Link lub cytat. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31711

Tytuł: Title
Inne tytuły: Титул
Cytat: Title // Scientific Journal of TNTU. — Ternopil : TNTU, 2019. — Vol 96. — No 4. — P. 1–2.
Bibliographic description: Title. Scientific Journal of TNTU (Ternopil), vol. 96, no 4, pp. 1-2.
Część publikacji: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (96), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (96), 2019
Journal/kolekcja: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Release/№ : 4
Tom: 96
Data wydania: 28-sty-2020
Date of entry: 21-maj-2020
Wydawca: ТНТУ
TNTU
Place edycja: Тернопіль
Ternopil
Strony: 2
Zakres stron: 1-2
Główna strona: 1
Strona końcowa: 2
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31711
ISSN: 2522-4433
Właściciel praw autorskich: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Вісник ТНТУ, 2019, № 4 (96)Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi