Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27863

Назва: Становлення та тенденції розвитку автомобілебудівної промисловості Польщі
Інші назви: Start-up and tendencies of the development of Polish automotive industry
Автори: Краузе, Ольга Ігорівна
Krause, Olga
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Краузе О. І. Становлення та тенденції розвитку автомобілебудівної промисловості Польщі / Ольга Краузе // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 53. — № 2. — С. 5–15. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description: Krause O. (2017) Stanovlennia ta tendentsii rozvytku avtomobilebudivnoi promyslovosti Polshchi [Start-up and tendencies of the development of Polish automotive industry]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 53, no 2, pp. 5-15 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (53), 2017
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (53), 2017
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 53
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 3-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
УДК: 329.321
Теми: автомобілебудівна промисловість
автопром
транснаціональне підприємство
автозавод
спільне підприємство
конкуренція
обсяг виробництва
внутрішній ринок
зовнішній ринок
automobile industry
automobile industry
transnational enterprise
automobile plant
joint venture
competition
volume of production
domestic market
foreign market
Кількість сторінок: 11
Діапазон сторінок: 5-15
Початкова сторінка: 5
Кінцева сторінка: 15
Короткий огляд (реферат): На початку 90-х років минулого століття польський автопром знаходився в стані занепаду, спричинено застарілим устаткуванням та технологіями, зростанням відсотків за банківськими кредитами, зменшенням обсягів інвестицій, відсутністю кваліфікованих кадрів. У зв’язку з цим польським урядом було впроваджено ряд заходів з метою приваблення іноземних інвесторів. Значні інвестиції були розміщені компаніями Fiat, Daewoo та General Motors, що дало поштовх для розвитку автомобілебудування. Автомобілебудівна промисловість Польщі представлена значною кількістю автозаводів з різноманітним профілем. Виробництво легкових автомобілів зосереджено у Варшаві, Плонську, Бєльсько-Бялій, Нисі, Познані та Любліні. Випуск вантажних автомобілів налагоджено у містах Єльч та Страховіце, автобусів – Єльч та Сянок. Автомобільна промисловість є однією з найважливіших галузей польської економіки, за обсягами продажу вона займає друге місце після харчової промисловості. Автомобілебудівний сектор економіки Польщі дає 3,8% надходжень ВВП до бюджету
In the early 90's of the last century, the Polish automotive industry was in a state of deterioration due to obsolete equipment and technologies, an increase in interest on bank loans, a decrease in investment volumes, and lack of skilled personnel. In this regard, a number of measures have been implemented by the Polish government to attract foreign investors. Significant investments were made by Fiat, Daewoo and General Motors, which gave impetus to the development of automotive. The Polish automotive industry is represented by a large number of car factories with a diverse profile. The production of cars is concentrated in Warsaw, Plonsk, Bielsko-Biali, Nysa, Poznan and Lublin. The production of trucks was established in the cities of Yelch and Strahovitsy, and the buses are Yelch and Syanok. The automotive industry is one of the most important branches of the Polish economy, with the sales volume it is second only to the food industry. The Polish auto industry sector provides 3,8% of GDP revenues to the budget.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27863
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://moto22.eu/237-lat-historii-motoryzacji-czesc-druga
http://www.fsosa.com.pl/pl-PL/historia_fso.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Fabryka_Samochod%C3%B3w_Ma%C5%82olitra%C5%BCowych
http://absta.pl/rozdzia-i-pojcie-i-formy-inwestycji-zagranicznych-6-rozdzia-ii.html?page=3
http://www.oica.net/category/production-statistics/2016-statistics/
http://fleet.com.pl/fleet/wiadomosci/branza-flotowa/ekologia/rok-2018-pod-znakiem-elektromobilnosci/
file:///C:/Users/sergiy/Downloads/Raport%20KPMG%20Stan%20branzy%
Перелік літератури: 1. 237 lat historii motoryzacji -cześć II. [Електронний ресурс], 27.01.2013. – Режим доступу: http://moto22.eu/237-lat-historii-motoryzacji-czesc-druga
2. Narodziny fabryki samochodów osobowych. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fsosa.com.pl/pl-PL/historia_fso.html
3. Fabryka Samochodów Małolitrażowych. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://en.wikipedia.org/wiki/Fabryka_Samochod%C3%B3w_Ma%C5%82olitra%C5%BCowych
4. Bulińskiego, J. Przemysł samochodowy w Polsce /J. Bulińskiego – Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. – Warszawa 2010. – 9 s.
5. Inwestycje zagraniczne w sektorze motoryzacji. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://absta.pl/rozdzia-i-pojcie-i-formy-inwestycji-zagranicznych-6-rozdzia-ii.html?page=3
6. International Organization of Motor Vehicle Manufacturers OICA is the voice speaking on automotive issues in world forums. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oica.net/category/production-statistics/2016-statistics/
7. Rok 2018 pod znakiem elektromobilności. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fleet.com.pl/fleet/wiadomosci/branza-flotowa/ekologia/rok-2018-pod-znakiem-elektromobilnosci/
8. Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce. Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Michna. [Електронний ресурс]. – Wrzesień 2017. – Режим доступу: file:///C:/Users/sergiy/Downloads/Raport%20KPMG%20Stan%20branzy% 20motoryzacyjnej%20oraz%20jej%20rola%20w%20polskiej%20gospodar_ost.pdf
References: 1. 237 lat historii motoryzacji -cześć II. [Electronic resource], 27.01.2013, Access mode: http://moto22.eu/237-lat-historii-motoryzacji-czesc-druga
2. Narodziny fabryki samochodów osobowych. [Electronic resource], Access mode: http://www.fsosa.com.pl/pl-PL/historia_fso.html
3. Fabryka Samochodów Małolitrażowych. [Electronic resource], Access mode:https://en.wikipedia.org/wiki/Fabryka_Samochod%P.3%B3w_Ma%P.5%82olitra%P.5%BCowych
4. Bulińskiego, J. Przemysł samochodowy w Polsce /J. Bulińskiego – Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A, Warszawa 2010, 9 s.
5. Inwestycje zagraniczne w sektorze motoryzacji. [Electronic resource], Access mode: http://absta.pl/rozdzia-i-pojcie-i-formy-inwestycji-zagranicznych-6-rozdzia-ii.html?page=3
6. International Organization of Motor Vehicle Manufacturers OICA is the voice speaking on automotive issues in world forums. [Electronic resource], Access mode: http://www.oica.net/category/production-statistics/2016-statistics/
7. Rok 2018 pod znakiem elektromobilności. [Electronic resource], Access mode: http://fleet.com.pl/fleet/wiadomosci/branza-flotowa/ekologia/rok-2018-pod-znakiem-elektromobilnosci/
8. Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce. Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Michna. [Electronic resource], Wrzesień 2017, Access mode: file:///C:/Users/sergiy/Downloads/Raport%20KPMG%20Stan%20branzy% 20motoryzacyjnej%20oraz%20jej%20rola%20w%20polskiej%20gospodar_ost.pdf
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 2 (53)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.