Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27903

Title: Розробка охоронної системи „SafeHome“ для запобігання небезпечних ситуацій у будинку
Authors: Зінь, Павло Мирославович
Bibliographic description (Ukraine): Зінь П. М. Назва : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „121 — інженерія програмного забезпечення“/ П. М. Зінь. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 7 с.
Issue Date: 29-Mar-2019
Supervisor: Цуприк, Галина Богданівна
Committee members: Михайлишин, Михайло Стахович
UDC: 654.949
004.056
Keywords: 121
інженерія програмного забезпечення
raspberry
HC-SR501
ПК
SafeHome
охоронна система
давач руху
тестування
Number of pages: 7
Abstract: Об'єктом дослідження є охоронна система на основі давача руху та мінікомп’ютера Raspberry Pi. Під час створення системи були розглянуті апаратні та програмні засоби. Перший додаток з боку Raspberry Pi надає можливість користувачеві встановлювати відстань спрацьовування давача. Другий додаток дозволяє транслювати відеопотік з веб-камери в мережу Інтернет. Третій додаток об'єднує функціональність попередніх двох програм і виконує роботу з відеореєстрації та автоматичної роботи в режимі реального часу. Мета роботи полягає у створенні сучасної надійної комп’ютерно-інтегрованої охоронної системи будинку «SafeHome» та програмного продукту, який би забезпечував максимально можливу ефективність її функціонування. Методи дослідження. Для створення комп’ютерної програми роботи охоронної системи «SafeHome» було використано багатофункціональну мову програмування Python та інтегроване середовище розроблення IDLE. Основні результати роботи – структурна схема охоронної системи «SafeHome» з детальним описом апаратного забезпечення й комп’ютерна програма на мові Python, за якою працює ця система. Результати роботи можуть бути застосовані на практиці для забезпечення охорони приватних будинків та інших об’єктів.
The object of the study is the security system based on motion detector and minicomputer Raspberry Pi. During the creation of the system, hardware and software were considered. The first application from the Raspberry Pi provides the user with the ability to set the distance of the sensor operation. The second application allows you to stream video stream from a webcam to the Internet. The third application integrates the functionality of previous two programs and performs video recording and automated work in real time. The purpose of the work is to create a modern high-performance security system at home "SafeHome" and a program that provides its work. Research methods. To create a computer program of the security system "SafeHome", a multi-functional programming language Python and an integrated IDLE development environment were used. The main results of the work are the structural diagram of the SafeHome security system with a detailed description of the hardware and a computer program in Python, on which the system operates. The results of the work can be applied in practice to ensure the protection of private homes and other objects.
Description: Роботу виконано на кафедрі програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України.
Захист відбувся 29 березня 2019 р. о 14 00 годині на засіданні екзаменаційної комісії No31 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус No1, аудиторія 101.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27903
References (Ukraine): 1. Петрик М.Р., Зінь П.М. Охоронна система «SafeHome» для запобігання небезпечних ситуацій у будинку / Матер. V Міжнар. наук. - техн. конф.«Інформаційні моделі, системи та технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 1–2 лютого 2018 р.) [Текст]. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. – С. 92.
2. Зінь П.М. Інтернет речей в охоронній системі «SafeHome» для запобігання небезпечних ситуацій у будинку / Збірник тез доповідей VII Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». – Т. II. [Текст]. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. – С. 65.
3. Зінь П.М. Особливості застосування багатофункціональної мови програмування Python для написання коду роботи охоронної системи житлових і громадських будинків «SafeHome» / Матеріали VI наук.-техн. конф. «Інформаційні моделі, системи та технології» ТНТУ імені Івана Пулюя [Текст]. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. – С. 96.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:121 — інженерія програмного забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_(Zin).pdf153,97 kBAdobe PDFView/Open
Avtoreferat_(Zin).djvu64,83 kBDjVuView/Open
Avtoreferat_(Zin)__COVER.png134,52 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools