямої, перпендикулярної до площини. Побудова взаємно перпендикулярних площин і взаємно перпендикулярних прямих ...72 7.1. Проектування прямого кута ...72 7.2. Перпендикулярність прямої та площини ...74 7.3. Перпендикулярність двох площин ...78 7.4. Перпендикулярність двох прямих ...82 8. Способи перетворення проекцій ...86 8.1. Спосіб заміни площин проекцій ...86 8.2. Заміна однієї площини проекцій ...88 8.3. Заміна двох площин проекцій ...92 8.4. Спосіб обертання ...96 8.5. Обертання точки, прямої та площини навколо осі, перпендикулярної до площини проекцій ...96 8.6. Обертання навколо прямої рівня (горизонталі, фронталі) ...100 8.7. Обертання навколо слідів площини (спосіб суміщення) ...103 8.8. Спосіб плоскопаралельного переміщення ...105 9. Визначення кутів між геометричними елементами ..109 9.1. Визначення дійсної величини кута між двома мимобіжними прямими ...109 9.2. Визначення дійсної величини кута між прямою та площиною ...110 9.3. Визначення дійсної величини кута між двома площинами ...111 10. Лінії, поверхні, тіла ...115 10.1. Криві лінії ...115 10.2. Криві поверхні ...121 10.3. Геометричні тіла ...134 10.4. Належність точок і ліній поверхням геометричних тіл ...135 11. Переріз поверхонь площиною ...143 11.1. Переріз призми площиною загального положення ...143 11.2. Переріз піраміди площиною загального положення ...144 11.3. Переріз циліндра площиною загального положення ...146 11.4. Переріз конуса площиною загального положення ...147 11.5. Переріз геометричного тіла проектуючою площиною ...149 11.6. Конічні перерізи ...151 12. Перетин прямої лінії з поверхнею ...156 13. Взаємний перетин поверхонь ...161 13.1. Спосіб допоміжних січних площин ...161 13.2. Спосіб сфер ...165 13.3. Побудова ліній взаємного перетину поверхонь способом перетворення проекцій ...169 13.4. Деякі особливі випадки взаємного перетину поверхонь обертання ...170 14. Побудова розгорток поверхонь ...173 14.1. Побудова розгорток призматичних і циліндричних поверхонь .. 173 14.2. Побудова розгорток піраміди та конуса ...176 14.3. Способи побудови розгорток. Спосіб нормального перерізу. Спосіб трикутників і спосіб розгортання ...178 14.4. Способи наближеного розгортання поверхонь ...182 15. Аксонометричні проекції ...186 15.1. Утворення аксонометричних проекцій ...186 15.2. Побудова аксонометричної проекції призми ...194 15.3. Побудова аксонометрії піраміди ...195 15.4. Побудова аксонометрії конуса ...195 15.5. Побудова аксонометричної проекції кулі ...196 Список використаної літератури ...198
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32769
ISBN: 978-966-305-107-9
Copyright owner: © Ковбашин В. І., Пік А. І., 2020
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
References (Ukraine): 1. Михайленко В. Є., Найдиш В. М., Підкоритов А. М., Скидан І. А. Інженерна та комп’ютерна графіка. Київ: Вища школа, 2001. 350 с.
2. Михайленко В. Є., Ванін В. В., Ковальов Ю. С. Інженерна графіка. Київ: Каравела, Львів: Піча Ю. В., Львів: Новий Світ, 2000. 336 с.
3. Фольта О. В., Антонович Є. А., Юрковський П. В. Нарисна геометрія. Львів: Світ, 1994. 304 с.
4. Михайленко В. Є., Найдиш В. М., Підкоритов А. М., Скидан І. А. Збірник задач з інженерної та комп’ютерної графіки. Київ: Вища школа, 2002. 159 с.
5. Михайленко В. Є., Євстифєєв М. Ф., Ковальов Ю. С., Кащенко О. В. Нарисна геометрія. Київ: Вища школа, 1993. 271 с.
6. Бубенников А. В. Начертательная геометрия. М.: Высшая школа, 1985. 288 с.
7. Крылов Н. Н., Иконникова Г. С., Николаев В. Л., Лаврухина Н. М. Начертательная геометрия. М.: Высшая школа, 1990. 240 с.
8. Кузнецов Н. С. Начертательная геометрия. М.: Высшая шола, 1981. 263 с.
9. Русскевич Н. Л. Начертательная геометрия. Київ: Вища школа, 1978. 312 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальна література кафедри будівельних конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovbashyn V_I_Narysna heometriya.pdf11,95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools