Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32114

Title: Introduction of ecological audit for the formation of the regional ecotextile market
Other Titles: Впровадження екологічного аудиту для формування регіонального ринку екотекстилю
Authors: Berestetska, Olena
Affiliation: Ternopil Ivan Puluj National Technical University Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): ІV Міжнародна науково-практична конференція Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології: Матеріали конференції, 21 лютого 2020 р. Тбілісі, Грузія: видавництво Baltija. 128 сторінок.
Bibliographic description (International): ІV International Scientific-practical Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies: Conference Proceedings, February 21th, 2020. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. 128 pages.
Conference/Event: Integration of business structures:strategies and technologies
Issue Date: 20-Mar-2020
Submitted date: 18-Feb-2020
Date of entry: 14-Jun-2020
Publisher: Tbilisi, Baltija, 2020
Place of the edition/event: Tbilisi
Keywords: ecotextile
ecological audit
Page range: 67-71
Abstract: Текстильні матеріали та сировина можуть бути джерелом негативної дії комплексу хімічних речовин різних за призначенням, класом небезпечності, біологічними ефектами. Зважаючи на те, що людина має безпосередній контакт з текстильними матеріалами та виробами від дня свого народження, а міграція хімічних забруднювачів з них діє на організм безперервно протягом всього життя, питання безпечності таких виробів на сьогодні є особливо важливим. Розв’язати проблему безпечного виробництва та споживання текстильних виробів можна і необхідно з використанням інструментарію екологічного аудиту.
Description: Для того, щоб ринок екологічного текстилю розвивався, необхідно формувати екологічну культуру у споживачів текстильної продукції. З року в рік, все більше українських споживачів уважніше ставляться до маркування та сертифікації продукції, та в багатьох випадках, віддають перевагу товарам більш безпечним для здоров’я та довкілля. Орієнтиром для вибору такої продукції є екологічне маркування, що відповідає принципам та методам міжнародних стандартів серії ISO 14020 і вказує на певні екологічні характеристики чи переваги продукції.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32114
ISBN: 978-9934-588-33-4
Copyright owner: New Higher Education Institute, 2020
References (International): 1. Sukach GI, Nikolaychuk LG The problem of research of quality and safety of textile goods. Bulletin of the Lviv Commercial Academy. Series Commodity Studies. 2014. Vol. 14. P. 97-101.
2. On Ecological Audit: Law of Ukraine of 24.06.2004. No. 1862-IV. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2004 No. 45, Article 500 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMG_20200614_192855.jpgТитул збірника тез3,22 MBJPEGView/Open
IMG_20200614_192911.jpgорганізаційний комітет конференції2,99 MBJPEGView/Open
IMG_20200614_192923.jpgзміст3,11 MBJPEGView/Open
IMG_20200614_192735.jpgст.673,15 MBJPEGView/Open
IMG_20200614_192805.jpgст.683,25 MBJPEGView/Open
IMG_20200614_192818.jpgст.693,05 MBJPEGView/Open
IMG_20200614_192831.jpgст.702,86 MBJPEGView/Open
IMG_20200614_192844.jpgст.712,77 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools