กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31711

ชื่อเรื่อง: Title
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Титул
Bibliographic description (Ukraine): Title // Scientific Journal of TNTU. — Ternopil : TNTU, 2019. — Vol 96. — No 4. — P. 1–2.
Bibliographic description (International): Title. Scientific Journal of TNTU (Ternopil), vol. 96, no 4, pp. 1-2.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (96), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (96), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 96
วันที่เผยแพร่: 28-มกร-2020
Date of entry: 21-พฤษ-2020
สำนักพิมพ์: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
Number of pages: 2
Page range: 1-2
Start page: 1
End page: 2
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31711
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
Content type: Article
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Вісник ТНТУ, 2019, № 4 (96)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
TNTUSJ_2019v96n4_Title_1-2.pdf1,25 MBAdobe PDFดู/เปิด
TNTUSJ_2019v96n4_Title_1-2.djvu50,2 kBDjVuดู/เปิด
TNTUSJ_2019v96n4_Title_1-2__COVER.png263,67 kBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น