Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32128
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи №9 "Виконання арифметичних, логічних операцій, вводу/виводу та запису в пам'ять на програмному симуляторі AVR Simulator IDE" з курсу "Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації"
Authors: Медвідь, Володимир Романович
Пісьціо, Вадим Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до лабораторної роботи №9 "Виконання арифметичних, логічних операцій, вводу/виводу та запису в пам'ять на програмному симуляторі AVR Simulator IDE" з курсу "Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації" / укл. : В.Р. Медвідь, В.П. Пісьціо. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. - 17 с.
Issue Date: 1-Jun-2020
Submitted date: 1-Jun-2020
Date of entry: 26-Jun-2020
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, ТНТУ
Keywords: Мікроконтроллер
ATmega32
AVR Simulator IDE
Number of pages: 17
Abstract: Методичні вказівки до лабораторної роботи №9 "Виконання арифметичних, логічних операцій, вводу/виводу та запису в пам'ять на програмному симуляторі AVR Simulator IDE" з курсу "Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації" складені згідно робочої програми відповідної дисципліни. У методичних вказівках розглядаються основи програмування мікроконтролерів AVR на прикладі мікросхеми ATMega32. Методичні вказівки призначені для студентів напрямку підготовки "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32128
Copyright owner: Медвідь В.Р., Пісьціо В.П., 2020
References (Ukraine): 1. Програмування мікроконтролерів систем автоматики: конспект лекцій для студентів базового напряму 050201 "Системна інженерія" / Укл.: А.Г. Павельчак, В.В. Самотий, Ю.В. Яцук - Львів: Львівська політехніка. - 2012. - 143 с.
2. Евстифеев А. В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы ATMEL, – [5е изд., стер.] / Евстифеев А. В. – М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2008. 560 с.
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лабораторна робота №9 на AVR-симуляторі.pdfМетодичні вказівки до лабораторної роботи3,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools