Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32316

Title: Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
Other Titles: Totalitarianism as a system of destruction of national memory : materials of the All-Ukrainian scientifi c-practical conference with international participation
Bibliographic description (Ukraine): Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті [текст] : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11 – 12 червня 2020 року / науковий редактор Тетяна Єщенко. – Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. - 556 с.
Conference/Event: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті“
Journal/Collection: Збірник наукових праць „Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті“ за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
Issue Date: 11-Jun-2020
Date of entry: 24-Jul-2020
Publisher: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 342.1 (477)
811.161.2
94(477)
008
BBK: 63.5(4Укр)
81(4Укр)
Number of pages: 556
Description: Пропонований збірник матеріалів уміщує наукові розвідки учасників усеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті», яка відбулася дистанційно 11 – 12 червня 2020 року у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Особливістю цьогорічного заходу філологів, істориків, філософів, теологів, культурологів з України і Польщі було те, що дискусії проводилися в онлайн режимі. Географія учасників конференції охоплювала наукові центри: Київ, Львів, Переяслав-Хмельницький, Полтава, Одеса, Харків, Івано-Франківськ, Дніпропетровськ, Вінниця, Тернопіль, Чернівці, Запоріжжя, Житомир, Миколаїв, Маріуполь, Рівне, Кам’янець-Подільський, Умань, Мелітополь, Краків (Польща), Варшава (Польща) та ін. З-поміж понад 150 учасників – вчені з науково-дослідних установ та провідних університетів України і Європи: Інституту народознавства НАН України (м. Львів), Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів), Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (м. Київ), Шевченківського національного за- повідника (м. Канів), Національного музею Голодомору-геноциду, Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» (м. Київ), Львівського історичного музею, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ), Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Запорізького державного медичного університету, Івано-Франківського національного медичного університету, Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Львів- ська політехніка», Одеської національної академії харчових технологій, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Української академії друкарства (м. Львів), Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця), Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, Харківського національного університету внутрішніх справ, Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені акад. В. А. Лазаряна (Львівська філія), Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського державного університету безпеки життєді- яльності, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Одеської філії Центру гуманітарної освіти НАН України, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Запорізького національного університету, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Тернопільського національного економічного університету, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь), Національної академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Івано-Франківської академії Івана Золотоустого, Національного авіаційного університету, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» та ін. Прикметою цьогорічного форуму є різнорідність представництва української наукової громади: фахівці з медицини, фармації, психології, біоетики, педагогіки, сільськогосподарських наук, культурології, соціальних комунікацій, політології, історії, філософії і теології, філології і фольклору, які доказово оприлюднюють факти злочинних дій комуністичної влади на прикладі власних родин, рідних міст і сіл, ведуть мову про вияви тоталітаризму щодо української інтелігенції у галузях: авіації, медицини, фармації, в науці, освіті, теології тощо. З-поміж авторів є науковці, які нині на Сході боронять кордони нашої України, дослідники-представники монаших чинів та згромаджень, священники, освітяни, музейники. У колі уваги обговорюваних проблем: міфи, символи й ідеологеми комуністичного тоталітаризму у мистецтві (художня література, музика, театр, кіно), науці й освіті; місця української національної пам’яті (топографічні, монументальні, символічні, функціональні); українське дисиденство: персоналії, події, громадські рухи; репресії проти церкви й українського духівництва за часів радянського сталінізму. Належну увагу у збірнику приділено аспектам ідеологічної цензури, тоталітарній риториці і новим маніпулятивним технологіям у пресі, на радіо, телебаченні, рекламі, в мережі інтернет; проблемам колективної пам’яті і наці- ональної ідентичності, рудиментам посттоталітарної ментальності у сучасній українській аксіосфері, духовності як основі державотворення. Актуальними залишаються студії, в яких визначено голод, репресії, державний терор, війни як засоби нищення української нації, визначено тоталітаризм як виклик і загрозу для сучасної України; дослідниками вивчено десемантизацію базових ідеологем радянської семіосфери в сучасній українській мові; русифікацію як інструмент експансії і (нео-)тоталітаризму. У збірнику подано цікаві погляди науковців щодо психотипів тоталітарної особистості, проблем деперсоналізації людини. Свого часу Микола Міхновський писав: «Як не можна спинити річку, що зламавши кригу на весні бурхливо несеться до моря, так не можна спинити нації, що, прокинувшись до життя, ламає свої кайдани». Тож вкотре Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, один із найстаріших вишів Європи, став місцем наукового діалогу між ученими як України, так і далекого зарубіжжя, інтелектуально об’єднавши український світ у любові до рідної МОВИ, ІСТОРІЇ і КУЛЬТУРИ.
Content: ЗМІСТ... ВІТАЛЬНЕ СЛОВО РЕКТОРА...3 ПЕРЕДМОВА...13 СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ... Ідеологічна цензура, тоталітарна риторика і нові маніпулятивні технології у пресі, на радіо, телебаченні, рекламі, в мережі інтернет: історія і сучасність Бабій Ірина... Українська блогосфера як відображення соціокультурних процесів . . . . 16 Башманівський Дмитро Телереклама як репрезентант тоталітарної ідеології . . .19 Бортніков Валерій Газета «Радянська Волинь» як джерело сталінської пропаганди . . . . . . 23 Жангазінова Руслана Підступність риторики радянського тоталітаризму . . . 27 Зубець Наталя Культурно-лінгвістична діяльність нетрадиційних медіа на сучасному етапі розвитку української мови . . . 29 Колеснікова Ірина Посттоталітарні рудименти в сучасній українській рекламі. Криськов Андрій Пропагандистські міфологеми у гібридній війні . . . 35 Крупський Іван Партійне керівництво ЗМІ як різновид ідеологічної цензури (на прикладі західноукраїнських земель повоєнних років) . . .37 Мєлєкєсцев Кирило Ключові питання історії України в контексті нових маніпулятивних технологій у мережі інтернет . . . 41 Павлюк Ігор Міфотворчі та міфоруйнівні віруси культурно-інформаційного простору України . . . 45 Содомора Павло Мас-медіа у процесі керування натовпом . . . 49 Стародубець Галина Особливості використання більшовицькою пропагандою маніпулятивних технологій у пресі в процесі радянізації західних областей України . . . . 50 Суровцева Ірина Маніпулятивні парадокси «Оксамитового» тоталітаризму . .. . 53 МОВА. ЛІТЕРАТУРА. ФОЛЬКЛОР Десемантизація базових ідеологем радянської семіосфери в сучасній українській мові. Русифікація як інструмент експансії: від імперських часів до доби (нео-) тоталітаризму Бойченко Михайло Русифікація як нищення української національної пам’яті: передумови і наслідки тоталітарної радянської політики щодо України . . Випасняк Галина Межі та безмежжя національної ідентичності у романах А. Мельничука . . . 58 61Гандзюк Олександра Зображення системи тоталітаризму в повісті Анатолія Дімарова «На коні і під конем» . . . Горда Оксана Західноукраїнські граматисти другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. як жертви радянської тоталітарної системи . . Демидюк Марина Цінності добра і зла в умовах боротьби тоталітарних систем (на основі фольклорних наративів про події національно-визвольних змагань 40-60-х років ХХ століття) . . . . Категорія заперечення в текстах української закордонної публіцистики 60-70-их років ХХ століття . . . Дрогомирецька Марта Мова як засіб національної ідентичності та консолідації . . . . Єщенко Тетяна Категорія часу і простору в народних оповіданнях про Голодомор . . . . Жадько Віталій Мова як фактор формування самоідентичності народу . . . . . . . . . . Калиновська Оксана Метафорична репрезентація ідеологем українського радянського дискурсу ХХ століття . . . Качмар Марія Фольклорний наратив про Красний Сад: причини знищення Волинського села у квітні 1943 року . . . Козелко Ірина Короткий огляд діяльності мовознавців в умовах тоталітарного режиму . . Коляда Ігор Максим Рильський і сталінський тоталітаризм: штрихи до портрету митця . . . Кравцова Галина Пісні-хроніки про підпільників як скарбниця національної пам’яті (на матеріалах, зібраних у Стрийському районі Львівської обл.) . . . . . Кравченко Валентина Проблеми міжнаціональних взаємин у повісті «Тарас на Аралі» У. Бекбаулова . . . Куньч Зоряна Поняття риторики в умовах радянського тоталітаризму . . . Ласкава Юлія Соціальний аспект становлення образу дитини-сироти в часи Голодомору . . Ленок Марія Вибірковість національної пам’яті в художньому репортажі В. Курико «Чернігівська справа Лук’яненка» . . . Лизанчук Василь Українська мова – життя державного основа . . . Міносян Андрій, Варипаєв Олексій, Юрченко Любов Ґенеза національно-культурної самосвідомості українського народу в умовах русифікаторської політики царизму . . . Мустафаєв Фемій Кримськотатарська народна пісня як форма збереження національної пам’яті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Нагорняк Оксана Український правопис в епоху тоталітаризму . . . . . . . . . . . . . . . Накашидзе Ірина До питання про теорію національної ідентичності у літературі діаспори . . Прокіп Валентина Експеримент у зашморгу: літературне життя Львова 1939 – 1941 рр. очима українських письменників . . . Стечак Галина, Ягело Світлана Мовна політика в Україні за часів незалежності: проблеми і перспективи . . . Тимчук Володимир Збагачення української аксіосфери поетичною мовою: авторські твори антитоталітарного сенсу . . . Топалова Світлана Мова: засіб спілкування, інструмент тоталітарного режиму чи індикатор громадянської ідентичності . . . Фаріон Ірина Сучасний ліберальний тоталітаризм: мовно-освітній контекст . . . Чикайло Ігор Соціально-психологічний ракурс лінгвоциду української мови . . . Чікало Оксана Народний герой у фольклорних наративах середини ХХ століття: семантичний та поетичний аспекти . . . . КУЛЬТУРА Міфи, символи й ідеологеми комуністичного тоталітаризму у мистецтві (художня література, музика, театр, кіно), науці й освіті. Культурний ландшафт України в умовах (нео-)тоталітаризму Божко Наталія Нищення радянською владою культурно-мистецьких установ Галичини у 40-х роках ХХ століття . . . . Дутчак Віолетта Харківська бандура - знищена, забута, відроджена . . . Загребельна Ніна, Вишнівський Дмитро Методика використання хмарних технологій при вивченні історії у 10 класі на прикладі теми: «Тоталітарні режими як виклик людству» . Коляда Ігор, Дрозденко Віталіна Соломія Крушельницька та радянська влада: від зірки зі світовою славою до забуття . . . . Копієвська Ольга Локальні культурні ландшафти України в умовах гібридної реальності . Лозинська Ірина Русифікація освіти як складова імперської політики у Галичині в часі Першої світової війни . . . Музичко Олександр Боротьба з російським тоталітаризмом як духовний імператив діяльності представника другої хвилі української еміграції художника Віктора Цимбала . . . Новаківська Людмила Подвижництво Олени Пчілки на видавничій ниві . . . Перцева Вікторія Держзамовлення як принцип існування художньої культури соціалістичного тоталітаризму . . . Тронь-Радомська Альона Внесок Українського центрального комітету в розбудову мережі закладів освіти українців у Генеральній губернії (1940–1944 рр.) . . . . . 200 Чорний Ігор Античний інтертекст у романі Марека Краєвського «Ріки Аїда» . . . . . . 204 ІСТОРІЯ Колективна пам’ять і національна ідентичність. Місця української національної пам’яті (топографічні, монументальні, символічні, функціональні): історія, сучасність Білоус Оксана Українська національна ідентичність у контексті російської інформаційно-психологічної агресії . . . Винник Наталія Дем’янів Лаз: проблема меморалізації пам’яті . . . Вознюк Оксана, Поцелуйко Андрій Антиімперський дискурс Тараса Шевченка як один із ключових чинників формування української національної ідентичності . . . Ворон Наталія Збереження та популяризація правдивої історії України істориками-емігрантами Чехословаччини в 30-ті рр. ХХ ст . . . Загребельна Ніна, Яретик Микола Роль націокультурної діяльності мецената Петра Яцика в утвердженнні духовності молодої генерації українців як основи державотворення в сучасній Україні . . . . Кирилюк Олександр Українські національна ідентичність, національна пам’ять та національна резистентність . . . Kiloshenko Olena, Fedko Victoria, Tykhomirova Luydmyla Mapping Ukraine`s Collective Consciousness And National Identity Features . Козловець Микола Національна ідентичність українців: посттоталітарний дискурс . . . . . Кучеренко Світлана Благодійний фонд імені Івана і Юрія Лип як місце пам'яті . . . Мельничук Олег, Довганюк Вадим «Вінницька трагедія» – забутий Катинь . . . Микитюк Оксана Національні постулати текстів Дмитра Донцова . . . Рева Тетяна Національна пам’ять як метод формування суспільного світогляду . . . Сергійчук Володимир Феномен самознищення історичної пам'яті Миколою Гоголем і реалії сьогодення . . . Халецька Леся, Талалаївська Аліна УІНП як центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики з відновлення та збереження національної пам’яті . . . . Ходак Ігор Тридцять моментів з історії дивізії «Галичина», які варто дослідити та поширювати історикам . . . . Черкес Надія Крізь перешкоди тоталітаризму неопалимою купиною української ідентичності . . . Чорна Людмила День перепоховання Тараса Шевченка в Україні у боротьбі українців за свою державність . . .. 269 Юрченко Ольга Вшанування пам’яті Івана Гонти в Україні. . . 273 Яворська Лідія Трагічна доля студентів фармацевтичного факультету Львівського медичного інституту у 40-их роках ХХ століття: до проблеми національної пам’яті . . . 276 РЕПРЕСІЇ, голод, державний терор, ідеологічний тиск, війни як засоби нищення української нації Адамович Сергій Від Брошнівського збірного пункту до Музею депортацій українців ХХ ст. . 282 Бабенко Людмила Соціально-політичні формування карально-репресивних органів більшовицької влади . . . 285 Бортнікова Алла Форми та методи партійного керівництва місцевими радами в СРСР (на прикладі Луцької міської ради) . . . 289 Бривко Микола Політичні репресії учителів України як засіб нищення української інтелігенції . . . . 292 Гірна Наталія Історія під забороною: на прикладі наукової спадщини Івана Кревецького . . . 296 Гурик Мирослава, Приймич Лариса Трагедія Лемківщини в контексті відновлення історичної пам’яті єукраїнців (на основі спогадів переселенців з с. Репедь Сянокського повіту Жешівського воєводства, Польща) . . . 298 Зеркаль Микола Революційна тоталітарна проза за документами архіву (села Воскресенське та Богоявленське) 1914-1920 рр . . . 301 Зуляк Іван, Кліш Андрій, Ятищук Оксана Перлюстрація як елемент тотального контролю в УРСР (1945 – 1946 рр.) . . . 306 Іщук Наталія «Пекло на землі» - Вінницька трагедія 1937-1938 рр . . 311 Карась Ганна Репресії проти діячів української музичної культури на Прикарпатті . . . 312 Кіцера Олександр Геноцид української інтелігенції на прикладі однієї сім’ї . . . 316 Коляда Ігор, Хомич Роман Вплив радянської тоталітарної системи на розвиток українського футболу: до історії взаємин Валерія Лобановського і Володимира Щербицького . . . . 322 Курченко Тетяна Тоталітаризм і авіація: зламані долі . . . 325 Любчик Ігор Депортація українців з етнічних теренів у Польщі в системі тоталітарних злочинів післявоєнної доби . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Малежик Дмитро Політична цензура в Українській РСР у другій половині 1960-хроків . . . 334 Мелещенко Тетяна, Карабардін Андрій Знищення української ідентичності у 20-30 роках ХХ століття та відображення цих процесів в історичній пам’яті . . Мельник Віра, Мельник Роман Історія переселення з Устриків Дольних . . Спогади свідків Голодомору на Одещині як джерело дослідження злочину тоталітарної системи проти української культури . . .. Підгірний Володимир Про репресії московського комуністичного режиму проти мешканців Західної України на прикладі однієї сім’ї . . . . . . . . . . . Побережець Ганна Діяльність В. Чорновола у дисидентському русі . . . . . . . . . . . . . . Попп Руслана Депортація населення Дрогобиччини 21 жовтня 1947 року (за матеріалами звіту ОУН) . . . Прокіп Андрій Предмети зброї російського та радянського походження у музеї як засіб ідеологічного тиску . . Розовик Олеся Єврейські господарства Півдня УРСР у часи Голодомору-геноциду 1932 – 1934 рр . . Сегеда Ростислав, Карпішина Діана Репресії проти авторів «Українського вісника» 1972 – 1973 рр . . . . . . Скус Ольга Доля інтелігенції Умані: архівно-слідча справа подружжя Оржехівських . Соколюк Сергій Репетиції гібридної війни Росії проти України в Криму та Севастополі . . . . Стасюк Олександра Передвиборча агітація і пропаганда у західних областях УРСР повоєнного періоду та реакція суспільства . . . Стасюк Олеся Діяльність активістів і уповноважених з хлібозаготівель на Київщині та Чернігівщині під час Голодомору-геноциду (за матеріалами районної преси 1932 – 1933 рр.) . . . Степанець Надія Голодомор як метод знищення носіїв української світоглядної позиції . . Стечак Галина, Заторська Оксана Повоєнні переселення українців (на прикладі закерзонського села Вербиця) . Терешкевич Галина (с. Діогена), Ольга Джура Геноцид українського селянства в контексті порушення засад біоетики . Терещук Софія Спроби тоталітарного режиму СРСР із знищення національної гідності фармацевтів Львова . . . Цісарик Орися, Яворська Лідія Родина провізора Марії Ничай-Баран в умовах більшовицько-тоталітарного режиму й у вільному світі . . . Шарпатий Віктор Українська інтелігенція в добу формування сталінського режиму (1920-1923 рр.) . . . Шишко Олександр Політичний терор проти учасників українського національного руху в Одеській губернії (квітень-червень 1920 р.) . . . Щур Юрій Агентурна справа «Вороги» Мелітопольського міськвідділу НКДБ (1943 рік) 415 Яворська Лідія Студенти-фармацевти: крізь арешти, тюрми і заслання . . .417 Українське дисиденство і супротив комуністичній владі: персоналії, події, громадські рухи Будний Василь Ес еїстика Євгена Сверстюка як дискурс свободи . . . Коляда Ігор, Музичук Максим Данило Нарбут: нащадок козацького роду, що зумів протистояти радянському тоталітаризму . . . Комарніцький Олександр, Комарніцька Людмила Студентство педагогічних закладів вищої освіти УРСР: опозиційність щодо більшовицької моделі функціонування суспільства (20-і роки ХХ століття) . . Мартинчук Інна Василь Стус. Життя в ім’я незалежності . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ренчка Інна Олекса Тихий у русі опору антиукраїнській політиці русифікації . . . . . Слободянюк Микола Особливості радянської історіографії підпільно-партизанського руху в Україні . . . Токмань Ганна Образ тюрми в «Камерних мотивах» Івана Світличного . . . . . . . . . . Репресії проти церкви й українського духівництва за часів радянського сталінізму. Духовність як основа державотворення Борчук Степан, Санкович Марія У боротьбі з радянським тоталітаризмом: сповідник віри УГКЦ: о. Михаїл Косило . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Гаврилів Михайло (о. Матей) Українська духовність і державотворення . . . . . . . . . . . . . . . . Лахно Олександр Дисидентська діяльність О. Прокоф’єва як наслідок репресій проти церков Євангельських християн-баптистів у 50-60-х роках ХХ століття Маслій Ольга (с. Андрея) Форми контролю органів влади за діяльністю жіночих чернечих спільнот УГКЦ (1953 – 1980-х рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Осмоловська Олена, Пітух Христина Відношення українського православного духовенства до Ферраро-Флорентійської унії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Савчин Мирослав Духовна парадигма розвитку українського суспільства . . . . . . . . . Сапеляк Оксана Атеїзм у СССР як основна складова комуністичної ідеології . . . . . . . Старка Володимир, Баран Богдан Духовне життя селянства Східної Галичини в умовах становлення радянського тоталітаризму 1939–1941 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . Фесенко Андрій Антирелігійна політика радянської влади у другій половині 1920-х рр. на Донеччині: на прикладі діяльності істино-православної церкви . . . Якубовська Марія, Стахів Марія Закон поступу від духовності до одухотвореної особистості у системі сучасної особистісно зорієнтованої освіти . . . . . 491 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ. МЕДИЦИНА Рудименти посттоталітарної ментальності у сучасній українській аксіосфері Психотип тоталітарної особистості. Деперсоналізація людини Неототалітаризм як виклик і загроза для сучасної України Березовська-Чміль Олена Неототалітарні тенденції в сучасному світі: виклики для України . . . . . . . 496 Васюк Катерина Психотип особистості-жертви тоталітарних спільнот . . . . . . . . . . . 499 Вергун Андрій, Чуловський Ярослав, Мощинська Оксана, Марко Оксана, Вергун Оксана, Литвинчук Михайло, Фостяк Анна, Василь Кульчицький Паліативна допомога в Україні у посттоталітарну епоху: історичні аспекти і сучасні тенденції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Вихрущ Анатолій Тоталітаризм і освіта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Гапон Надія Філософсько-психологічний вимір ідентичності людини транскордоння . 511 Держко Ігор Тоталітаризм та художня культура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Каралаш Юлія Самоорганізація нації як подолання рудиментів посттоталітарної ментальності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 Киридон Алла Трансформація світоглядних пріоритетів в умовах утвердження радянської ціннісно-орієнтаційної системи (1920-1930 рр.) . . . . . . . . 520 Кривоконь Наталія, Кривоконь Олександр Застосування історико-психологічного аналізу для формування національної самосвідомості студентів технічних спеціальностей . . . . . 525 Лущ-Пурій Уляна Тоталітаризм і щастя: чому не йдеться про вибір між щастям та свободою? . 529 Резнік Анатолій Трансформація системи державного управління в нових умовах глобальної економічної кризи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Холод Олександр Націократія й демократія у світлі соціальномімікрійних процесів . . . . . 535 Ювсечко Ярослав Тоталітарні ідеології як форма квазірелігійних вірувань . . . . . . . . . . 543 ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32316
ISBN: 978-617-7196-23-4
Copyright owner: © Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2020
© Автори матеріалів, 2020
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Матеріали інших конференцій, семінарів, читань

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Totalitaryzm_zbirnyk_LNMU_2020.pdfзбірник наукових праць10,57 MBAdobe PDFView/Open
info-list.pdf404,77 kBAdobe PDFView/Open
Totalitaryzm_zbirnyk_LNMU__COVER.png1,18 MBimage/pngView/Open
Totalitaryzm_zbirnyk_LNMU.djvu9,94 MBDjVuView/Open
Totalitaryzm_zbirnyk_LNMU__1-556.pdfваріант без обкладинки з правильною нумерацією6,71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.