Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30478
Title: Проект дільниці ремонтного цеху для ремонту передніх мостів автобусів ІКАРУС з дослідженням маневреності та стійкості руху автобусів.
Other Titles: Plans and specifications of a repair bay for the buses IKARUS front axles repair including the study of flexibility and stable running indices of the buses.
Authors: Музика, Сергій Валерійович
Muzyka, Serhii Valeriiovych
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Музика С.В. Проект дільниці ремонтного цеху для ремонту передніх мостів автобусів ІКАРУС з дослідженням маневреності та стійкості руху автобусів: дипломна робота магістра за спеціальністю „274 – Автомобільний транспорт“ / С.В.Музика. − Тернопіль: ТНТУ, 2019. - 114 с.
Bibliographic description (International): Muzyka S. Plans and specifications of a repair bay for the buses IKARUS front axles repair including the study of flexibility and stable running indices of the buses: master's thesis in specialty „274 – Automobile Transport“ / S. Muzyka. − Ternopil: TNTU, 2019. - 114 р.
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Date of entry: 14-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ, ФМТ, кафедра автомобілів, Тернопіль, Україна
Supervisor: Калушка, Володимир Павлович
Committee members: Радик, Дмитро Леонідович
UDC: 629.33
Keywords: 274
автомобільний транспорт
автотранспортне підприємство
vehicle fleet operator
ремонтна дільниця
repair shop
технічне обслуговування
maintenance operation
автомобільний транспорт
automobile transport
Abstract: В дипломній роботі розроблено дільниці ремонтного цеху для технічного обслуговування та ремонту передніх мостів автобусів ІКАРУС, а також досліджено маневреність та стійкість руху автобусів.
The plans and specifications of repair shop area for the buses IKARUS front axles repair maintenance is developed and study of flexibility and stable running indices of the buses.
Content: Вступ...7 1 ЗАГАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗДІЛ 1.1. Коротка характеристика АП No6...9 1.2. Обгрунтуваннядоцільності виконання проекту...10 2 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 2.1.Методика технологічного розрахунку АТП...12 2.2. Корегування нормативів ТО і ремонту рухомого складу...17 2.3. Розрахунок виробничої програми...18 2.4. Розрахунок річної трудомісткості робіт з ТО і ПР автотранспорту...20 2.5. Розрахунок чисельності виробничих робітників...23 2.6. Розрахунок кількості постів. 2.6.1 Вибір методу організації виробництва...23 2.6.2 Розрахунок кількості постів поточного ремонту...25 2.7. Розрахунок площ...26 3 КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ 3.1.Огляд та аналіз існуючих конструкцій...43 3.2. Опис конструкції і технічна характеристика пристрою...44 3.3. Розрахунки елементів конструкції 3.3.1. Розрахунок гідроциліндра на міцність...45 3.4 Опис організації роботи із застосуванням розробленого пристрою...46 4 СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ 4.1 Стадії створення та розвитку систем автоматизованого проектування технологічних процесів...48 4.2 Методика проектування технологічних процесів виготовлення деталей задопомогою пакету прикладних програм...50 4.3 Підготовка вихідних даних для автоматизованого проектування технологічного процесу...52 4.4 Блок-схема алгоритмуавтоматизованого проектування технологічного процесу...53 5 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ РОЗДІЛ 5.1 Загальні відомості...55 5.2. Розробка та дослідження 3D-моделі рульової системи автотранспоранспорту...58 5.3 Висновки ...62 6 ПРОЕКТНИЙ РОЗДІЛ 6.1 Планування дільниці 6.1.1 Розрахунок площі дільниці...63 6.2. Відомість технічного устаткування...65 6.3 Розробка генерального плану автотранспортного підприємства...78 7 ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 7.1 Визначення капітальних вкладень...82 7.2 Розрахунок виробничої програми з експлуатації рухомого складу...83 7.3. Визначення економічного ефекту від удосконалення ТП...93 8 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 8.1. Вимоги з охорони праці і техніки безпеки при виконанні технологічного процесу...95 8.2 Розрахунок штучного заземлювального пристрою при відсутності природних заземлювачів...98 8.3 Розрахунок приточно-витяжної вентиляції...103 9 ЕКОЛОГІЯ 9.1 Актуальність охорони навколишнього середовища...105 9.2 Законодавчі аспекти...106 9.3 Заходи щодо зменшення забруднення довкілля...107 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ...113 БІБЛІОГРАФІЯ...114 ДОДАТКИ...116
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30478
Copyright owner: © Музика Сергій Валерійович, 2019
References (Ukraine): 1. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортних предприятий и станций технического обслуживания. М.: Транспорт, 1985. - 232с.
2. Суханов Б.Н. и другие. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по дипломному проектированию. - М.: Транспорт, 1991.- 159с.
3. Аксенова З.И. Анализ производственной деятельности автотранспортних предприятий: Учебное пособие для вузов. - М.: Транспорт, 2007. - 352 с.
4. Голованенко С.М. Справочник инженера зкономиста. - К.: Техника, 1991. -361 с.
5. Закон України "Про автомобільний транспорт" від 05.04.2201 року №2344-111 із змінами і доповненнями.
6. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожньотранспортних засобів автомобільного транспорту. - К., 1998.
7. Дудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. - К., 2004 - 426 с.
8. Дудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Організація і управління: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 478 с.
9. Жидецький В.Ц та інші. Практикум з охорони праці: Навчальний посібник. - Львів: Афіша., 2000. - 205 с.
10. Дудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. - К.: Знання, 2007. - 528 с.
11. Афанасьев Л.Л. Гаражи и станции технического обслуживания автомобилей. - М.: Транспорт, 1980. -215 с
12. Правила надання послуг автомобільних транспортних засобів. - Міністерство транспорту України, 2002. - 24 с.
13. Краткий автомобильний справочник. - М.: НИИАТ, 1996. - 550 с.
14. Технологічне проектування автотранспортних підприємств: Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2009. - 368 с.
15. Закин Я. Х. Маневренность автомобиля и автопоезда. М.: Транспорт, 1986. − 136 с.
16. Маневренность и тормозные свойства колесных машин / Под ред. М.А. Подригало. Харьков: Изд–во ХНАДУ, 2003. − 403 с.
17. Стабильность эксплутационных свойств колесных машин / Под ред. М.А. Подригало. Харьков: Изд–во ХНАДУ, 2003. − 614 с.
18. Міллер М.А. Вплив багаторежимного чотириколісного рульового управління на його продуктивність / Міллер М.А., Стюард, Б.Л., Вестфален М.Л. − Праці ASAE, 2004. − Вип. 47. № 2.− С. 385–395.
19. Стабильность эксплутационных свойств колесных машин / Под ред. М. А. Подригало. Харьков: Изд–во ХНАДУ, 2003. 614 с.
20. Правила охорони праці на автомобільному транспорті. - К., 1997.
21. Селеванов С.С. Механізація процесів технічного обслуговування і ремонту автомобілів / С.С. Селеванов, Ю.В. Іванов. - М.: Транспорт, 1984 р
22. Музика С.В. Дослідження показників маневреності та стійкості автомобілів / С.В. Музика, О.П. Сарахман // VIІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». – Тернопіль, ТНТУ, 27 – 28 листопада 2019 р.– С. 258.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:274 — автомобільний транспорт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
autoreferat_Muzyka.pdfАвтореферат302,01 kBAdobe PDFView/Open
dyplom_Muzyka.pdfДипломна робота3,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools