Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32131
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Харчова хімія» для студентів всіх форм навчання спеціальності 181 «Харчові технології» Ч.1.
Authors: Назарко І.С.
Покотило О. С.
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Харчова хімія» для студентів всіх форм навчання спеціальності 181 «Харчові технології» Ч.1. / укл. : І. С. Назарко, О. С. Покотило. - Тернопіль : ТНТУ, 2020. - 64 с.
Issue Date: Jun-2020
Submitted date: 7-Feb-2020
Date of entry: 29-Jun-2020
Publisher: Тернопіль: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль: ТНТУ
Keywords: харчова хімія, нутрієнти, харчові добавки
Page range: 64 c.
Abstract: Запропоновані методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Послідовність тем лабораторних робіт складена згідно робочої програми для даного напрямку підготовки бакалаврів.
Content: Вступ ...4 Правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії ...6 Перша допомога при нещасних випадках у лабораторії …8 Модуль 1. Харчові нутрієнти Лабораторна робота № 1 «Визначення масової частки вологи в харчових продуктах» ...9 Лабораторна робота № 2 «Визначення масової частки нітрогеновмісних речовин в харчових продуктах» ...22 Лабораторна робота № 3 «Дослідження фізико-хімічних характеристик харчових жирів» ...33 Лабораторна робота № 4 «Визначення масової частки вуглеводів в харчових продуктах» А. «Визначення масової частки лактози у молоці» ...44 Б. «Визначення масової частки сахарози в хлібобулочних виробах» ...54 Рекомендована література ...63
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32131
References (Ukraine): 1. Євлаш В. В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Харчова хімія» студентами напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» піднапрям «Харчова інженерія» / В. В. Євлаш, Г. О. Пестіна, Н. О. Отрошко, А. Б. Горальчук. – Харків : ХДУХТ, 2011. − 44 с. 2. Євлаш В. В. Харчова хімія : Навчальний посібник / В. В. Євлаш, О. І. Торяник, В. О. Коваленко, О. Ф. Аксьонова, Н. О. Отрошко, Т. О. Кузнецова, Л. Ф. Павлоцька, Д. О. Торяник. − Х. : Світ книг, 2012. – 504 с. 3. Кузнецова, Т. О. Харчова хімія. Лабораторний практикум. Частина І [Текст] : навчальний посібник / Т. О. Кузнецова, І. М. Гурікова. – Х. : ХДУХТ, 2010. − 150 с. 4. Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу «Харчова хімія» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» / Укл.: Дрозд О. О. Умань: УНУС. 2019. 26 с. 5. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Хімія і технологія харчових добавок» для студентів спеціальності 7.(8).05130111 «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» денної та заочної форм навчання / уклад.: Л.В. Кричковська, А.П. Бєлінська, В.В. Анан єва В.С. Марченко. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – 46 с. 6. Пілюгіна, І. С. Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів. Загальні основи аналітичної хімії. Лабораторний практикум [Текст] : навчальний посібник / І. С. Пілюгіна, О. В. Добровольська, Н. В. Мурликіна. – Х. : ХДУХТ, 2008. − 354 с. 7. Харчова хімія : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» / уклад.: О. Л. Гуменюк. – Чернігів : ЧДТУ, 2013. – 151 с. 8. Харчова хімія: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» / укладач Д. І. Молнар. – Мукачево: МДУ, 2017. – 45 с. 9. Харчова хімія: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ден. форми навч. / Уклад.: В.Ф. Доценко, В.О. Губеня, В.С. Зарубіна – К.: НУХТ, 2011. – 69 с. 10. Харчова хімія: тексти лекцій частина перша для студентів напряму підготовки 181 Харчові технології / Уклад.: Гуменюк О.Л. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 129 с. 11.Харчова хімія: тексти лекцій частина друга для студентів напряму підготовки 181 Харчові технології / Уклад.: Гуменюк О.Л. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 155 с.
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри харчової біотехнології і хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка ч.1.docx461,07 kBMicrosoft Word XMLView/Open
методичка ч.1.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools