Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29861
Title: Алгоритмічне та програмне забезпечення технології Blockchain при побудові мережевих IoT- інфраструктур
Other Titles: Algorithms and software of Blockchain technology at network IoT-infrastructures development
Authors: Дармограй, Василь Олегович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Дармограй В.О. Алгоритмічне та програмне забезпечення технології Blockchain при побудові мережевих IoT-інфраструктур: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія / В.О. Дармограй: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Тернопіль: ТНТУ, 2019. – 8с.
Bibliographic description (International): Darmohrai V. Algorithms and software of Blockchain technology at network IoT-infrastructures development: abstract of master’s thesis on speciality 123 – Computer Engineering / V. Darmohrai; - Ternopil Ivan Puluj National Technical University – Ternopil: TNTU, 2019 – 8p.
Issue Date: 27-Dec-2019
Submitted date: 27-Dec-2019
Date of entry: 27-Dec-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Supervisor: Луцків, Андрій Мирославович
Committee members: Скоренький, Юрій Любомирович
UDC: 004.62
Keywords: 123
комп’ютерна інженерія
БЛОКЧЕЙН
ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ
Number of pages: 8
Abstract: Мета роботи полягає у розробці архітектури IoT-інфраструктури з використанням технології Blockchain. У дипломній роботі проаналізовано сучасний стан технологій Blockchain та IoT, та визначено основну проблематику їх застосування; оцінено та проведено тестування ефективності, продуктивності та можливості масштабування. Розроблено функціональну структуру та архітектуру IoT- інфраструктури з використанням ключових елементів LBM та OBM. За допомогою цих елементів розроблено мережу накладення, яка потенційно може складатися з великої кількості вузлів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29861
References (Ukraine): Дармограй В. О. Застосування технології блокчейн в IoT / В. О. Дармограй, А. М. Луцків// Матеріали ІІ міжнародної студентської науково-технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання» (25-26 квітня 2019 року) – Тернопіль, ТНТУ – 2019 – с. 52
Дармограй В. О., Луцків А. М. к.т.н., доц. Аналіз бібліотек для реалізації Blockchain-інфраструктури для систем IoT / В. О. Дармограй, А. М. Луцків// Матеріали VІІІ міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» (27-28 листопада 2019 року) – Тернопіль, ТНТУ – 2019 – с. 96
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:123 — комп’ютерна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат.pdf78,49 kBAdobe PDFView/Open
Магістерська робота.pdf4,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools