Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27942
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Біохімія»
Authors: Юкало, Володимир Глібович
Сторож, Людмила Анатоліївна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Біохімія» для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» всіх форм навчання. – Тернопіль: ТНТУ, 2019. – 78 с.
Issue Date: 2019
Country (code): UA
Abstract: Лабораторний практикум складений на основі програми дисципліни «Біохімія» для студентів спеціальності «Біомедична інженерія». Метою даних методичних вказівок є ознайомлення студентів з методами біохімічних досліджень, які доповнюють теоретичну частину курсу. В практикум включені лабораторні роботи і методики, що застосовуються у медицині і біотехнології. До кожної лабораторної роботи додаються короткі теоретичні відомості.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27942
Copyright owner: © Юкало В.Г., Сторож Л.А., 2019
References (Ukraine): 1. Біохімія : Навч. посібник для студ. Практикум / Кучеренко М.Є.,Войцицький В.М.,Бабенюк Ю.Д. та ін - К. : Либідь, 1995. – 464 с. 2. Біохімія. Курс лекцій: Навчальний посібник / О.Б. Столяр. – Тернопіль: вид-во Карп’юка. 2001. – с. 247: іл. 20. 3. Біохімія : Підручник / Кучеренко М.Є., Виноградова Р.П., Бабенюк Ю.Д., Васильєв О.М. та ін. - К. : Либідь, 1995. - 151 с. 4. Біохімія : практикум : навч. посібник / А. В. Лисиця. – Суми : Університетська книга, 2009. – 240 с. 5. Губський Ю.І. Біологічна хімія. Підручник. – Київ. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 656 с. 6. Марінцова Н.Г. Біологічна хімія / Н.Г. Марінцова, Л.Р. Журахівська, І.І. Губицька, Л.Д. Болібрух, М.С. Курка, В.П. Новіков: підручник. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 324 с. 7. Фрайфелдер Д. Физическая биохимия. – М.: Мир, 1980. – 581 с.
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри харчової біотехнології і хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Met_vkaz_biochem_RB_2019.pdf404,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools