Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27950
Title: Економіко-математичні методи в управлінні процесами реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначенності у галузі зв'язку
Other Titles: Економіко-математичні методи в управлінні процесами реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначенності у галузі зв'язку
Authors: Гарматій, Наталія Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): У монографії розглядаються актуальні проблеми управління процесами реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначенності підприємств системи телекомунікацій.Для моделювання інвестиційних процесів у дослідженнях застосовувалась нечітка логік та сучасні інформаційні системи типу MatLab
Bibliographic description (International): The monograph examines the actual problems of managing the processes of implementing investment projects in the conditions of uncertainty of enterprises of the telecommunications system. For the simulation of investment processes in the research, fuzzy logic and modern information systems like MatLab were used.
Issue Date: 2013
Submitted date: 2013
Publisher: Терноіль: ТзОВ "Видавництво Астон", 2013.-200с.
Country (code): UA
Place of the edition/event: Терноіль: ТзОВ "Видавництво Астон", 2013.-200с.
UDC: 330.332
BBK: 65.050.9(2)2
Keywords: інвестиційні проекти; моделювання інвестиційних проектів; застосування інформаційних систем на базі нечіткої логіки для моделювання інвестиційних процесів.
nvestment projects; modeling of investment projects; application of information systems based on fuzzy logic for modeling of investment processes
Page range: С.200
Abstract: В Україні, на даний час, спостерігається складний процес економічних і соціальних перетворень, у т.ч. і в галузі зв’язку. Особливо складно він проходить в умовах підприємств системи телекомунікацій і сфери послуг загалом. Пропоновані науковцями і практиками розробки у цих галузях Національної економіки, в багатьох випадках, допомагають уникнути хибних управлінських рішень та забезпечити ефективний перехід до інноваційних нововведень та до їх результативних наслідків. Необхідно відзначити що в даний час це практикується без врахування власне багатох економічних, соціальних та ін. чинників та застосування методів моделювання процесів реалізації інвестиційних проектів в умовах трансформаційної економіки.
Description: Мета наукової роботи Гарматій Н.М. вперше присвячена якраз заповненню цієї прогалини – удосконаленню управлінських процесів реалізації інвестиційних проектів в умовах підприємств системи телекомунікацій на основі комплексно-інноваційно-інвестиційних показників та формуванню на цій базі організаційно-економічного механізму, при тому власне у контексті підвищення якості життя. Робота є своєчасною, а визначені у ній завдання є актуальними і мають теоретичне й прикладне значення. Актуальність дослідження, крім усього, обумовлене новими перспективами розвитку галузі зв’язку у контексті соціально-економічного розвитку України, яка нині переживає складний період економічного реформування і який значною мірою визначається пошуком і залученням не лише інвестицій, а і новітніх інструментів та шляхів виходу із сучасної затяжної економічної та соціальної кризи. До таких пріоритетних напрямів належить не лише забезпечення ефективного функціонування сфери послуг звязку, виробництва на переважно інноваційних засадах, а й залучення до цього процесу соціальних інституцій та інструментарію, серед яких знову ж таки необхідність підвищення ефективності процесів трансформації підприємств системи телекомунікацій загалом та у сфері послуг зв’язку загалом.
Content: ЗМІСТ Передмова або Вирішення проблем організації управління процесами реалізації інвестиційних проектів в умовах підприємств системи телекомунікацій., підвищення ефективності управління їх діяльністю на інноваційних засадах - один з самих результативних напрямів як для науки, так і для підприємств та сфери послуг звязку в цілому ! ………………..………….………………………………………………3 Вступ………………………………………………………………………..8 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи реалізації інвестиційних проектів у галузі зв’язку……………………………………...........................12 1.1.Теоретичні аспекти управління інвестиційними проектами………13 1.2. Методологічний інструментарій оцінювання інвестиційних проектів.....................................................................................................23 1.3. Структурні проблеми формування і розвитку телекомунікаційних послуг в Україні……………. Резюме за розділом 1………………………………………..………….41 Розділ 2. Формування оптимального портфеля інвестиційних проектів підприємств у галузі зв’язку, та оцінювання їх ефективності……..……………………………………………………………..66 2.1. Аналіз чинників, які впливають на реалізацію інвестиційних проектів підприємств у галузі зв’язку.… …….. …………………………….67 2.2. Формування оптимального портфеля інвестиційних проектів та стратегій підприємств у галузі зв’язку……………………..…….…………….79 2.3. Оцінювання ефективності інвестиційних проектів з використанням дисконтованих показників та нечіткої логіки………………………………..93 Резюме за розділом 2…………………………………………………….104 Розділ 3. Удосконалення управління процесами реалізації інвестиційних проектів підприємствами у галузі зв’язку………………106 3.1. Розробка нечіткої моделі оцінювання ефективності реалізації інвестиційних проектів у галузі зв’язку………………………….…………...107 3.2. Оцінювання ефективності реалізації інвестиційних проектів на ринку послуг зв’язку в Україні……………………………………………….130 3.3. Організація системи підтримки прийняття рішень щодо процесів реалізації інвестиційних проектів підприємствами…………………............137 Резюме за розділом 3……………………………………………………144 Післямова………………………………………………………………146 Список використаних джерел…………………………………….. 148 Додатки……………………………. ………………………………….161 Глосарій з сфери організації управління процесами реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначеності підприємств системи телекомунікацій., підвищення ефективності управління їх діяльністю на інноваційних засадах (соціально-економічні аспекти)………………….188
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27950
ISBN: 978-966-308-529-6
Copyright owner: Гарматій Н.М.;
Content type: Monograph
Appears in Collections:Зібрання книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
монографія моя.docx1,09 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.