Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31248
Title: Методи та засоби реалізації програмних агентів для проектів класу «розумне місто»
Other Titles: Methods and tools of software agents implementation for the “smart city”-class projects
Authors: Забігайло, Олександр Іванович
Zabigailо, Alexander
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Забігайло О. І. Методи та засоби реалізації програмних агентів для проектів класу «розумне місто» : дипломна роботи магістра за спеціальністю „122 — комп’ютерні науки“/ О. І. Забігайло. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 115 с.
Issue Date: 26-Dec-2019
Submitted date: 26-Dec-2019
Date of entry: 3-Mar-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Пасічник, Володимир Володимирович
Pasichnyk, Volodymyr
Committee members: Михалик, Дмитро Михайлович
Mikhalik, Dmitry
UDC: 004.9
Keywords: 122
комп’ютерні науки
архітектура
агент
взаємодія
програма
середовище
система
структура
Розумне місто
Abstract: Дипломна робота присв’ячена дослідженню методів створення та використання програмних агентів в проектах «Розумних міст».
Description: Дипломна робота присв’ячена дослідженню методів створення та використання програмних агентів в проектах «Розумних міст».
Content: ВСТУП 9 1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 12 1.1 Середовище сучасних проектів «розумних міст» 12 1.2 Аналіз існуючих програмних агентів в системах «розумного міста» 14 1.3 Опис інструментарію для створення програмних агентів в «розумному» міському середовищі 17 1.4 Мови програмування і програмні платформи для створення «розумних» програмних агентів 23 1.5 Висновок до першого розділу 29 2 ЗАСОБИ СПЕЦИФІКАЦІЙ ТА РОЗРОБЛЕННЯ «РОЗУМНИХ» МІСЬКИХ ПРОГРАМНИХ АГЕНТІВ 31 2.1 Засоби специфікації моделей «розумних» програмних агентів 31 2.2 Інструментальні засоби для розроблення та побудови «розумних» програмних агентів 34 2.2.1 Cередовище реалізації «розумних» програмних агентів JADE 35 2.2.2 Cередовище реалізації «розумних» програмних агентів JACK 40 2.2.3 Cередовище AgentBuilder 44 2.2.4 Cередовище Bee-gent 46 2.3 Порівняльний аналіз інструментальних середовищ 49 2.4 Висновок до другого розділу 52 3 АРХІТЕКТУРА ТА МОДЕЛІ ПРОГРАМНИХ АГЕНТІВ У «РОЗУМНОМУ МІСТІ» 53 3.1 Архітектура мультиагентних застосунків «розумного міста» 53 3.2 Модель ресурсів «розумного» програмного агента 55 3.3 Опис розробленого програмного модуля «розумного» агента 58 3.4 Висновок до третього розділу 60 4 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 62 4.1 Реалізація моделі міського «розумного» програмного агента 62 4.2 Висновок 70 5 ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 71 5.1 Розрахунок норм часу на виконання науково-дослідної роботи 71 5.2 Визначення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи 72 5.3 Розрахунок матеріальних витрат 76 5.4 Розрахунок витрат на електроенергію 77 5.5 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань 77 5.6 Обчислення накладних витрат 78 5.7 Складання кошторису витрат та визначення собівартості науково-дослідницької роботи 79 5.8 Розрахунок ціни проведених науково-дослідних робіт 80 5.9 Визначення економічної ефективності і терміну окупності капітальних вкладень 81 5.10 Висновок 82 6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 84 6.1 Покращення управління охорони праці в організації шляхом впровадження інформаційних технологій 84 6.2 Організаційно-технічні заходи та елементи системи протипожежного захисту робочих місць користувачів ПК 87 6.3 Забезпечення електробезпеки користувачів ПК 89 6.4 Оцінка дії радіоактивного забруднення місцевості після ядерного вибуху на виробничу діяльність муніципальних підприємств, установ та організацій 92 6.5 Висновок 97 7 ЕКОЛОГІЯ 99 7.1 Екологічна ситуація в Україні 99 7.2 Вимоги до моніторів (ВДТ) і ПЕОМ 103 7.3 Висновки до розділу 105 ВИСНОВКИ 106 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ 108 ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31248
Copyright owner: © Забігайло Олександр Іванович
References (Ukraine): Сьогодні UA [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.segodnya.ua/lifestyle/fun/pochti-kak-u-google-chemudivlyayut-ofisy-ukrainskih-it-kompaniy--764025.html – відкритий.
Левон М.С. Система факторов, влияющих на производительность труда в it-фирмах // Экономика, Статистика и Информатика. – 2015. – №3. С.127-128.
Производительность труда на предприятии: измерение, анализ и повышение [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електроні дані. – Режим доступу: https://www.gd.ru/articles/3575-proizvoditelnost-truda – відкритий.
ДБН В.2.5.56:2014. Системи протипожежного захисту. Київ: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.
Желібо, Євген Петрович, and І. С. Сагайдак. "Безпека життєдіяльності." (2011).
Депутат, О. П., І. В. Коваленко, and І. С. Мужик. "Цивільна оборона. Підручник/За ред. Полковника ВС Франчука.–2-ге вид., доп." Львів, Афіша (2001).
Юрченко, Любов Іванівна. "Екологія." (2009).
Гавришев, Сергей Евгеньевич, et al. "Определение ценности техногенных георесурсов." Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. ГИ Носова 2 (2010).
Потіш, А. Ф., et al. "Екологія: теоретичні основи і практикум." Л.: Магнолія (2006)..
Туниця, Т. Ю. "Збалансоване природокористування: національний і міжнародний контекст." К.: Знання 300 (2006).
Коробкин, Владимир Иванович, and Леонид Васильевич Передельский. Экология. Феникс, 2010.
Виговська, Т. В. "Науково-популярний екологічний журнал «Екологічний вісник» № 2 (54)." К.: Всеукраїнська екологічна ліга (2009).
References (International): Tabachyshyn, Danylo, et al. "Information Systems for Processes Maintenance in Socio-communication and Resource Networks of the Smart Cities." Conference on Computer Science and Information Technologies. Springer, Cham, 2018.
Liu, Yi, et al. "Intelligent edge computing for IoT-based energy management in smart cities." IEEE Network 33.2 (2019): 111-117.
Osman, Ahmed M. Shahat. "A novel big data analytics framework for smart cities." Future Generation Computer Systems 91 (2019): 620-633.
Kakderi, Christina, Nicos Komninos, and Panagiotis Tsarchopoulos. "Smart cities and cloud computing: lessons from the STORM CLOUDS experiment." Journal of Smart Cities 1.2 (2019): 4-13.
Ahuja, Kiran, and Arun Khosla. "Network selection criterion for ubiquitous communication provisioning in smart cities for smart energy system." Journal of Network and Computer Applications 127 (2019): 82-91.
Fong, Sim Liew, et al. "Smart City Bus Application with Quick Response (QR) Code Payment." Proceedings of the 2019 8th International Conference on Software and Computer Applications. ACM, 2019.
Duda, Oleksii, et al. "Cloud-based IT Infrastructure for “Smart City” Projects." Dependable IoT for Human and Industry: Modeling, Architecting, Implementation (2018): 389.
Cardullo, Paolo, and Rob Kitchin. "Being a ‘citizen’in the smart city: up and down the scaffold of smart citizen participation in Dublin, Ireland." GeoJournal 84.1 (2019): 1-13.
Naranjo, Paola G. Vinueza, et al. "FOCAN: A Fog-supported smart city network architecture for management of applications in the Internet of Everything environments." Journal of Parallel and Distributed Computing 132 (2019): 274-283.
Julian, Vicente, and Vicente Botti. "Multi-Agent Systems." (2019): 1402.
Rath, Mamata, Bibudhendu Pati, and Binod Kumar Pattanayak. "Mobile agent-based improved traffic control system in VANET." Integrated Intelligent Computing, Communication and Security. Springer, Singapore, 2019. 261-269.
Liu, Yi, et al. "Intelligent edge computing for IoT-based energy management in smart cities." IEEE Network 33.2 (2019): 111-117.
Del Esposte, Arthur de M., et al. "Design and evaluation of a scalable smart city software platform with large-scale simulations." Future Generation Computer Systems 93 (2019): 427-441.
Olszewski, Robert, et al. "Spatiotemporal Modeling of the Smart City Residents’ Activity with Multi-Agent Systems." Applied Sciences 9.10 (2019): 2059.
Savaglio, Claudio, et al. "Agent-based Internet of Things: State-of-the-art and research challenges." Future Generation Computer Systems 102 (2020): 1038-1053.
Kapitonov, Aleksandr, et al. "Robotic Services for New Paradigm Smart Cities Based on Decentralized Technologies." Ledger 4 (2019).
Olszewski, Robert, et al. "Spatiotemporal Modeling of the Smart City Residents’ Activity with Multi-Agent Systems." Applied Sciences 9.10 (2019): 2059.
Savaglio, Claudio, et al. "Agent-based Internet of Things: State-of-the-art and research challenges." Future Generation Computer Systems 102 (2020): 1038-1053.
Garnett, Philip. "Growing Smart Cities." From Astrophysics to Unconventional Computation. Springer, Cham, 2020. 299-310.
Sakurada, Lucas Hiroaki. Development of industrial agents in a smart parking system for bicycles. Diss. 2019.
Merabet, Ghezlane Halhoul, Mohamed Essaaidi, and Driss Benhaddou. "Contributing to the Modeling of a Multi-Agent System for Comfort Control in Smart Buildings Applications." International Journal of Computer Applications 975: 8887.
Tazi, Khadija, Fouad Mohamed Abbou, and Farid Abdi. "Multi-agent system for microgrids: design, optimization and performance." Artificial Intelligence Review (2019): 1-60.
Ferrando, Angelo, and Theses Series DIBRIS-TH. "An Unexpected Journey: Towards Runtime Verification of Multiagent Systems and Beyond."
Mohebali, Behshad, et al. "A big data inspired preprocessing scheme for bandwidth use optimization in smart cities applications using Raspberry Pi." Big Data: Learning, Analytics, and Applications. Vol. 10989. International Society for Optics and Photonics, 2019.
Mackay, Jacob, Graham Brooker, and David Johnson. "Unique Road Features for Localisation and Navigation Illuminated by 94 GHz Millimetre Wave Radar."
Sharifi, Ayyoob. "A critical review of selected smart city assessment tools and indicator sets." Journal of Cleaner Production (2019).
Spagnoli, Francesca, Shenja van der Graaf, and Martin Brynskov. "The Paradigm Shift of Living Labs in Service Co-creation for Smart Cities: SynchroniCity Validation." Organizing for Digital Innovation. Springer, Cham, 2019. 135-147.
Rodrigues, Henrique Donâncio Nunes. Avaliação de escalabilidade e desempenho da camada de transporte de mensagens em plataformas multiagente. Diss. Universidade de São Paulo, 2019.
Bunders, Damion J., and Krisztina Varró. "Problematizing data-driven urban practices: Insights from five Dutch ‘smart cities’." Cities 93 (2019): 145-152.
Nesti, Giorgia. "Mainstreaming gender equality in smart cities: Theoretical, methodological and empirical challenges." Information Polity 24.3 (2019): 289-304.
Mora, Luca, Mark Deakin, and Alasdair Reid. "Combining co-citation clustering and text-based analysis to reveal the main development paths of smart cities." Technological Forecasting and Social Change 142 (2019): 56-69.
Criado, J. Ignacio, and J. Ramon Gil-Garcia. "Creating public value through smart technologies and strategies." International Journal of Public Sector Management (2019).
Samouylov, Konstantin, Evgeny Popov, and Konstantin Semyachkov. "Institutional Support of a Smart City." Montenegrin Journal of Economics 15.4 (2019): 87-98.
Guerard, Guillaume, and Hugo Pousseur. "JADE Modeling for Generic Microgrids." Agents and Multi-agent Systems: Technologies and Applications 2019. Springer, Singapore, 2020. 377-386.
Karpinski, Mykolay, Oleksiy Duda, and Oleksandr Matsiuk. "Information Systems for Processes Maintenance in Socio-communication and Resource Networks of the Smart Cities." Advances in Intelligent Systems and Computing III: Selected Papers from the International Conference on Computer Science and Information Technologies, CSIT 2018, September 11-14, Lviv, Ukraine. Vol. 871. Springer, 2018.
Stoyanov, Stanimir, et al. "A Reference Architecture Supporting Smart City Applications." International Conference on Business Information Systems. Springer, Cham, 2019.
Abbas, Hosny, Samir Shaheen, and Mohammed Amin. "Engineering Large Complex Critical Infrastructures of Future Smart Cities as Self-adaptive Systems." Security in Smart Cities: Models, Applications, and Challenges. Springer, Cham, 2019. 143-170.
Balicki, Jerzy, Piotr Dryja, and Marcin Zakidalski. "Some Artificial Intelligence Driven Algorithms For Mobile Edge Computing in Smart City." IFIP International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management. Springer, Cham, 2019.
Attoh, Kafui, Katie Wells, and Declan Cullen. "“We’re building their data”: Labor, alienation, and idiocy in the smart city." Environment and Planning D: Society and Space (2019): 0263775819856626.
Mualla, Yazan, et al. "Between the megalopolis and the deep blue sky: Challenges of transport with uavs in future smart cities." Proceedings of the 18th International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems. International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems, 2019.
Tanda, Adriano, and Alberto De Marco. "Business Model Framework for Smart City Mobility Projects." IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 471. No. 9. IOP Publishing, 2019.
Urrutia-Azcona, Koldo, et al. "Smart Zero Carbon City: key factors towards smart urban decarbonisation." DYNA 94.6 (2019): 676-683.
Ɖurić, B. Okreša, et al. "MAMbO5: a new ontology approach for modelling and managing intelligent virtual environments based on multi-agent systems." Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 10.9 (2019): 3629-3641.
Ranjan, Rajeev, et al. "Performance Evaluation of Sustainable Smart Cities in India: An Adaptation of Cartography in PROMETHEE-GIS Approach." Advanced Multi-Criteria Decision Making for Addressing Complex Sustainability Issues. IGI Global, 2019. 14-40.
Qasim, Awais, et al. "Timed-Arc Petri-Nets based Agent Communication for Real-Time Multi-Agent Systems."
Alsaig, Alaa, et al. "Characterization and Efficient Management of Big Data in IoT-Driven Smart City Development." Sensors 19.11 (2019): 2430.
JothiJanifer, N. A., and B. Gunasundari. "Ambulance Service Using Android Application."
Marie-Noëlle Brisson, C. R. E., Dan Doggendorf, and Michael Savoie. "Cybersecurity of Building Technology: Smart Cities and Smart Buildings Require Smart Protection." (2019).
Stoyanov, Stanimir, et al. "A Reference Architecture Supporting Smart City Applications." International Conference on Business Information Systems. Springer, Cham, 2019.
Mualla, Yazan, et al. "Towards Explainability for a Civilian UAV Fleet Management using an Agent-based Approach." arXiv preprint arXiv:1909.10090 (2019).
Mustafa, Ola, et al. "Applying GranMicro Approach for Migrating Smart Cities Applications to Microservices." Smart Cities/Smart Regions–Technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2019. 529-538.
Panisson, Alison Roberto. "A framework for reasoning and dialogue in multi-agent systems using argumentation schemes." (2019).
Nelson, Alexander, et al. "Replication of Smart-City, Internet of Things Assets in a Municipal Deployment." IEEE Internet of Things Journal (2019).
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:122 — комп’ютерні наукиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools