Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28779

Title: Врахування основних фізичних факторів при моделюванні турбулентних примежевих течій
Other Titles: Influence of basic physical factors in modeling of near wall turbulent flows
Authors: Романюк, Леонід
Romaniuk, Leonid
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Романюк Л. Врахування основних фізичних факторів при моделюванні турбулентних примежевих течій / Леонід Романюк // Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця, 20-21 червня 2019 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2019. — С. 54–55. — (Математичні моделі та інформаційні технології).
Bibliographic description (International): Romaniuk L. (2019) Vrakhuvannia osnovnykh fizychnykh faktoriv pry modeliuvanni turbulentnykh prymezhevykh techii [Influence of basic physical factors in modeling of near wall turbulent flows]. Materialy Ⅳ Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Teoretychni ta prykladni aspekty radiotekhniky, pryladobuduvannia i kompʼiuternykh tekhnolohii" prysviachena 80-ty richchiu z dnia narodzhennia profesora Ya.I. Protsia (Tern., 20-21 June 2019), pp. 54-55 [in Ukrainian].
Is part of: Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця, 2019
Conference/Event: Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця
Journal/Collection: Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця
Issue Date: 20-Jun-2019
Publisher: ФОП Паляниця В. А.
FOP Palyanitsa V. A.
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
Temporal Coverage: 20-21 червня 2019 року
20-21 June 2019
UDC: 532.526
Keywords: турбулентна в’язкість
примежовий шар
пристінні течії
turbulent viscosity
boundary layer
near wall flows
Number of pages: 2
Page range: 54-55
Start page: 54
End page: 55
Abstract: Наведено розроблену та апробовану алгебраїчну модель коефіцієнта турбулентної в’язкості. Модель сформульовано у вигляді єдиної формули для всього примежового шару, так що після модифікації її коефіцієнтів та параметрів з метою врахування наявних у реальних течіях ускладнюючих факторів вона узагальнюється для розрахунку широкого класу задач пристінних течій.
The developed and tested algebraic model of the coefficient of turbulent viscosity is presented. The model is formulated in the form of a single formula valid along all the boundary layer thickness By use of modification and empirical coefficients and parameters to take in account action of several physical factors the models are generalized for application in computations of large class of near wall turbulent flows.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28779
ISBN: 978-617-7331-85-7
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, укладання, оформлення, 2019
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ (2019)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.