Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32540
Title: Вища математика в прикладних задачах економічного змісту. Частина 1. Математика фінансів, лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія : навчальний посібник
Authors: Блащак, Наталія Іванівна
Цимбалюк, Любов Іванівна
Бойко, Андрій Романович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Вища математика в прикладних задачах економічного змісту (Частина 1. Математика фінансів, лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія) : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / укладачі : Блащак Н. І., Цимбалюк Л. І., Бойко А. Р. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. – 100 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 21-Sep-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 51
Number of pages: 100
Description: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Content: ВСТУП …3 РОЗДІЛ 1. МАТЕМАТИКА ФІНАНСІВ ... 4 1.1. Відсотки ...4 1.2. Рахунки накопичення...6 1.3. Розрахунки ренти ...7 1.4. Погашення довготривалих кредитів ...10 1.5. Вправи до розділу 1 ...11 РОЗДІЛ 2. ЛІНІЙНА АЛГЕБРА...16 2.1. Теоретичні відомості ..16 2.1.1. Матриці та визначники ...16 2.1.2. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь ...23 2.2. Модель міжгалузевого планування потреб та пропозицій ...33 2.3. Знаходження коефіцієнтів повних та непрямих витрат, плану та програми підприємства ...37 2.4. Знаходження витрат сировини, палива та трудових ресурсів ...41 2.5. Вправи до розділу 2 ...44 РОЗДІЛ 3. ВЕКТОРНА АЛГЕБРА ТА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ ...46 3.1. Теоретичні відомості ...46 3.1.1. Елементи векторної алгебри ...46 3.1.2. Елементи аналітичної геометрії ..57 3.2. Визначення оптимального плану перевезень. Транспортна задача ... 78 3.3. Лінійна модель обміну (модель міжнародної торгівлі) ...81 3.4. Визначення рентабельності транспортного постачання ...83 3.5. Дослідження впливу розширення тракторного парку на зростання врожаю зернових ...84 3.6. Оптимальний розподіл ринку збуту ...85 3.7. Вправи до розділу 3 ...86 ДОДАТКИ ...91 ЛІТЕРАТУРА ...96
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32540
Copyright owner: © Блащак Н.І., Цимбалюк Л.І., Бойко А.Р., 2020
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
References (Ukraine): 1. Барковський В. В., Барковська Н. В. Математика для економістів: Вища математика. К. : Національна академія управління, 1997. 397 с. 2. Бугір М. К. Математика для економістів. Лінійна алгебра, лінійні моделі. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. К. : Видавничий центр «Академія», 1998. 272 с. 3. Бугір М. К. Математика для економістів. Навчальний посібник. Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. 192 с. 4. Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. М. : ЮНИТИ, 1997. 768 с. 5. Крыньский Х. Э. Математика для экономистов. М. : Статистика, 1970. 584. 6. Кузнецов Л. А. Сборник заданий по высшейматематике (типове расчеты): учеб. Пособие для втузов. М. : Высшая школа, 1983. 175 с. 7. Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь. М.: Наука, 1993. 448 с. 8. Лук’яненко І. Г., Красникова Л. А. Економетрика. Київ: Знання, 1998. 494 с. 9. Минорский В. П. Сборник задач по высшейматематике: учеб. Пособие. М.: Наука, 1969. 352 с. 10. Неміш В. М., Процик А. І., Березька К. М. Вища математика (практикум): Навчальний посібник, Тернопіль: Економічна думка, 2001. 258 с. 11. Рудницький В. Б. Вища математика у вправах і задачах: Навчальний посібник для студентів економічних та технологічних спеціальностей вузів. Хмельницький: ТУП, 1999. 104 с. 12. Рудницький В. Б., Делей В. І. Вища математика: Навчальний посібник. Хмельницький: Поділля, 1999. 310 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальна література кафедри математичних методів в інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vyshcha_matematyka.pdf2,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools