Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28049
Title: Дослідження міцності керамзитобетону неруйнівними методами контролю
Other Titles: Investigation of the strength of claydite-concrete by non-destructive methods of control. Diploma work on obtaining an educational degree
Authors: Борис, Галина Ігорівна
Borys, Halyna
Bibliographic description (Ukraine): Борис Г. І. Дослідження міцності керамзитобетону неруйнівними методами контролю : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“/ Г. І. Борис. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 8 с.
Issue Date: 22-May-2019
Date of entry: 28-May-2019
Country (code): UA
Supervisor: Конончук, Олександр Петрович
Keywords: 192
будівництво та цивільна інженерія
керамзитобетон
міцність
ударний імпульс
неруйнівні методи
Abstract: Борис Г. І. Дослідження міцності керамзитобетону неруйнівними методами контролю.
Description: Дипломна робота на здобуття освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019.
Content: В дипломній роботі виконано експериментально-теоретичні дослідження міцності керамзитобетону неруйнівним методом ударного імпульсу та руйнівним методом контролю. Виконано статистичну обробку та аналіз отриманих даних. Встановлено вплив зміни міцності керамзитобетону на похибки приладу методу ударного імпульсу. Проаналізовано вплив віку керамзитобетону на зміну його міцності в процесі твердіння із застосуванням неруйнівного методу контролю
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28049
References (Ukraine): 1. Дослідження кубової міцності керамзитобетону неруйнівними методами контролю / Г.І. Борис, Т.В. Зуляк, О.А. Шимків // Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 28-29 листопада 2018 року — Т. : ТНТУ, 2018 — Том I. — С. 17-18. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:192 — будівництво та цивільна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Борис Г.І..pdf497,13 kBAdobe PDFView/Open
Автореферат-Борис-Г.І..djvu86,25 kBDjVuView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools