Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30484
Title: Технічне переоснащення сокового відділення на цукровому заводі ТОВ «Збараж-цукор» з дослідженням процесу очищення сатураційного соку на автоматичному камерному фільтр-пресі РКО-25.
Authors: Лукців, Назарій Іванович
Bibliographic description (Ukraine): Луцків Н.І. Технічне переоснащення сокового відділення на цукровому заводі ТОВ «Збараж-цукор» з дослідженням процесу очищення сатураційного соку на автоматичному камерному фільтр-пресі РКО-25 : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ Н.І. Луцків. — Тернопіль: ТНТУ, 2019 РІК. — 113 с.
Issue Date: Dec-2019
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Supervisor: Зварич, Наталія Миколаївна
UDC: 664.69
Keywords: 133
галузеве машинобудування
Abstract: Луцків Н.І. Технічне переоснащення сокового відділення на цукровому заводі ТОВ «Збараж-цукор» з дослідженням процесу очищення сатураційного соку на автоматичному камерному фільтр-пресі РКО-25. 133 "Галузеве машинобудування". – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019. В дипломній роботі розроблено заходи з технічного переоснащення сокового відділення на цукровому заводі ТОВ «Збараж-цукор»; запропоновано модернізовану конструкцію рами і плити автоматичного камерного фільтр-преса РКО-25; виконано моделювання процесу фільтрування бурякоцукрових соків. Ключові слова: технічне переоснащення, фільтр-прес, очищення сатураційного соку, бурякоцукорове виробництво.
Description: В дипломній роботі розроблено заходи з технічного переоснащення сокового відділення на цукровому заводі ТОВ «Збараж-цукор»; запропоновано модернізовану конструкцію рами і плити автоматичного камерного фільтр-преса РКО-25; виконано моделювання процесу фільтрування бурякоцукрових соків.
Content: У вступі проведено огляд аналіз тенденцій розвитку і перспективи цукрової промисловості. В першому розділі проведено аналіз сучасного стану об’єкту дослідження, здійснено вибір і обґрунтування основних напрямків дослідження, виконано постановку завдань дипломної роботи. В другому розділі розроблено заходи з технічного переоснащення цукрового заводу ТОВ «Збараж-цукор», виконано відповідні технологічні розрахунки. В третьому розділі розроблено заходи з модернізації фільтр-преса РКО 25, виконано необхідні кінематичні, конструктивні і міцнісні розрахунки фільтр-преса. В четвертому розділі з використанням методів регресійного аналізу та планування повного факторного експерименту розроблено математичну модель процесу фільтрування у бурякоцукровій промисловості. Отримано і проаналізовано результати теоретичних досліджень. В п’ятому розділі виконано обґрунтування використання комп’ютерних програм для вирішення задач дипломної роботи, а також представлено основні особливості його застосування. В шостому розділі проведено розрахунки техніко-економічної ефективності прийнятих рішень з технічного переоснащення сокового відділення на цукровому заводі ТОВ «Збараж-цукор» та модернізації фільтр-преса РКО-25. В сьомому розділі розглянуто питання системи охорони праці та запропоновані заходи із безпеки у надзвичайних ситуаціях. У восьмому розділі розглянуто питання забруднення довкілля, що виникає внаслідок діяльності цукрового заводу ТОВ «Збараж-цукор» на навколишнє середовище, а також запропоновано заходи зі зменшення цього впливу. У загальних висновках щодо дипломної роботи обґрунтовано прийняті технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання; обґрунтовано практичне значення запропонованих конструктивних рішень, узагальнено результати моделювання, які можуть бути впроваджені у виробництво; наведено техніко-економічні показники запропонованої розробки. В додатках до пояснювальної записки приведено відомості специфікацій та копії тез доповідей на студентських науково-дослідних конференціях. В графічній частині приведено креслення виробничих планів цукрового заводу ТОВ «Збараж-цукор» та автоматичного камерного фільтр-преса РКО-25 і його вузлів; подано результати моделювання процесу фільтрування бурякоцукррового соку.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30484
Copyright owner: Луцків Н.І.
References (Ukraine): Луцків Н. Моделювання процесу фільтрування бурякоцукрового соку в листовому фільтрі / Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р // Н. Луцків, В. Ворощук . – К.: НУХТ, 2019 р. – Ч.2. – С79.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР_Луцків_МОмз-61.pdf7,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools