Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29272
Title: Практичні заняття із вищої математики (частина 1 : лінійна алгебра)
Authors: Габрусєв, Григорій Валерійович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Г.В. Габрусєв. Практичні заняття із вищої математики (частина 1 : лінійна алгебра) – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 37 с.
Issue Date: 2014
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, ТНТУ
UDC: 517.2
BBK: 22.161.6
Keywords: Вища математика, лінійна алгебра
Page range: 37
Content: ЗМІСТ Тема 1. Матриці та дії над ними. Визначники другого та третього порядків, їх властивості та обчислення. 4 Тема 2. Обчислення визначників вищих порядків. Обернена матриця. Ранг матриці 10 Тема 3. Розв’язування систем лінійних рівнянь за формулами Крамера, матричним способом та методом Гаусса 16 Тема 4. Теорема Кронекера-Капеллі. Однорідна система лінійних рівнянь 22 Завдання розрахункової роботи 28 ВАРІАНТ № 1 28 ВАРІАНТ № 2 29 ВАРІАНТ № 3 30 ВАРІАНТ № 4 31 ВАРІАНТ № 5 32 ВАРІАНТ № 6 33 ВАРІАНТ № 7 34 ВАРІАНТ № 8 35 ВАРІАНТ № 9 36 ВАРІАНТ № 10 37
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29272
Copyright owner: Габрусєв Г.В.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальна література кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПР_ВМ(Лін Алг).pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools