Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28051
Title: Дослідження міцності легкого бетону неруйнівними методами контролю
Other Titles: . Investigation of the strength of light concrete by non-destructive methods of control.
Authors: Зуляк, Тарас Васильович
Zuliak, Taras
Bibliographic description (Ukraine): Зуляк Т.В. Дослідження міцності легкого бетону неруйнівними методами контролю : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“/ Т. В. Зуляк. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 7 с.
Issue Date: 28-May-2019
Date of entry: 28-May-2019
Country (code): UA
Supervisor: Конончук, Олександр Петрович
Keywords: 192
будівництво та цивільна інженерія
керамзитобетон
ультразвук
контроль міцності
градуювальна залежність
Abstract: Зуляк Т. В. Дослідження міцності легкого бетону неруйнівними методами контролю.
Description: Дипломна робота на здобуття освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019.
Content: В дипломній роботі виконано експериментально-теоретичні дослідження міцності керамзитобетону ультразвуковим неруйнівним та руйнівним методами контролю. Опрацьовано та проаналізовано отримані дані, встановлено залежність часу проходження ультразвукової хвилі від віку керамзитобетону. Побудовану індивідуальну градуювальну залежність між міцністю керамзитобетону та часом проходження ультразвукової хвилі.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28051
References (Ukraine): 1. Дослідження кубової міцності керамзитобетону неруйнівними методами контролю / Г.І. Борис, Т.В. Зуляк, О.А. Шимків // Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 28-29 листопада 2018 року — Т. : ТНТУ, 2018 — Том I. — С. 17-18. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:192 — будівництво та цивільна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Зуляк Т.В..pdf360,01 kBAdobe PDFView/Open
Автореферат-Зуляк-Т.В..djvu87,57 kBDjVuView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools