Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32106
Title: Модернізація фаршемішалки 25-ФМ6 з моделюванням процесу перемішування фаршу
Other Titles: Mincemeat mixer 25-FM6 upgrade with the process of minced meat mixing modeling
Authors: Кордуба, Ольга Русланівна
Korduba, O. R.
Bibliographic description (Ukraine): Кордуба О. Р. Модернізація фаршемішалки 25-ФМ6 з моделюванням процесу перемішування фаршу : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“ / О.Р. Кордуба. — Тернопіль: ТНТУ, 2020. — 98 с.
Issue Date: Jun-2020
Submitted date: Jun-2020
Date of entry: 9-Jun-2020
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Вітенько, Тетяна Миколаївна
UDC: 637.1
Keywords: 133
галузеве машинобудування
фарш
фаршемішалка
модернізація
Page range: 98
Abstract: Автор кваліфікаційної роботи освітнього рівня «магістр» – Кордуба Ольга Русланівна. Тема дипломної роботи: «Модернізація фаршемішалки 25-ФМ6 з моделюванням процесу перемішування фаршу» Роботу виконано в Тернопільському національному університеті імені Івана Пулюя в 2020 році. Робота складається з пояснювальної записки обсягом 98 сторінок (3 таблиці, 45 рисунків, ) та графічної частини 8 креслень формату А1. В першому та другому розділах були проведені: аналіз сучасного стану роботи фаршемішалки марки 25-ФМ6, огляд літературних джерел і патентів, вибір і обґрунтування теоретичних і експериментальних методів і засобів досліджень, аналіз похибок експериментальних досліджень, обґрунтування актуальності досліджень, формулювання мети та задачі роботи. В треьому розділі представлені розробки нових проектно-технічних і технічних вирішень вдосконалення фаршемішалки марки 25-ФМ6. В цьому розділі представлені розрахунки та опис модернізації фаршемішалки марки 25-ФМ6. В четвертому розділі була розроблена математична модель процесу перемішування на фаршемішалці марки 25-ФМ6, її розрахунок та аналіз отриманих результатів. Також виконано вирішення питань охорони навколишнього середовища і безпеки життєдіяльності.
Description: Робота складається з пояснювальної записки обсягом 98 сторінок (3 таблиці, 45 рисунків, ) та графічної частини 8 креслень формату А1. В першому та другому розділах були проведені: аналіз сучасного стану роботи фаршемішалки марки 25-ФМ6, огляд літературних джерел і патентів, вибір і обґрунтування теоретичних і експериментальних методів і засобів досліджень, аналіз похибок експериментальних досліджень, обґрунтування актуальності досліджень, формулювання мети та задачі роботи. В треьому розділі представлені розробки нових проектно-технічних і технічних вирішень вдосконалення фаршемішалки марки 25-ФМ6. В цьому розділі представлені розрахунки та опис модернізації фаршемішалки марки 25-ФМ6. В четвертому розділі була розроблена математична модель процесу перемішування на фаршемішалці марки 25-ФМ6, її розрахунок та аналіз отриманих результатів.
Content: Вступ 14 1. Аналіз сучасного стану об’єкту дослідження, вибір і обґрунтування основних напрямків дослідження. 16 1.1. Сучасні конструкції обладнання для змішування і обґрунтування їх застосування в галузі харчової промисловості 16 1.2. Аналіз та короткий опис об’єкту дослідження. 25 1.3. Мета та задачі кваліфікаційної роботи. 29 2. Методи та методика досліджень 31 2.1 Аналіз теоретичних і експериментальних методик і технічних рішень для здійснення досліджень, оцінки похибок експериментів 31 2.1.1 Застосування фізичного моделювання для опису процесів перемішування 31 2.1.2 Теорія подібності для опису процесу перемішування на фаршемішалці марки 25-ФМ6 32 2.2 Визначення похибки експериментальних даних 32 3 Розроблення нових проектно-технологічних і технічних вирішень вдосконалення фаршемішалки марки 25-ФМ6 34 3.1 Аналіз структури фаршемішалки марки 25-ФМ6 34 3.1.1 Будова і принцип роботи шнеків фаршемішалки марки 25-ФМ6 34 3.1.2 Будова і принцип роботи вузла приводу фаршемішалки марки 25-ФМ6 34 3.1.3 Будова і принцип роботи циліндричного редуктора фаршемішалки марки 25-ФМ6 36 3.2 Постановка задачі пошуку нових технічних вирішень для модернізації фаршемішалки марки 25-ФМ6, визначення необхідних технічних параметрів, розробка і опис схем технічних вирішень 37 3.2.1 Технологічний розрахунок фаршемішалки марки 25-ФМ6 38 3.2.2 Кінематичний розрахунок фаршемішалки марки 25-ФМ6 40 3.2.3 Розрахунок і підбір муфти приводу фаршемішалки марки 25-ФМ6 41 3.2.4 Конструктивні розрахунки вузла приводу фаршемішалки марки 25-ФМ6 42 3.2.5 Розрахунок клинопасової передачі фаршемішалки марки 25-ФМ6 43 3.2.6 Розрахунок навантаження на шнеки фаршемішалки марки 25-ФМ6. 45 3.2.7 Розрахунок і конструювання деталей вузла приводу фаршемішалки 25-ФМ6 45 3.2.8 Розрахунок конструктивних параметрів привідної вал-шестерні вузла приводу фаршемішалки 25-ФМ6 49 3.2.9 Розрахунок на міцність привідної вал-шестерні вузла приводу фаршемішалки 25-ФМ6 49 3.3 Обґрунтування, основний зміст і опис модернізації фаршемішалки марки 25-ФМ6 51 3.3 Кінематичний розрахунок завантажувального механізму. 53 3.3.1 Конструювання та розрахунок механізму вивантаження фаршемішалки марки 25-ФМ6 55 3.3.2 Розроблення технологічних засобів комплексної механізації завантажувальних операцій при роботі на фаршемішалці марки 25-ФМ6 56 3.4 Технологічна схема для виробництва м’ясних консервів 59 3.5 Особливості експлуатації модернізованої фаршемішалки марки 25-ФМ6 62 4. Дослідження перемішування м’ясного фаршу на фаршемішалці марки 25-ФМ6 64 4.1 Аналіз витрат потужності при різних габаритах фаршемішалки марки 25-ФМ6. 64 4.2 Використання методу аналізу розмірностей для моделювання процесу перемішування 66 4.3 Умови проведення експериментів 67 4.4 Розрахунок за математичною моделлю 69 4.6 Визначення невідомих коефіцієнтів методом логарифмування 71 4.7 Аналіз результатів виконаних досліджень 72 4.8 Розв’язок зворотної задачі. Визначення витрат потужності на перемішування 78 5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 84 5.1 Охорона праці 84 5.1.1 Державний нагляд і громадський контроль за виконанням законодавства про охорону праці 84 5.1.2 Створення безпечних умов при роботі на фаршемішалці 25-ФМ6 86 5.1.3. Міри захисту від ураження електричним струмом. Електробезпека 87 5.1.4 Захист від ураження електричним струмом при роботі на фаршемішалці 25-ФМ6. Розрахунок захисного занулення 88 5.2 Розробка заходів по забезпеченню надійності роботи Сатанівського консервного заводу в період хімічного ураження 90 5.2.1 Закон України про цивільну оборону 90 5.2.2 Класифікація СДОР 91 5.2.3 Засоби оповіщення при виникненні небезпечної ситуації (НС) 92 5.2.4 Розробка заходів по забезпеченню надійності роботи Сатанівського консервного заводу в період хімічного ураження 93 5.2.5 Висновки 96 Загальні висновки 98 Перелік посилань 100 Додатки 102
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32106
Copyright owner: © Кордуба Ольга Русланівна, 2020
References (Ukraine): 1. Мирончук В.Г. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості [текст] / В.Г. Мирончук, Л.О. Орлов, А.І. Українець, М.М. Пушанко, В.М. Гуцалюк, Ю.О. Заєць, М.М. Даценко, І.М. Заплетніков.- Вінниця: видавництво НОВА КНИГА, 2004.- 282с. 2. Закалов О.В. Визначення критеріїв надійності механізмів і машин [текст] / О.В. Закалов, А.І. Бортник. – Тернопіль: SAM-Studio, 2004. – 60с. 3. Закалов О.В. Проектування підприємств харчової промисловості [текст] / О.В. Закалов, І.О. Закалов.- Тернопіль: видавництво ТДТУ ім. І. Пулюя, 2007.-261с. 4. Закалов О.В. Технологічне обладнання харчових виробництв [текст] / О.В. Закалов, І.О. Закалов. –Тернопіль: видавництво ТДТУ ім. І. Пулюя, 2000. – 406с. 5. Назаров Н. И. Технология и оборудование пищевых производств [текст] / И.Н. Назаров. – М.: Пищевая промышленность, 1977. – 352 с. 6. Лунин О.Г. Курсовое и дипломное проектирование технологического оборудования пищевых производств [текст] / О.Г.Лунин.- М.: Агропромиздат, 1991.— 384с. 7. Поперечний А.М. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв [текст] / А.М. Поперечний, В.О. Потапов, В.Г. Корнійчук. – Київ: «Центр учбової літератури», 2012.- 312с. 8. Горбатов А.В. Реологія мясних і молочних продуктів [текст] / А.В. Горбатов. – Москва: Харчова промисловість, 1979. - 382с. 9. Стренк Ф. Перемішування і апарати з мішалками [текст] / Ф. Стренк. – Санкт-Петербург: видавництво «Хімія», 1975. – 384с. 10. Ніколаєв А.П. Процеси і апарати харчових виробництв [текст] / А.П. Ніколаєв, А.С. Марценюк, Л.В. Зоткіна, О.Д. Стратиєнко, В.С. Бодров, П.С. Циганков, Ю.В. Карлаш, В.Н. Головченко, Н.В. Погорєлова, О.Г. Муравськая. – Київ: «Вища школа», 1992. – 232с. 11. Гореньков Є.С. Обладнання консервного виробництва [текст] / Є.С. Гореньков, В.Л. Бібергас.-М.: Агропромиздат, 1989.-255с. 12. Чернавський С.А. Курсове проектування деталей машин [текст] / С.А. Чернавський, К.Н. Боков, І.М. Чернін, М.Г. Іцкович, В.П. Козінцов.- Москва: «Машинобудування», 1988. - 415с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДР Кордуба.pdfДипломна робота3,41 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка Кордуба.pdfАвторська довідка289,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools