Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29428
Title: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Дискретна математика» галузь знань 12 «Інформаційні технології»
Authors: Ясній, Олег Петрович
Гащин, Надія Богданівна
Крива, Надія Романівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Дискретна математика» галузь знань 12 «Інформаційні технології» / Укладачі: Ясній О.П., Гащин П.Б., Крива Н.Р. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 40 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 519(07)
Number of pages: 40
Description: Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні науково-методичної комісії факультету комп’ютерних систем і програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 2 від 16 жовтня 2019 р.
Content: ВСТУП …4 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ МНОЖИН …4 1.1. Приклади завдань …4 1.2. Завдання для самостійної роботи ...8 2. БУЛЕВІ ФУНКЦІЇ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ НОРМАЛЬНІ ФОРМИ ЗОБРАЖЕННЯ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ …13 2.1. Приклади завдань …13 2.2. Завдання для самостійної роботи …20 3. ТЕОРІЯ ГРАФІВ …23 3.1. Приклади завдань …23 3.2. Завдання для самостійної роботи …26 4. КОМБІНАТОРИКА …30 4.1. Приклади завдань …30 4.2. Завдання для самостійної роботи ...35 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ...40
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29428
Copyright owner: © Ясній О.П., Гащин Н.Б., Крива Н.Р., 2019
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Кривий С. Л. Дискретна математика : вибрані питання / С. Л. Кривий. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2007.
2. Кривий С. Л. Збірник задач з дискретної математики : вибрані питання / С. Л. Кривий, О. М. Ходзинський. – К. : Бізнесполіграф, 2008.
3. Трохимчук Р. М. Дискретна математика / Р. М. Трохимчук. – К. : Вид. дім «Персонал», 2010.
4. Трохимчук Р. М. Збірник задач і вправ з дискретної математики / Р. М. Трохимчук. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2008.
5. Трохимчук Р. М. Збірник задач і вправ з теорії множин i відношень : навч. посіб. / Р. М. Трохимчук. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2012.
6. Хромой Я. В. Математична логіка / Я. В. Хромой. – К. : Вища шк., 1983.
7. Хромой Я. В. Збірник задач і вправ з математичної логіки / Я. В. Хромой. – К. : Вища шк., 1978.
8. Нікітченко М. С. Прикладна логіка / М. С. Нікітченко, С. С. Шкільняк. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013.
9. Нікітченко М. С. Математична логіка та теорія алгоритмів / М. С. Нікіт-ченко, С. С. Шкільняк. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2008.
10. Бондаренко М. Ф. Збірник тестових завдань з дискретної математики / М. Ф. Бондаренко, Н. В. Білоус, І. Ю. Шубін. – Харків: ХТУРЕ, 2000. – 156 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри математичних методів в інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_discrete_mathematics_2019.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools