Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28652
Title: ROC-аналіз методів параметричної ідентифікації обчислювальної моделі низькоінтенсивного електроретиносигналу
Authors: Тимків, Павло
Демчук, Любомир
Bibliographic description (Ukraine): Павло Тимків, Любомир Демчук. ROC-аналіз методів параметричної ідентифікації обчислювальної моделі низькоінтенсивного електроретиносигналу // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції, 20-21 червня 2019 року: збірник тез доповідей. – Т.:ТНТУ, 2019 – С.142-145.
Issue Date: 26-Jun-2019
Submitted date: Jun-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, ТНТУ
UDC: 53.05: 617.753
Keywords: електроретиносигнал
низька інтенсивність
фільтр Калмана
часова складність
ROC-аналіз
AUC
GINI
Page range: 142-145
Abstract: Відомі роботи в яких запропоноване застосування фільтру Калмана та методи параметричної ідентифікації обчислювальної моделі низькоінтенсивного електроретиносигналу. Проте використаний метод прямого направленого перебору (пошуку) коефіцієнтів, має значну часову складність, що унеможливлює автоматизоване застосування і переналаштування фільтру. Тому використовують удосконалений метод визначення коефіцієнтів математичної моделі низькоінтенсивного електроретиносигналу шляхом перебору у декілька ітерацій зі зміною кроку перебору. Виникає необхідність оцінювання удосконаленого методу параметричної ідентифікації на основі ROC-аналізу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28652
ISBN: 978-617-7331-85-7
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TPARP (142-145).pdf14,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools