Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30476
Title: Проект дільниці ремонтного цеху для ремонту та обслуговування силових агрегатів легкового автомобіля Opel Astra 2,2 з дослідженням оптимального температурного стану двигунів у умовах експлуатації.
Other Titles: Plans and specifications of a repair bay for the Opel Astra 2,2 unitpower plants diagnostics, maintenance and repair including the study of the most efficient temperature of engines under running conditions.
Authors: Теслюк, Назарій Ігорович
Tesliuk, Nazarii Ihorovych
Affiliation: ТНТУ, ФМТ, кафедра автомобілів, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Теслюк Н.І. Проект дільниці ремонтного цеху для ремонту та обслуговування силових агрегатів легкового автомобіля Opel Astra 2,2 з дослідженням оптимального температурного стану двигунів у умовах експлуатації: дипломна робота магістра за спеціальністю „274 – Автомобільний транспорт“ / Н.І. Теслюк. − Тернопіль: ТНТУ, 2019. - 118 с.
Bibliographic description (International): Teslyuk N.І. Plans and specifications of a repair bay for the Opel Astra 2,2 unitpower plants diagnostics, maintenance and repair including the study of the most efficient temperature of engines under running conditions: master's thesis in specialty „274 – Automobile Transport“ / N.Teslyuk. − Ternopil: TNTU, 2019. - 118 р.
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Date of entry: 14-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ, ФМТ, кафедра автомобілів, Тернопіль, Україна
Supervisor: Ляшук, Олег Леонтійович
Committee members: Радик, Дмитро Леонідович
UDC: 621.9
Keywords: 274
автомобільний транспорт
автомобіль
car
силові агрегати
power units
температурний стан
temperature condition
оптимізація
optimization
Abstract: В дипломній роботі виконано розроблення проект дільниці ремонтного цеху для ремонту та обслуговування силових агрегатів легкового автомобіля Opel Astra 2,2 з дослідженням оптимального температурного стану двигунів у умовах експлуатації.
The diploma thesis elaborated the design of a repair shop section for repair and maintenance of Opel Astra 2.2 car powertrains with the study of the optimum temperature condition of the engines under operating conditions.
Content: Вступ 1 Загально-технічний розділ 2 Технологічний розділ 3. Конструкторський розділ 4 Спеціальний розділ 5 Науково-дослідний розділ 6 Проектний розділ 7 Обгрунтування економічної ефективності 8 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 9 Екологія Загальні висновки щодо магістерської роботи Бібліографія Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30476
Copyright owner: Теслюк Назарій Ігорович, 2019
References (Ukraine): 1. Карпенко В.Р., Придюк В.М., Приймак О.В. Проектування автотранспортних підприємств. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту студентами спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство”.ч.ІІ – Луцьк: ЛДТУ, 2005. – 104 с.
2. Карпенко В.Р., Куць Н.Т., Придюк В.М. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту студентами спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” усіх форм навчання. Ч.ІІІ. Планування виробничих відділень. Луцьк: ЛДТУ, 2003р. -74 с.
3. Афанасьєв Л.А. та інші. Гаражі і станції технічного обслуговування автомобілів. Альбом креслень. – М. Транспорт, 1980. – 192 с.
4. Каталог оргоснастки для робочих постов производственных зон ТО и ПР автомобилей. – К.: Автотранспорт, 1988.
5. Краткий автомобильный справочник /А.Н.Понизов, Ю.М.Власко, М.Б.Лопиков и др. – М.: АО «Трансконсолтинг», НИИАТ, 1984. – 779 с.
6. Канарчук В.Э., Лудченко О.В., Чигренець А.Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Організація, планування і управління. – К.:Вища школа, 1994. – 333 с.
7. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. Т. 1-3. – М. «Машиностроение». - 1979.
8. Устюгов И.И. Детали машин. – Минск: Высшейшая школа. – 1988.
9. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. – М.: Высшая школа.- 1985.
10. Кузнецов Ю.М. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта.– М.: Транспорт. – 1986.
11. Правила охорони праці на автомобільному транспорті – К. «Основа». – 1997.
12. Охрана труда на автотранспортных предприятиях. Под ред. А.И.Салова. Справочник М., «Транспорт». – 1976. 248 с.
13. Методичні рекомендації до розробки економічних питань в дипломних проектах студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство”/ Н.Т.Рудь. – Луцьк: ЛДТУ, 2001, - 25 с.
14. Методичні вказівки для оформлення пояснювальної записки до дипломного проекту/ Уклад. В.А.Кищун. – Луцьк: ЛДТУ, 1999. – 19 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:274 — автомобільний транспорт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teslyuk_Nazariy_Igorovich.pdf2,87 MBAdobe PDFView/Open
авторефератТеслюк.pdf268,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools