Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30477
Title: Проект дільниці ремонтного цеху для технічного обслуговування і ремонту системи живлення дизельних двигунів автомобілів Volkswagen з дослідженням робочих характеристик.
Other Titles: Plans and specifications of a repair bay for the Volkswagen diesel engines feed system maintenance and repair including the study of operating performance
Authors: Пудло, Богдан Віталійович
Pudlo, Bohdan Vitaliiovych
Affiliation: ТНТУ, ФМТ, кафедра автомобілів, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Пудло Б.В. Проект дільниці ремонтного цеху для технічного обслуговування і ремонту системи живлення дизельних двигунів автомобілів Volkswagen з дослідженням робочих характеристик: дипломна робота магістра за спеціальністю „274 – Автомобільний транспорт“ / Б.В. Пудло. − Тернопіль: ТНТУ, 2019. - 161 с.
Bibliographic description (International): Poodle B. Plans and specifications of a repair bay for the Volkswagen diesel engines feed system maintenance and repair including the study of operating performance: master's thesis in specialty „274 – Automobile Transport“ / B. Poodle. − Ternopil: TNTU, 2019. - 161 р.
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Date of entry: 14-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ, ФМТ, кафедра автомобілів, Тернопіль, Україна
Supervisor: Рогатинський, Роман Михайлович
Committee members: Ткаченко, Ігор Григорович
UDC: 629.21
Keywords: 274
автомобільний транспорт
дільниця
bond
технологія
technology
процес
process
діагностування
diagnostic
компонування
component
Abstract: У магістерській роботі виконано розроблення проекту ремонтної дільниці виробничого корпусу, представлені технології поточного ремонту і ресурсного діагностування системи живлення дизельних двигунів автомобілів Volkswagen.
In the master's work the design of the repair section of the production building was performed, the technologies of current repair and resource diagnostics of the power supply system of diesel engines of Volkswagen cars were presented.
Content: Вступ 1 Загально-технічний розділ 2 Технологічний розділ 3. Конструкторський розділ 4 Спеціальний розділ 5 Науково-дослідний розділ 6 Проектний розділ 7 Обгрунтування економічної ефективності 8 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 9 Екологія Загальні висновки щодо магістерської роботи Бібліографія Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30477
Copyright owner: Пудло Богдан Віталійович, 2019
References (Ukraine): 1. Основи конструкції автомобілів. Сирота В.І. К. „Арістей”, 2005.-280с.
2. Автомобиль. Основы конструкции. Вишняков Н.Н. М. Машиностроение, 1996.-304с.
3. Гринкевич А.Н. Автомобили. Теория.-Минск: Высшая школа. 1996.
4. Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. Автомобили. Теория эксплуатационных свойств. – М.: Машиностроение, 1999.
5. Иларионов В.А. и др. Теория и конструкция автомобиля. – М.: Машиностроение, 1995.
6. Краткий автомобильный справочник. – М.: Транспорт, 1993.
7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля.
8. Суханов Б.Н. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. - М.: Транспорт, 1994 -156с.
9. Лудченко А.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. – К.: Знання-Прес, 2003 – 512с.
10. Лудченко А.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. – К.: Вища школа, 1997 – 311с.
11. В.И. Карагодин. Слесарь по ремонту автомобилей. Практическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1990. – 239с.: ил.
12. Селезньов О.І. Автомобіль. - К.: Вища школа, 1990р.
13. Іваненко М.В. Будова і експлуатація вантажних автомобілів. - К.: ТСО Україна, 1995р.
14. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. - К.: Знання-Прес.2003р.
15. Боровських Ю.І., Буральов Ю.В., Морозов К.А. Будова автомобілів. - Київ.: Знання – прес, 2003р.
16. Автомобили Фольксваген. Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию. Цветное иллюстрированное издание. М.: Атласы автомобилей, 2000 г. – 224с. илл.
17. Жидецький В.Ц. Джигирей В.С. та ін. Практикум із охорони праці. Навчальний посібник/ За ред. канд. техн. наук, доцента В.Ц. Жидецького. – Львів, Афіша, 2000 – 352 с.
18. Vasin VV@ntc.kamaz.net
19. http://www.autoprospect.ru/WV
20. http://www.avtomn.ru/WV/2
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:274 — автомобільний транспорт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореф-Пудло_.pdf368,17 kBAdobe PDFView/Open
Пудло.pdf3,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools